Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Standardpatienten Kriterier Acceptans Definition Användning Diskussion Mats Löfgren, registerhållare + hela styrgruppen 2013 08 26.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Standardpatienten Kriterier Acceptans Definition Användning Diskussion Mats Löfgren, registerhållare + hela styrgruppen 2013 08 26."— Presentationens avskrift:

1 Standardpatienten Kriterier Acceptans Definition Användning Diskussion Mats Löfgren, registerhållare + hela styrgruppen 2013 08 26

2 Kriterier  Sverige har homogen demografisk befolkning  Gynekologins Robsonklassificering Patienter som INTE skall vidareremitteras från någon opererande enhet pga medicinsk indikation Tillräckligt vanlig för att uppnå analysbara grupper Eliminera ”casemix” Bas i återrapporterna

3 Acceptans  Alla ”kända” kliniker kontaktats  Tre påminnelser skickats  Cirka 45 svar erhållits, 16 ej svarat  De som svarat är ”representativt urval” ej speciell kategori universitetssjukhus länssjukhus länsdelssjukhus

4 Standardpatienter Hysterektomi, adnex-, inkontinens- och prolapsoperation Gemensamt för alla op:  Malign och malignitetsmisstänkt indikation exkluderade (45 svar)  ASA 3 exkluderas (44 – 1 svar) (för inkontinens o prolaps ASA3 också)  BMI=<35 (45 svar)

5 Standardpatient adnex  Indikation benign, BMI<=35, ASA 1-2  Cysta =<70 mm 40 – 5 4 större cysta 1 ingen gräns alls  exklusive endometrios 44 – 1 1 funnen eller indikation? Endometriom

6 Standardpatient hysterektomi  Indikation benign, BMI<=35, ASA1-2  Ålder: >= 37 år 42 – 3 3 lägre ålder (35 år)  <60 år. 44 – 1 1 ingen övre ålder  Indikationer: Blödnings-/menstrua- tionsstörning, tryck/tyngd och smärta, myom 44-1 1 exkludera smärta

7 Standardpatient inkontinens  Indikation benign, BMI=<35, ASA 1-2  Primäroperation 45  Enbart ansträngningsinkontinens 44-1  Ålder < 70 år 43-2 2 – Varför åldersgräns

8 Standardpatient prolapser  Primäroperation 45  ”Standardoperationer Inget mer avancerat än motsvarande Manchester (hyst utesluten. 43-2 1- hyst med. 1-varför op ej indikation  Ålder = <80 år.40 -3 3 - Ifrågasätter åldersgräns  Ny fråga tidigare hyst?????

9 Diskussion

10 Resultat av mötesdiskussion  Adnex – uteslut indikation endometrios, ta med opfynd endometrios  Hyst – ålder >= 37 år. Exkludera om PAD före op visar på benign med atypi  Prolaps – exkludera om op tidigare hyst och nu vaginaltoppsprolaps  I övrigt acceptans för förslagen


Ladda ner ppt "Standardpatienten Kriterier Acceptans Definition Användning Diskussion Mats Löfgren, registerhållare + hela styrgruppen 2013 08 26."

Liknande presentationer


Google-annonser