Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Postoperativa komplikationer vid hysterektomi – vari består skillnaden när patienten anser sig drabbad men läkaren anser det komplikationsfritt? Marielle.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Postoperativa komplikationer vid hysterektomi – vari består skillnaden när patienten anser sig drabbad men läkaren anser det komplikationsfritt? Marielle."— Presentationens avskrift:

1 Postoperativa komplikationer vid hysterektomi – vari består skillnaden när patienten anser sig drabbad men läkaren anser det komplikationsfritt? Marielle Sandström Projektarbete Termin 10 Med Fack Umeå

2 Gynop-registret Svenska nationella kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurgi 46 kliniker deltar Alla gynop-patienter registreras Många parametrar registreras Data från både patient och läkare

3 Material Gynop-registret skickar ut en enkät till patienterna efter 8 v om det postoperativa förloppet Läkaren får sedan tillgång till patientens enkätsvar och gör egen bedömning Hysterektomerade på benign indikation: Drygt 27700 patienter som svarat på 8v enkäten Drygt 2600 patienter hade upplevt en allvarlig komplikation eller besvär 705 av dessa hade läkarna bedömt som komplikationsfria

4 Frågeställningar Har patienterna haft symptom? Har patienterna haft behandlingskrävande komplikationer? Har det postoperativa förloppet avvikit på något mätbart sätt medförande besvär för patienten?

5 Metod - enkätanalys  Symtomanalys Fritexter (tematisk analys) Fasta svarsalternativ  Komplikationsanalys Fasta svarsalternativ och fritexter Skapat kriterier för bedömning av komplikationer I oklara fall bedömdes patienterna ej ha haft en komplikation  Avvikande postoperativt förlopp (besvär) analys – utgår från konsekvenser för patienten Fasta svarsalternativ

6 Symtom Smärta 81% Trötthet 46%

7 Klassifikationen av Behandlingskrävande komplikationer Lindriga komplikationerAntal UVI56 Övriga infektioner eller feber53 Sårinfektion39 Anemi5 Pneumoni4 Magkatarr4 Depression eller ångest4 Förstoppning3 Pyelonefrit1 Totalt169 Allvarliga komplikationer Antal Tarm eller uretär22 Infektion16 Blödning9 Sårruptur7 Ileus4 Urinblåsa3 Lungemboli2 Kvarglömd gasbinda2 Fistelgång1 Bukspottskörtelinflammation1 Kvarvarande stämbandsskada1 Totalt68

8 Behandlingskrävande komplikationer (var av läkare bedömda som komplikationsfritt) 705 patientenkätsvar granskade : Allvarliga komplikationer 10% (68 st) Lindriga komplikationer 24% (169 st)

9 Indelning i besvärsgrader utifrån kriterier 108 patienter Kriterier, fallande graderingBesvärsgrad Förlängd sjukskrivning minst 4vSvår Reoperation och återinläggning minst två nätterSvår Återinläggning minst två nätterSvår Minst 30 dagar till normal ADLSvår Förlängd sjukskrivning 2-3vMåttlig Återinläggning minst en nattMåttlig ReoperationMåttlig AntibiotikabehandlingMåttlig Smärtlindrande minst 21 dagarMåttlig Minst 14 dagar till normal ADLMåttlig Förlängd sjukskrivning 1vLindrig SåromläggningLindrig Annan åtgärdLindrig Sökt sjukvårdLindrig Om inget av kriterierna ovan uppfylltsOklassificerade

10 Resultat besvärsgrader N=705

11 Slutsats Granskningen av Gynop-registrets material indikerar att det finns komplikationer hos patientgruppen som av läkare bedömts som komplikationsfria 32% av patienterna hade komplikationer - varav en betydande del var allvarliga. 40% var komplikationsfria - men hade ett avvikande postoperativt förlopp 28% var komplikationsfria - utan påtaglig orsak att anse sig drabbade av allvarligt besvär eller komplikation Hur noga tänker man efter när man kryssar ”komplikationsfri”?

12 Förslag för uppföljning 251 patienter önskade kontakt med kvinnokliniken, varav 61% fick kontakt  Kontakta patienter som markerar allvarliga komplikationer/allvarliga besvär om hon så önskar

13 Tack för uppmärksamheten Frågor ? Marielle Sandström Projektarbete Termin 10 Med Fack Umeå


Ladda ner ppt "Postoperativa komplikationer vid hysterektomi – vari består skillnaden när patienten anser sig drabbad men läkaren anser det komplikationsfritt? Marielle."

Liknande presentationer


Google-annonser