Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Är trombosprofylax nödvändig vid gynekologisk kirurgi? ”3” Riskfaktorer vid hysterektomi för benign sjukdom Fredrik Nordenskjöld.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Är trombosprofylax nödvändig vid gynekologisk kirurgi? ”3” Riskfaktorer vid hysterektomi för benign sjukdom Fredrik Nordenskjöld."— Presentationens avskrift:

1 Är trombosprofylax nödvändig vid gynekologisk kirurgi? ”3” Riskfaktorer vid hysterektomi för benign sjukdom Fredrik Nordenskjöld

2 Konklusion vid analys av risker vid alla operationer i registret 2007  Liten risk för trombos Men signifikant ökad frekvens vid följande riskfaktorer:  Blödning >1000 ml  Operationstid >100 min  Malignitet/dysplasi  Ålder >60 år  Tidigare haft trombos  BMI >30

3 Material Hysterektomi för benign sjukdom Uppgift om trombosprofylax registrerad Patientenkät 8v postoperativt registrerad Exklusion: preoperativt känd malignitet eller misstanke om malignitet n= tromboser 0,32%

4 090320

5 BMI >30 AntalTrombosRR 95% konf.intervall BMI > ,017,34-26,74 BMI<

6 Trombos i anamnesen AntalTrombosRR 95% konf.intervall Trombos- anamnes 99980,80%2,831,37-6,05 Ej trombos- anamnes ,28%

7 Hypertoni AntalTrombosRR 95% konf.intervall Hypertoni ,50%2,581,11-6,03 Ej hypertoni ,19%

8 Peroperativ blödning AntalTrombosRR 95% konf.intervall >1000 ml 34751,44%5,242,11-13,31 <1000 ml ,27%

9 Hysterektomityp fått trombosprofylax AntalTrombosRR 95% konf.intervall Laparotomi ,31,12-4,75 Lapsk/vag53209

10 Knivtid AntalTrombosRR >90 minuter ,44%1,961,12-3,43 <90 minuter ,23%

11 Andel patienter med minst en riskfaktor 81 % minst en riskfaktor

12

13 Postoperativ blödningskomplikation Antal Blödnings- komplikation RR 95% konf.intervall Trombosprofylax ,8%1,501,08-2,08 Ej trombos profylax ,5%

14 Blödningskomplikation under operation Antal Blödnings- komplikation RR 95% konf.intervall Trombosprofylax ,2%1,351,00-1,81 Ej trombosprofylax ,1%

15 Konklusion 1  Liten risk för trombos efter hysterektomi på benign indikation, trombosfrekvensen möjligen överskattad

16 Konklusion 2 Ökad risk för trombos vid  Trombos i anamnesen  BMI>30  Hypertoni  Knivtid>90 min  Laparotomi  Blödning >1000 ml

17 Konklusion 3  Något ökad risk för postoperativ blödningskomplikation trombosprofylax

18 Tack Frågor?


Ladda ner ppt "Är trombosprofylax nödvändig vid gynekologisk kirurgi? ”3” Riskfaktorer vid hysterektomi för benign sjukdom Fredrik Nordenskjöld."

Liknande presentationer


Google-annonser