Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bristningsregistret Eva Uustal KK Universitetssjukhuset Linköping.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bristningsregistret Eva Uustal KK Universitetssjukhuset Linköping."— Presentationens avskrift:

1 Bristningsregistret Eva Uustal KK Universitetssjukhuset Linköping

2 Bristningsregistret • Initiativ från UR-ARG 2010 • Ursprungligen tänkt som sfinkterskaderegister • Men kan användas efter alla bristningar • Öppen styrgrupp med obstetriker, barnmorskor, bäckenbottenforskare, colorektalkirurg, gastroenterolog • Finansierat av SKL, 2012-2013 675 tKr • Kliver på Gynopregistrets färdiga teknik

3 Interna sfinktern, IAS perinealkroppens Greta Garbo • Svår att se i såret • Lätt att se med ultraljud (glucogen) • Nödvändig för kontinens • Kan bara sys direkt efter förlossning, sen krymper den ihop! Uustal 2013

4 Obstetrisk diagnostik enligt ICD 10 idag i Sverige • O70.2 Perinealbristning av tredje graden • O70.2A Perinealbristning av 3:e graden; partiell sfinkterruptur • O70.2B Perinealbristning av 3:e graden; total sfinkterruptur • O70.2X Perinealbristning av 3:e graden; ospecificerad • O70.3 Perinealbristning av fjärde graden • O70.9 Perinealbristning under förlossningen, ospecificerad  Det är trasigt i största allmänhet  En del av något är trasigt  Det mesta av allt utom analslemhinnan är trasigt  Något är trasigt och vi vet inte vad  Allt är trasigt  Något är trasigt och vi vet inte vad Uustal 2013

5 “A structured way of describing OASI damage according to Uustal Fornell and coworkers and recommended by the RCOG Grade 3A: any tear of the EAS < 50% Grade 3B: an EAS tear > 50% Grade 3C: related damage to the IAS Grade 4: related rupture of the anal mucosa” Denna klassifikation införs från 2014 i Sverige i nya Diagnoshandboken BMC Pregnancy Childbirth. 2010; 10: 51. Lindqvist, Jernetz Med ändrade diagnoskoder måste man uppmärksamma den interna sfinktern Uustal 2013

6 Ny klassificering av sfinkterskador från 2014 • Interna sfinktern ska bedömas • Kommer i Obstetrix men Siemens kan inte svara på när • I registeropmallen finns utrymme för att skriva om interna sfinktern • Måste t v beskrivas i fritext!

7 Bristningsregistrets delar • Pregravid funktion- kontinens/ tömning urin/ avföring, framfall, IBS, samliv. Ca 20 frågor om besvärsfri. • Obstetriska data överförs av sekreterare ( nu) automatiskt( sen), ca 30 variabler • 8 veckorsenkät, mest om komplikationer • 1-årsenkät om funktion- kontinens/ tömning urin/ avföring, framfall, IBS, samliv. Ca 20 frågor om besvärsfri.

8 Operationsmallen, förs över från Obstetrix till Gynop av sekreterare

9 NYTT: Dessa 4 nya uppgifter behöver läkare/bm skriva i fritext! INTERN SFINKTER Perinealkropp Suturmaterial Antibiotika ja/nej

10 Återkoppling • Patientens svar skördas av läkarsekreterare och läggs till suturerande doktor/ BM • Läkarbedömning efter 8 veckor och 1 år utifrån patientens svar • Text genereras till Obstetrix • Klinikens resultat jämfört med riket kan följas kontinuerligt via rapportgeneratorfunktion • Årlig delregisterrapport

11 Hur passar Bristningsregistret ihop med Graviditetsregistret? • Kvinnor med bristning växlar in på Bristningsregistret utöver graviditetsregistrets allmänna uppföljning • Frågorna kan användas till alla med bristning med nuvarande formuleringar • När GR är igång kan Gynop få opdata direkt.

12 Vad blir doktorns merarbete: • Skriva fritext i opmall om perinealkropp, intern sfinkter, suturmaterial som används och antibiotika – kom ihåg PISA • Bedöma enkät efter 8 v och ett år, behövs åtgärder?

13 Barnmorskans roll • Skriva suturmaterial i opmall om den används till grad 2 • På BB: se till att kvinnan fyllt i enkäten om hur det var före graviditeten och få med E- postadress om den inte redan finns i Obstetrix • Informera om uppföljningsenkäterna vid utskrivningssamtal

14 Vad blir läkarsekreterarens roll: • Fånga upp/få information om kvinnor på BB med bristning grad 3-4 • Lägga upp dem som patient i Gynop • Föra över data från opmall i Obstetrix • Skicka enkäter efter 8 v och 1 år. Ev. även ”före-enkäten” om inte det redan är gjort.

15 Tidsperspektiv • Pilot pågår i Linköping vad gäller praktiskt förfarande vid inkludering • Utbildningsmaterial webbhjälp/ tutorial för sekreterare under utveckling • Man meddelar Gynop när kliniken vill vara med och bokar ev. utbildning • Kliniker utan Gynop idag behöver mer utbildning än de som redan har Gynop


Ladda ner ppt "Bristningsregistret Eva Uustal KK Universitetssjukhuset Linköping."

Liknande presentationer


Google-annonser