Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hyperlipidemi Annika Ljungwald Kerstin Granlund. Fall • Man 58 år. BMI 30. Hypertoni. Nedsatt glukostolerans. Rökare. Far dog i hjärtinfarkt 60 år. S-

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hyperlipidemi Annika Ljungwald Kerstin Granlund. Fall • Man 58 år. BMI 30. Hypertoni. Nedsatt glukostolerans. Rökare. Far dog i hjärtinfarkt 60 år. S-"— Presentationens avskrift:

1 Hyperlipidemi Annika Ljungwald Kerstin Granlund

2 Fall • Man 58 år. BMI 30. Hypertoni. Nedsatt glukostolerans. Rökare. Far dog i hjärtinfarkt 60 år. S- kolesterol: 5,5. LDL: 3,5. • Kvinna 70 år, tidigare frisk. Släktingar med hyperlipidemi. Önskar kontrollera sina blodfetter. S- kolesterol: 7,7 LDL: 4,5. • Man 75 år. Claudicatio intermittens. Diabetes typ II. S-kolesterol: 4,8. LDL: 3,0

3 Bakgrund - cirka 70% av svenska män och kvinnor i åldrarna 30–50 år - 90% av män och 95% av kvinnor vid 50-70 års ålder

4 Definitioner • Hyperkolesterolemi: >5 mmol/L, LDL>3 • Hypertriglyceridemi: >2 mmol/L • Lågt HDL: <1,0 män, <1,3 kvinnor

5 Ärftliga former • Familjär kombinerad hyperlipidemi. Både kolesterol och TG är förhöjda. • Familjär hyperkolesterolemi. Hjärtinfarkt i genomsnitt vid 45 åå hos män, 55 åå kvinnor. Xantom, xantelasmer.

6 Sekundär hyperlipidemi • Diabetes mellitus • Övervikt • Nefrotiskt syndrom • Njursvikt • Hypotyreos • Kolestatisk leversjukdom • Alkoholmissbruk • Kortisonbehandling

7 Basal utredning • S-kolesterol, S-HDL, S-LDL, S-triglycerider (f), Apo A1, Apo B, LDL/HDL-kvot • fB-glukos • TSH, T4 • S-kreatinin • P-albumin • Leverstatus

8 Vilka ska behandlas? • Högriskindivider • Primärprevention till fö friska S-kolesterol >8 • Höga triglycerider och lågt HDL: riskindikator Stärker behandlingsindikation

9 Högriskindivider • Manifest hjärtkärlsjukdom • Diabetes mellitus typ 1 och typ 2 • Hereditet: Hjärtkärlsjukdom föräldrar, syskon, barn < 65 åå • Kronisk njursjukdom • Flertal riskfaktorer, SCORE > 5%

10

11 Målvärden • Högrisk: • S-kolesterol <4,5 mmol/L • LDL<2,5 mmol/L • HDL >1,0/1,3 män/kvinnor • Triglycerider < 2 mmol/L • Övriga: • S-kolesterol <5 mmol/L • LDL < 3 mmol/L

12 Behandling • Sekundärprevention: läkemedelsbehanling • Övriga: Kost och motion. Sluta röka. Utvärdering efter 3-6 månader.

13 Läkemedel • Statiner: 30 % minskad risk för allvarlig kardiovaskulär händelse. Mest effekt på LDL. Nackdelar: biverkningar. Ges ej till pat med leversjukdom. • Fibrater: Sänker triglycerider och HDL. Nackdelar: GI-biverkningar.

14 Läkemedel • Nikotinsyrapreparat: Sänker främst triglycerider. Nackdelar: initial flush, dyspepsi, klåda • Resiner: Kan kombineras med statiner för att nå behmål. Sänker LDL. HDL stiger. Nackdelar: förstoppning, illamående, öka S-triglycerider • Ezetimib: Kan kombineras med statiner. Sänker LDL. Studier pågår.

15 Uppföljning • Kontroll av leverprover och lipider efter 2 månaders insatt beh samt efter dosökning. • Vid uppnådda beh-mål: 1 gång/år

16 Källor • Läkemedelsboken • Allmänmedicin Steinar Hunskår, Birgitta Hovelius • www.viss.nu: Vårdprogram hyperlipidemi www.viss.nu • www.internetmedicin.se www.internetmedicin.se


Ladda ner ppt "Hyperlipidemi Annika Ljungwald Kerstin Granlund. Fall • Man 58 år. BMI 30. Hypertoni. Nedsatt glukostolerans. Rökare. Far dog i hjärtinfarkt 60 år. S-"

Liknande presentationer


Google-annonser