Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Diabetes prevention kungssten – dpk Ett utvecklingsarbete i Primärvårdsområde Väster Vårdcentralen Kungssten Göteborg Kerstin Ahnberg processledare/ distrikts-

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Diabetes prevention kungssten – dpk Ett utvecklingsarbete i Primärvårdsområde Väster Vårdcentralen Kungssten Göteborg Kerstin Ahnberg processledare/ distrikts-"— Presentationens avskrift:

1 diabetes prevention kungssten – dpk Ett utvecklingsarbete i Primärvårdsområde Väster Vårdcentralen Kungssten Göteborg Kerstin Ahnberg processledare/ distrikts- och diabetessköterska Eva-Lisa Petersson med dr, AT, handledare/ FOUU-enheten

2 Förhöjt blodsocker 5 år Insulinresistens 10-20 år Instabil kranskärlssjukdom Diabetesdiagnos

3 Syfte (1) Att prova en arbetsmetod som identifierar personer med risk att utveckla typ 2 diabetes

4 Diabetestest •Ålder 4 p •BMI 2 p •Midjemått 4 p •Motion mindre än 30 minuter dagligen 2 p •Ej grönsaker/frukt, bär dagligen1 p •Nånsin blodtrycksmedicin regelbundet2 p •Nånsin högt blodsocker 5 p •Någon anhörig typ 1- eller typ 2 diabetes5 p -------------------- 25 p

5 40-60 år Nedsatt sockertolerans Diabetestest ≥12 p Genomgången graviditetsdiabetes Hjärt-kärlsjukdom Metabolt syndrom

6 Syfte (2) Att intervenera genom ett preventionsprogram liknande den finska ”Högriskstrategin”

7 De tre målen •Individuellt kostmål •Minst 4 tim fysisk aktivitet /vecka •Minska i vikt till BMI 25 / minst 5 %

8 ? Hur stor andel deltagare uppnådde de tre målen? Förändrades livskvaliteten för deltagarna?

9 På laboratoriet vikt → * BMI ≥ 27 / 30 →↓ längd * midjemått * 2 blodsocker * diabetestest ≥ 12 p→ändra livsstil? ≥ 20 p: OGTT

10 Inklusion Samtal I samtycke kompletterande provtagning presentation av de tre målen (Livsstilsvärdering) Livskvalitetsformulär Livsstilsfrågor (Blomstrand)

11 Intervention Samtal IIKvartalsbesök 1,2,3 vikt- och motionshistoria 2-tim/fastande blodsocker, BMI, midjemått, blodtryck kostanamnes ↓ ↓ kvartalsutvärdering individuella målkvartalsmål sättsuppdateras

12 1-års-besök Samtal III 2-tim/fastande blodsocker, BMI, midjemått, blodtryck, lipidstatus OGTT vid behov Årsutvärdering av de tre målen (Livsstilsvärdering) Livskvalitetsformulär Livsstilsfrågor (Blomstrand)

13 Delresultat Kvantitativa data

14 Flödet •35 inkluderades •33 påbörjade interventionen •28 fullföljde år 1 •2 diabetesdiagnoser •4 avhopp •1 diabetesdiagnos •2 diabetesdiagnos

15 Demografi 18 kvinnor 10 män 23 i arbete 3 arbetssökande 2 förtidspension 45-60 år (54±4) 24 svenskfödda 4 utlandsfödda

16 Måluppfyllelser % n=28 0 10 20 30 40 50 60 70 80 kostfysisk aktivitetvikt Procent nått måldelvis ej nått

17 Medicinska data före och efter (n=28) mv±SD 2009mv±SD 2010 BMI32 ± 431±4 vikt90,6 ± 12,188,0±12 midjemått (cm)108 ± 8107±8

18 Medicinska data före och efter (n=28) •blodtryck (mm Hg) mv±SD 2009 mv±SD 2010 •systoliskt136 ± 21124 ± 13 •diastoliskt 89 ± 11 82 ± 9

19

20

21 Förändringar, livsstilssvar (n=28) enskilt + enskilt och grupp ( 15+13) enskilt enskilt o grupp Motion 13% ↑39% ↑ Fritids- stress 40→27%77→31% Oklarheter om kost ↑ ↓

22 Livskvalitetsformulär (EuroQol-5D) Rörlighet •Jag går utan svårigheter  •Jag kan gå men med viss svårighet  •Jag är sängliggande  Hygien Huvudsakliga aktiviteter (t ex arbete, studier, •hushållssysslor, familje- och fritidsaktiviteter) Smärtor/besvär •Jag har varken smärtor eller besvär  •Jag har måttliga smärtor eller besvär  •Jag har svåra smärtor eller besvär  Oro/nedstämdhet •Jag är inte orolig eller nedstämd  •Jag är orolig eller nedstämd i viss utsträckning  •Jag är i högsta grad orolig eller nedstämd 

23 Livskvalitet antal svar med problem, % (n=28) före och efter

24

25 ? → ! Hur stor andel deltagare uppnådde de tre målen? 20% Förändrades livskvaliteten för deltagarna? Ja, oro/nedstämdhet, besvär med rörlighet samt stress på fritiden; alla halverades.


Ladda ner ppt "Diabetes prevention kungssten – dpk Ett utvecklingsarbete i Primärvårdsområde Väster Vårdcentralen Kungssten Göteborg Kerstin Ahnberg processledare/ distrikts-"

Liknande presentationer


Google-annonser