Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Seminarium nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 9 november 2010 Ann Blomstrand Avd för samhällsmedicin och folkhälsa, Allmänmedicin,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Seminarium nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 9 november 2010 Ann Blomstrand Avd för samhällsmedicin och folkhälsa, Allmänmedicin,"— Presentationens avskrift:

1 Seminarium nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 9 november 2010 Ann Blomstrand Avd för samhällsmedicin och folkhälsa, Allmänmedicin, GU Specialist i allmänmedicin Projektledare VG regionen METODIK FÖR FRÄMJANDE OCH FÖREBYGGANDE ARBETE I PRIMÄRVÅRDEN

2 METODIK FÖR FRÄMJANDE OCH FÖREBYGGANDE ARBETE I PRIMÄRVÅRDEN – ETT EXEMPEL HÄLSOLYFTET PÅ HISINGEN 2007-2009 Hälso- och sjukvårdsnämnd 11 Primärvårdsområdeschef Ann-Christine Baar Processledare Ann Blomstrand Hisingens åtta offentliga vårdcentraler Tvärvetenskaplig grupp

3

4 INDIVIDENS EGNA TANKAR OCH FÖRESTÄLLNINGAR August Rodin Tänkaren 101109 Ann BLomstrand

5 HUR ARBETAR MAN MED MOTIVATION HUR STÄRKER MAN INDIVIDER 101109 Ann BLomstrand

6 Nio frågor om livsstil ( ja/nej/vet ej ) En fråga om hereditet En fråga om motivation NU STARTAR INTERVENTIONEN

7 • Pedagogiskt hjälpmedel •Självinsikt utan pekpinnar • Eget ansvar • Varje avsnitt avslutas med råd ”Vad vill jag förändra ?” ”Hur planerar jag att göra?” ”Detta behöver jag hjälp med” Självinstruerande hälsoprofil

8 101109 Ann BLomstrand

9 Hälsoprofil •Bra – bekräfta god livsstil • Inte helt bra – dsk/ssk, hälsopedagog • Hög risk - till läkarbedömning

10 101109 Ann BLomstrand Nio frågor om livsstil ( ja/nej/vet ej ) En fråga om hereditet En fråga om motivation NU STARTAR INTERVENTIONEN

11 Alla sökande mellan 18-79 år JA NEJ DELTAGARE ICKE DELTAGARE LIVSSTILSFRÅGOR

12 Hälsosamtal Metodik • utgå från hälsoprofilen • kognitivt förhållningssätt • motiverande samtalsteknik – Vad vill jag göra…? – Hur skall jag göra det…? – När skall jag göra det…? – Vill jag göra det själv…? – Behöver jag någon hjälp…?

13 DELTAGAREN EGEN AKTIVITET HÄLSOSAMTAL motiverande samtal FaR® STRESS- HANTE- RINGS- KURS HÄLSODISKEN Depressionsskola Värkstad Sömnskola Stresskola ÖVERVIKTSGRUPPER KOL-SKOLA RÖKAV- VÄNJNING AKTIVITET I KOMMUNEN RISKBRUK INTEGRERAD OCH TVÄRPROFFESIONELL INTERVENTION MEDIC. BEDÖMNING HÄLSOPROFIL ? Kultur

14 080916ann blomstrand Livsstilsfrågor Hälsoprofil Blodtryck Blodsocker Längd vikt BMI Midja/stuss Enkät: hälsosituation stress fysisk aktivitet Åtgärdsblad Baseline 6 månader 1-års uppföljning Livsstilsfrågor Hälsoprofil Blodtryck Blodsocker Längd vikt BMI Midja/stuss Enkät: hälsosituation stress fysisk aktivitet •Rapportblad telefonkontakt Åtgärdsblad Medarbetarenkät

15 Protokoll Min Hälsoprofil BÄR DET FRUKT? 101109 Ann BLomstrand

16 JÄMFÖRELSE DELTAGARE - ICKE DELTAGARE ”MOTIONERAR DU FÖR LITET” n = 3 492 n = 2 781 p < 0,001 ***

17 JÄMFÖRELSE DELTAGARE - ICKE DELTAGARE ”HAR DU KÄNT ATT DU BORDE SKÄRA NER DIN ALKOHOLKONSUMTION” n = 3 492 n = 2 781 p < 0,01 **

18 JÄMFÖRELSE DELTAGARE - ICKE DELTAGARE ”FINNS DET HOS DINA FÖRÄLDRAR OCH/ELLER SYSKON NÅGON SOM HAR SOCKERSJUKA, HÖGT BLODTRYCK,ELLER HAFT HJÄRTINFARKT, SLAGANFALL,KÄRLKRAMP I BENEN” n = 3 492 n = 2 781 p <0,001 ***

19 JÄMFÖRELSE DELTAGARE - ICKE DELTAGARE ”HUR MYCKET KAN DU ENGAGERA DIG I DIN LIVSSTIL JUST NU ” n = 3 492 n = 2 781 p < 0,001 ***

20 FÖRÄNDRING AV MEDELBLODTRYCK FÖR DELTAGARE MED SYSTOLISKT BLODTRYCK ≥140mmHG OCH DIASTOLISKT BLODTRYCK ≥90mmHG n = 644 n = 366 p< 0,001

21 FÖRÄNDRING AV MEDELVÄRDE BLODSOCKER ICKE FASTANDE FÖR GRUPPEN MED P- GLUCOS ≥ 7 mmol/l n = 453 *** p < 0,001

22 FÖRÄNDRING AV MEDELVÄRDE BMI I GRUPPEN MED BMI ≥25 OCH ≥30 p<0,001 p < 0,001 n = 1413 n = 531 *** BMI ≥ 25 BMI ≥ 30 ***

23 FÖRÄNDRING AV MEDELVÄRDE MIDJA-STUSS KVOT CM n= 2027 *** p < 0,001

24 A Blomstrand JÄMFÖRELSE AV FYSISK AKTIVITET VID START OCH EFTER ETT ÅR n = 2054 p<0,001 ***

25 Hälsoprofilen resultat alla signifikant positiva efter ett år

26 EFTER ETT ÅR n = 55 n = 20 n = 24 n = 11 FÖRÄNDRING I HÄLSOPROFIL EFTER 1 ÅR ALKOHOL n = 55

27

28 SAMMANFATTNING •Fångar motiverade ”riskpersoner” •Pedagogisk metod – egen insikt •Sparar tid – patientens egenaktivitet •Struktur över hälsosamtalet •Låg kostnad •Erbjuder stödåtgärder i grupp •Signifikanta effekter efter ett år 101109 Ann BLomstrand

29

30 Beteendeterapeutisk ansats – patientens egna tankar, eget ansvar, delaktighet Instrumenten bygger på egenaktivitet Livsstilsfrågor (Ja nej Vet ej) Självmonitorerande hälsoprofil Multifaktoriell intervention Tvärprofessionellt arbete - team Hälsosamtal : salutogena strategier, motiverande samtal, kognitiva strategier, patientcentrerad konsultation Samverkan: med patienten, inom enheten, mellan enheter, ut mot kommun, frivilligorganisationer, föreningar. Koordinatorfunktion Gruppverksamhet Beredskap att skapa grupper med olika inriktning efter behov Handledning och utbildningsmoment 101109 Ann BLomstrand Vad utmärker metodiken

31 WWW.ALLMANMEDICIN.GU.SE Hälsolyftet 101109 Ann BLomstrand Tack

32 •9 enkla frågor om livsstil •1 fråga om hereditet •1 fråga om motivationsgrad till förändring INSTRUMENT ATT ANVÄNDA I ORDINARIE VERKSAMHET FÖRDELAR: TAR KORT TID SJÄLVRAPPORTERING STARTAR EN PROCESS


Ladda ner ppt "Seminarium nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 9 november 2010 Ann Blomstrand Avd för samhällsmedicin och folkhälsa, Allmänmedicin,"

Liknande presentationer


Google-annonser