Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gävleborg förskriver flest antal FaR i landet Regina Bendrik leg sjukgymnast/specialistsjukgymnast PV FaR-samordnare 2003-2009.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gävleborg förskriver flest antal FaR i landet Regina Bendrik leg sjukgymnast/specialistsjukgymnast PV FaR-samordnare 2003-2009."— Presentationens avskrift:

1 Gävleborg förskriver flest antal FaR i landet Regina Bendrik leg sjukgymnast/specialistsjukgymnast PV FaR-samordnare 2003-2009

2 2 2010 förskrev Gävleborg flest FaR 138 FaR per 10 000 invånare Topplista enligt Dagens Medicin : Gävleborg 138 Örebro 71-100 Östergötland 71-100 Gotland 71-100 Jämtland 71-100 Värmland 71-100

3 3 Gävleborgs län 276 000 invånare

4 4 Gävleborgs län •Högst andel med fetma i landet KvinnorMän (Folkh ä lsorapport 2009)

5 5 Låg andel högutbildade

6 6 Hög andel arbetslösa

7 7 Gävleborgs län bakgrund •Kort livslängd •Stor sjuklighet i hjärt- kärlsjukdomar

8 8 Hjärt- kärlprogram Hälsosamtal för 40-åringar •I Gästrikland sedan 2000 •I Hälsingland sedan 2005 Riskpatienter fångas in Alla får motiverande samtal att ändra levnadsvanor

9 9 FaR – start 2003 •Ordinarie verksamhet •FaR tidigt in i dokument och vårdprogram •FaR en del av hälsosamtalet •Implementering på alla HC i Gästrikland •Inga lotsar eller FYSIOTEK

10 10 Rörelse är bästa pillret! Fysisk aktivitet hjälper vid ett 30-tal olika sjukdomar. (Foto:Jönköpings läns landsting)

11 11 FaR – ordinera som ett läkemedel FaR ® Egen aktivitet Förening Friskvård Sporthall Patientmöte Uppföljning

12 12 Receptet i journalen

13 13 FaR-metoden •Patientcentrerat samtal •Individuellt anpassat •Skriftlig ordination •Självregistrering •Uppföljning

14 14 FaR – stöd till vårdpersonal •Folkhälsoenhet i PV •FaR-samordnare •Halvdagsutbildningar i metoden FaR •Uppföljande träffar på HC •Kontinuerlig utbildning av friskvårdsaktörer •Hemsida med aktiviteter •MI-utbildning

15 15 FaR samverkan •Läkemedelskommittén •Gästriklands idrottsförbund - föreningar •Hälsinglands idrottsförbund - föreningar •Kommunala simhallar och gym •Samverkansmöten mellan vårdpersonal och friskvårdsaktörer •Specialistsjukvård och primärvård

16 16 Antal recept på fysisk aktivitet i Gävleborg 2007-2010 1000 1257 2112 4091

17 17 Vem ordinerar FaR i Gävleborg? •Läkare 15 % •Sjuksköterska 38 % •Sjukgymnast 38 % •Övrig leg. vårdpersonal 9 %

18 18 Hur går vi vidare?

19 19 Del I –Allmänna effekter –Rekommendationer –Motiverande samtal –Barn och unga –Graviditet –Klimakteriet –Äldre Del II –Alkoholberoende/missbruk –Artros –Astma –Benartärsjukdom –Cancer –Cystisk fibros –Demens –Depression –Diabetes mellitus –typ 1 –Dibetes mellituis –typ 2 FYSS - manualen

20 20 Del II forts. –Hjärtrytmrubbning –Hjärtsvikt –Kranskärlssjukdom –KOL –Lipider –Mag-tarmsjukdomar –Metabola syndromet –MS –Njursjukdom –Obesitas –Osteoporos –Parkinsons sjukdom –Resttillstånd efter polio –Reumatoid artrit –Ryggbesvär (långvariga) –Schizofreni –Smärta –Stroke/slaganfall –Yrsel och balansrubbning –Ångest FYSS - manualen

21 21 Socialstyrelsens behandlingsriktlinjer sjukdomsförebyggande metoder Fysisk aktivitet - Rådgivning –10-30 min –Patientcentrerat samtal/dialog –FaR –Stegräknare –Uppföljningar

22 22 Samverkan med specialistsjukvården •Gastric by pass •Hjärtpatienter •Bröstcancer •Reumatoid artrit •Psykospatienter (hälsoprojekt) •Med flera

23 23 FaR och hälsoval •500 kr för uppföljt FaR sedan 2010 •500 kr för uppföljt FaR, från 2012 ett villkor att det är 8-26 veckor efter ordinationen.

24 24 Patienter med BMI>35 får extra stöd •Stöd av sjukgymnast för ökad fysisk aktivitet •Stöd av med dietist för viktminskning •Ledarledd träning i vattengympa 6 månader •Utslussning med FaR från 3 månader •Kontakt med sjukgymnast och dietist i ett år

25 25 FaR sammanfattning Ett strukturerat sätt att ordinera fysisk aktivitet! Det tar tid att föra in nya metoder i vården! Många faktorer spelar roll men samverkan är en viktig faktor!

26 26 Tack för mig!

27 27 Lennart 85 år behöver inget FaR Tränar för Vasaloppet 2012!


Ladda ner ppt "Gävleborg förskriver flest antal FaR i landet Regina Bendrik leg sjukgymnast/specialistsjukgymnast PV FaR-samordnare 2003-2009."

Liknande presentationer


Google-annonser