Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medicinskt Kunskapscentrum 1 Janusfönster i TakeCare Exemplen i bildspelet är från augusti 2010. Uppdatering av källorna görs löpande varför varningarna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medicinskt Kunskapscentrum 1 Janusfönster i TakeCare Exemplen i bildspelet är från augusti 2010. Uppdatering av källorna görs löpande varför varningarna."— Presentationens avskrift:

1 Medicinskt Kunskapscentrum 1 Janusfönster i TakeCare Exemplen i bildspelet är från augusti 2010. Uppdatering av källorna görs löpande varför varningarna kan ha ändrats vid det tillfälle du ser bildspelet. Observera att det finns bildtext till bildspelet.

2 Medicinskt Kunskapscentrum 2 Janusfönster i korthet •Förskrivarstöd i journalsystemet •Nås utan separat inloggning •Ger direkt visuell varning •Kvalitetssäkrad patientspecifik läkemedelsinformation

3 Medicinskt Kunskapscentrum 3 Vad är Janusfönster? Länk till www.janusinfo.se Interaktionsdatabasen Sfinx Graviditets- och amningstexterna i Fass } Biverkningstexterna i Fass Användarhandledning

4 Medicinskt Kunskapscentrum 4 Hur fungerar Janusfönster? 1. Journalsystemet skickar information om aktuella läkemedel i läkemedelslista, pågående ordination, ålder och kön till Janusfönster 2. Janusfönster söker i databaser Läkemedelsdata Från SIL Databas med interaktioner Sfinx 3. Informationen visas i knappraden i journalsystemet Janusfönster

5 Medicinskt Kunskapscentrum 5 Knappen för interaktioner – Sfinx Läs mer ger förklaring till mekanism och bakgrund med referenser till interaktionen

6 Medicinskt Kunskapscentrum 6 Interaktions- klasser Klinisk betydelse Kliniskt betydelsefull interaktion som b ö r undvikas Kliniskt betydelsefull interaktion som kan hanteras med till exempel dosjustering Interaktionens kliniska betydelse ä r ok ä nd och/eller varierar Interaktionen saknar klinisk betydelse Ingen kod visas - dokumentation visar att ingen interaktion f ö religger - dokumentation f ö r interaktion saknas i databasen D C B A Interaktionsknappen, forts.

7 Medicinskt Kunskapscentrum 7 Sfinx en unik kunskapsdatabas för interaktioner •Oberoende av Läkemedelsproducenter •Tar hänsyn till läkemedelsform •Ca 11 200 interaktionspar •Rubriker: Medicinsk konsekvens och Rekommendation •Uppdateras 4 gånger per år •Vissa naturläkemedel, födoämnen, alkohol och rökning. I Janusfönster ser man dessa genom att klicka på ”Visa samtliga interaktioner med…” för respektive läkemedel

8 Medicinskt Kunskapscentrum 8 Pulmicort inhalation och Fungoral tablett ger en gul C3 Pulmicort inhalation och Fungoral schampo ger ingen interaktion Sfinx gör skillnad på läkemedelsform

9 Medicinskt Kunskapscentrum 9 Knapparna för graviditet och amning }

10 Medicinskt Kunskapscentrum 10 Ibland saknas klassificering… Knapparna för graviditet och amning forts. Fasstext finns men klassificering saknas } } Fasstext saknas

11 Medicinskt Kunskapscentrum 11 Knappen om biverkan Länk till Läkemedelsverkets biverknings- rapportering I oktober 2010 införs en funktion för fritextsökning för biverkningssymtom i Fasstexten. Sökningen sker i avsnitten Biverkningar, Kontraindikationer och Varningar och försiktighet

12 Medicinskt Kunskapscentrum 12 Ibland blir knapparna randiga… Om något läkemedel inte kommit med vid sökning När? Hittas inte i registret för att det kan vara nytt, parallellimporterat eller utgånget Varför? Tryck alltid på randig knapp, även om den är grå, för att se vilka läkemedel som kommit med i sökningen

13 Medicinskt Kunskapscentrum 13 Fältet ”UPPGIFT SAKNAS” visas endast när preparat förskrivs i fritext eftersom dessa inte kan tas emot av Janusfönster t.ex. eget skapat preparat. Dessa listas om man för musen över fältet UPPGIFT SAKNAS. Denna funktion finns endast i TakeCare för tillfället och inte i andra journalsystem.

14 Medicinskt Kunskapscentrum 14 Läkemedel som tillhandahålls av Apotekets Produktion och Laboratorier (APL) samt extempore- och licensläkemedel •kommer inte med vid sökningar och i dessa fall visas inte randiga knappar!

15 Medicinskt Kunskapscentrum 15 Användarhandledning Vid klick på Hjälpknappen kommer du till en användarhandledning för Janusfönster.

16 Medicinskt Kunskapscentrum 16 Frågor eller förändringsförslag e-posta till: janusfonster@sll.se Mer information: www.etjänsterläkemedel.se


Ladda ner ppt "Medicinskt Kunskapscentrum 1 Janusfönster i TakeCare Exemplen i bildspelet är från augusti 2010. Uppdatering av källorna görs löpande varför varningarna."

Liknande presentationer


Google-annonser