Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ögonkliniken Växjö Ljungby JOAKIM FÄRDOW 2013. Disposition  Varför får man diabetesretinopati?  Vårdkedjan på ögonkliniken  Screeningen av diabetesretinopati.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ögonkliniken Växjö Ljungby JOAKIM FÄRDOW 2013. Disposition  Varför får man diabetesretinopati?  Vårdkedjan på ögonkliniken  Screeningen av diabetesretinopati."— Presentationens avskrift:

1 Ögonkliniken Växjö Ljungby JOAKIM FÄRDOW 2013

2 Disposition  Varför får man diabetesretinopati?  Vårdkedjan på ögonkliniken  Screeningen av diabetesretinopati  Bedömningar/kontrollintervall  Vad letar vi efter?  Våra diagnostiska hjälpmedel  Vilken behandling kan vi erbjuda?  Sena komplikationer  Körkortsintyg JOAKIM FÄRDOW 2013

3 Näthinnans struktur JOAKiM FÄRDOW 2012

4 Uppkomsten av diabetesretinopati - DRP JOAKIM FÄRDOW 2013

5 DRP-vårdkedjan på ögon klin. Foto Undersökning JOAKIM FÄRDOW 2013 BehandlingKontroll Remiss

6 Diabetesretinopati-screening  Alla diabetiker screenas för DRP  Ingen ögonundersökning – bara fotografering!  Vi testar inte synen eller trycket  Rem eller tid direkt av diabetssköterska  Barn screenas från 10 års ålder  Fotograferingsmetoder:  Traditionell fotografering (vidgande ögondroppar)  Ultra-widefield scanning laser ophthalmoscopy – Optomap (inga ögondroppar) JOAKIM FÄRDOW 2013

7 Rödfri bild höger öga JOAKIM FÄRDOW 2013

8 Ultra-widefield scanning laser ophthalmoscopy (UWFSLO) Optomap 200* höger öga JOAKIM FÄRDOW 2013

9 Optomap - zoom JOAKIM FÄRDOW 2013

10 Bedömning / kontroll-intervall  Bildbedömning av ögonssjuksköterska el. läkare  Enskilda tillfällen eller ”DF-direkt-dagar”  Graden av retinopati avgör kontrollintervallet  Månader till år (högst tre år)  Gravida: var tredje månad fram till partus JOAKIM FÄRDOW 2013

11 Mild DRP JOAKIM FÄRDOW 2013

12 Måttlig DRP JOAKIM FÄRDOW 2013

13 Allvarlig DRP JOAKIM FÄRDOW 2013

14 Allvarlig DRP med IRMA JOAKIM FÄRDOW 2013

15 Vad letar vi efter?  Proliferationer = nybildade, sjuka kärl  Dessa kan leda till:  Näthinneförändringar  Upprepade glaskroppsblödningar  I värsta fall näthinneavlossning/PVR (proliferativ vitreortinopati - skrumpning) och blindhet JOAKIM FÄRDOW 2013

16 PVR - proliferativ vitreortinopati JOAKIM FÄRDOW 2013

17 Proliferativ DRP JOAKIM FÄRDOW 2013

18 Vad letar vi mer efter?  Diabetes-makulaödem – DME  Uppstår när vätska läcker in i makula (ökad permeabilitet pga. ökat uttryck av VEGF)  Tecken till makulaödem på DF - exudat  Kliniskt signifikant makulaödem (def. enl. ETDRS)  Synnedsättande kliniskt signifikant makulaödem  Drabbar varje år 1 – 3 % av patienter med diabetes  Synnedsättning som kan bli bestående JOAKIM FÄRDOW 2013

19 Kliniskt signifikant makulaödem JOAKIM FÄRDOW 2013 Ödem med eller utan hårda exudat inom 1/3 PD (500 my) från centrum av fovea Ödemområde, som är minst en PD i diameter, med eller utan hårda exudat, och som på någon punkt befinner sig närmare eller lika med 1 PD:s avstånd från foveas mittpunkt

20 Exudat JOAKIM FÄRDOW 2013

21 Hjälpmedel i diagnostiken  Klinisk undersökning = läkarundersökning  Undersöka makula i stereo med avseende på svullnad  OCT (optic coherence tomography)  Visualisera och mäta makulasvullnad  Flourosceinangiografi  Lokalisera mikroaneurysm  Identifiera ischemier och proliferationer JOAKIM FÄRDOW 2013

22 Klinisk undersökning JOAKIM FÄRDOW 2012

23 AMD JOAKIM FÄRDOW 2013 OCT -optic coherence tomography

24 Diabetesmakulaödem - DME JOAKIM FÄRDOW 2013

25 Fluoroscein-angiografi JOAKIM FÄRDOW 2013

26 Vilken behandling kan vi erbjuda?  Laserbehandling  makulaödem (DME): fokal- / grid-laser  proliferativ DRP: scatter  IVT (intra vitreal treatment)  Makulaödem (DME): upprepade injektioner av anti- VEGF JOAKIM FÄRDOW 2013

27 Fokal-laser / gridlaser JOAKIM FÄRDOW 2013

28 Gridlaserbehandlad i macula JOAKIM FÄRDOW 2013

29 Scatterlaser vid diabetesretinopati - DRP JOAKIM FÄRDOW 2013

30 Scatter-laser (proliferativ DRP) JOAKIM FÄRDOW 2013

31 Multispotlaser JOAKIM FÄRDOW 2013

32 IVT – intravitreala injektioner  Läkemedel med anti-VEGF som injiceras in i ögats glaskropp vid synnedsättande DME JOAKIM FÄRDOW 2012

33 Vi slutar aldrig att kontrollera en diabetikers ögon  Fortsatta livslånga kontroller  Läkarundersökningar  Fotograferingar JOAKIM FÄRDOW 2013

34 Sena komplikationer till DRP  Fortsatt progress av retinopatin trots maximal scatterlaser behandling  Återkommand glaskroppsblödningar  Åtgärd: ställningstagande till vitrektomi (glaskroppskirurgi) JOAKIM FÄRDOW 2013

35 Vitrektomi (regionklinik) JOAKIM FÄRDOW 2013

36 Övergående ögonmuskelförlamningar  Förekommer hos diabetiker  Vanligen abducens (IV), eller oculomotorius (III)  Ger dubbelseende – får inte köra bil!  Går vanligen tillbaka på ett par månader  Bör undersökas av ögonläkare JOAKIM FÄRDOW 2013

37 Körkortsintyg  Tydliga synfältskrav från Transportstyrelsen  Ej laserbehandlad: läkarus. + synfält enligt Donders  Tidigare scatterlaserbehandlad: läkarus. + statisk perimetri, binokulär enl. Esterman  Tidigare centralt laserbehandlad: läkarus. + perimetri enl. Esterman + central perimetri (Humphrey) JOAKIM FÄRDOW 2013

38 TACK!


Ladda ner ppt "Ögonkliniken Växjö Ljungby JOAKIM FÄRDOW 2013. Disposition  Varför får man diabetesretinopati?  Vårdkedjan på ögonkliniken  Screeningen av diabetesretinopati."

Liknande presentationer


Google-annonser