Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SAMHÄLLSFÖRVÄRVADE NEDRE LUFTVÄGSINFEKTIONER STRAMA-dag 8 september 2004 Ingrid Nilsson-Ehle.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SAMHÄLLSFÖRVÄRVADE NEDRE LUFTVÄGSINFEKTIONER STRAMA-dag 8 september 2004 Ingrid Nilsson-Ehle."— Presentationens avskrift:

1 SAMHÄLLSFÖRVÄRVADE NEDRE LUFTVÄGSINFEKTIONER STRAMA-dag 8 september 2004 Ingrid Nilsson-Ehle

2 NEDRE LUFTVÄGSINFEKTIONER Akut bronkit Pneumoni/pneumonit Akut exacerbation av kronisk bronkit

3 ETIOLOGI AKUT BRONKIT Virus –vanliga luftvägsvirus –influenza Bakterier –mycoplasma –chlamydia

4 AKUT BRONKIT SYMPTOM Hosta –Torr initialt, kan bli produktiv –Kvarstår ca 10 dgr (längre om rökare) Feber –Låggradig eller ingen alls Opåverkat allmäntillstånd

5 AKUT BRONKIT DIAGNOSTIK Anamnes Opåverkat allmäntillstånd Auskultation normal eller rhonchi (CRP, leukocyter kan vara lätt förhöjda) Lungröntgen endast vid påverkat a.t.

6 BEHANDLING AKUT BRONKIT Symptomatisk –Hostdämpande v.b. –Rökstopp –Vila Placebokontrollerade studier –Antibiotika har ingen effekt

7 Fallbeskrivning Emilia är 75 år, har lindrig hjärtsvikt och behandlas med diuretika och digitalis. Hon har i 4 dagar varit förkyld, lite hostig, feber runt 38 o. I dag på morgonen försämrad, temp 39,0. Söker efter lunch: gott a.t., AF 20/min, puls 110/min, Sat 93%, BT 135/80, CRP 35

8 ETIOLOGI PNEUMONI Virus –Ca 10% av pneumonierna –Influensa, parainfluensa, adenovirus, RS-virus

9 ETIOLOGI PNEUMONI Bakterier –Pneumokocker (ca 50%) –H. influenzae (ca 5%) –M. catarrhalis (få) –Mycoplasma pneumoniae (ca 10%) –Chlamydia pneumoniae (ca 3%) –Chlamydia psittaci (ca 3%) –Legionella pneumophila (ca 4%)

10 SYMPTOM PNEUMONI Pneumokocker –Plötsligt –Hög feber –Frossa –Pleuritsmärtor –Allmänpåverkan –Hosta med rödbruna sputa efter ngt dygn

11 SYMPTOM PNEUMONI Hemophilus influenzae –Ofta patienter med underliggande lungsjukdom –Successivt insjuknande –Varierande allmänpåverkan –Hosta, purulenta sputa

12 SYMPTOM PNEUMONI Mycoplasma pneumoniae –Gradvis insjuknande –Successivt ökande torrhosta –Måttlig feber –Huvudvärk –Omgivningen ofta sjuk

13 SYMPTOM PNEUMONI Legionella pneumophila –Feber –Diarré, ont i magen –Huvudvärk, konfusion –Hosta efter något dygn, produktiv –Allmänpåverkan –Ofta patient med nedsatt immunförsvar –Utomlands? Luftkonditionering?

14 DIAGNOSTIK PNEUMONI Anamnes –Bakomliggande sjukdom? Omgivningen? Utomlands? Immunkompetent? –Plötsligt eller successivt insjuknande? Klinisk undersökning –Allmäntillstånd, BT, puls, andningsfrekvens, saturation –Auskultation

15 DIAGNOSTIK PNEUMONI CRP Leukocyter Odling för etiologiskt agens Antigenpåvisning Serologiska prov Röntgen –Alveolära eller interstitiella infiltrat

16 BEHANDLING PNEUMONI ”Typisk” genes –Primärval penicillin oralt –Dosering 1g x 3 –Duration 7 – 10 dagar Misstanke på H. influenzae –Amoxicillin (500mg x 3) oralt eller doxycyklin oralt –Duration 7 – 10 dagar

17 BEHANDLING PNEUMONI ”Atypisk” genes –Erytromycin 500mg x 2 –Doxycyklin 200mg första dagen, sedan 100mg dagligen

18 ETIOLOGI AECB Virus –Vanliga luftvägsvirus, t.ex. rhinovirus Bakterier –H. influenzae –Pneumokocker –(moraxella, pseudomonas)

19 AECB SYMPTOM Ökad sputumvolym Missfärgat purulent sputum Ökande/tillstötande obstruktivitet Ökad hosta Feber

20 AECB DIAGNOSTIK Andningsfrekvens Syrgasmättnad PEF CRP? Leukocyter?

21 BEHANDLING AECB Bronkvidgande behandling Kortikosteroider lokalt/generellt Antibiotika?

22 ANTIBIOTIKA VID AECB Patienter med mild KOL (FEV1>50%) –Restriktivitet med antibiotika –Feber? Leukocytos? CRP högt? –Dålig effekt anti-obstr. Behandling Patienter med måttlig – svår KOL –Oftare bakteriell genes –Mer frikostigt antibiotika

23 ANTIBIOTIKA VID AECB Måttlig till svår KOL –Ökad sputumpurulens –Ökad sputumvolym –Ökad dyspné –Alla 3 – ge antibiotika –2/3 – ge antibiotika om ett är ökad purulens –1/3 – avvakta med antibiotika

24 ANTIBIOTIKAVAL VID AECB Amoxicillin Doxycyklin Trimetoprim-sulfa i andra hand Vid allergibekymmer –Loracarbef, kinolon Växelbruk hos en och samma patient

25 ResNet 2004: S.pneumoniae (prel)

26 Penicillinresistens, pneumokocker, NPH-odlingar, mellersta och nordvästra Skåne

27

28

29 Övrig resistens, pneumokocker i NPH-odlingar, mellersta och nordvästra Skåne

30 Resistens, H influenzae, NPH-odlingar, mellersta och nordvästra Skåne

31

32 Resistens, grupp A streptokocker i svalgodlingar, mellersta & nordvästra Skåne


Ladda ner ppt "SAMHÄLLSFÖRVÄRVADE NEDRE LUFTVÄGSINFEKTIONER STRAMA-dag 8 september 2004 Ingrid Nilsson-Ehle."

Liknande presentationer


Google-annonser