Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BARN PÅ VC. AT Leker Kontakt Trött / Slö HUD Cyanos Blekhet Utslag / tecken på trauma Turgor Feber.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BARN PÅ VC. AT Leker Kontakt Trött / Slö HUD Cyanos Blekhet Utslag / tecken på trauma Turgor Feber."— Presentationens avskrift:

1 BARN PÅ VC

2 AT Leker Kontakt Trött / Slö

3 HUD Cyanos Blekhet Utslag / tecken på trauma Turgor Feber

4 ANDNING Indragningar Näsvingespel Paradoxala andningsrörelser Assymetri Stridor

5 ANDNINGSFREKVENS Normalt Nyfödd - 35+/- 15 1 år - 25 5 år - 20 12 år - 18 Takypné 0-2 mån >60 2-12 mån >50 1-5 år >40

6 CIRKULATION Puls  <1år 110-160  2-5 år 95-140  5-12 år 80-120  >12 år 60-100 Femoralispulsar Kapillär återfyllnad <2 sek

7 Buk MoS Öron Tonus Neurologi

8 DEHYDRERING Slemhinnor Fontanellen Kissar barnet?  >12 h utan miktion = svår dehydrering

9 BVC Huvudomfång Längd + viktkurva

10 UTVECKLING - VARNINGSTECKEN Barnet går tillbaka i utvecklingen 10 v – Ej svarsleende 6 mån – Ointresserad av omgivning. Primitiva reflexer kvar. Skelar. Använder ej båda händerna 10-12 – mån Sitter ej. Ej pincettgrepp. Kombinerar ej stavelser 18 mån – Går ej. Kan färre än 6 ord 2,5 år – Ej tvåordsmeningar 4 år – Obegripligt tal

11 ANDNINGSSVÅRIGHETER Stridor  Inspiratoriska – Hög luftvägsobstruktion Pseudokrupp Epiglottit Främmande kropp svalg/larynx/trakea  Expiratoriska – Låg luftvägsobstruktion Astma Obstruktiv bronkit Främmande kropp perifera bronker

12 Andnöd  Pneumoni  Obstruktiv bronkit  Astma  Främmande kropp  Hjärtsvikt  Missbildning

13 HOSTA Främmande kropp Infektion  Pseudokrupp: skällande hosta, andnöd, hes 3mån-3år  Pertussis: kikningar, apnéer  Pneumoni/bronkit/bronkiolit Adrenalin, pulmicort/betapred vid vilostridor, indragningar

14 Klinik BakterierVirus Feber > 38,5 C (0-3 år)< 38,5 C AF > 50/min (0-3 år)normal eller förhöjd Indragningarjaja, uttalade Astmapipsällan*hos de allra flesta CRP, saturation, AT *mykoplasma Klinik BakterierVirus Feber > 38,5 C (0-3 år)< 38,5 C AF > 50/min (0-3 år)normal eller förhöjd Indragningarjaja, uttalade Astmapipsällan*hos de allra flesta CRP, saturation, AT *mykoplasma Pneumoni

15 KRONISK HOSTA Postinfektiös hosta: 1-2 mån, ev inh steroider Astma: obstruktiv 1 ggn >2 år, 3e anfallet <2 år GERD Cystisk fibros

16 FEBER ≥ 38.5° Övre och nedre luftvägar, otit Pyelonefrit Septisk artrit/osteomyelit Meningit: petekier, purpura, nackstel, fokalneuro

17 FEBERKRAMP 6mån – 4-5 år Debuterar vid hög feber, ≥39°, oftast första feberdagen 1-2 min (max 15min), symmetrisk kramp Återhämtar sig snabbt Ingen hjärnskada Diff diagnos: meningit, ep, tumör Första gång eller atypiskt - Barnkliniken

18 GI SYMPTOM Gastroenterit 5-15 dgr, oftast virus  Allmäntillstånd, viktnedgång, temp  Dehydreringsgrad Frekvens, utseende av kräkning, diarré och miktion OBS blodig diarré!! Intag av vätska Slö, komatös Hud: torr, kall, nedsatt turgor Fontanell, ögonbulber insjunkna Torra slemhinnor Nedsatt perifer cirkulation/kapillär återfyllnad Råd hem: vätskeersättning (5ml/3min) Ersätt förlust (30ml/kräk, 60-80 ml/diarré)

19 GI SYMPTOM Avföring 3-4ggr/v – 2-3ggr/dag är normalt Småbarnskolik – skrikighet 3-4 mån Komjölksallergi – 0-1 år diarré, buksmärtor Toddler’s diarrhea – 1-4 år Laktosintolerans – ≥ 5år diarré, magknip, gaser Obstipation – diarré, kräkningar, buksmärta IBD (≥5år), celiaki, cystisk fibros, komjölksallergi, GERD, diabetes

20 AKUT BUK Pylorusstenos Invagination Appendicit Diabetesketoacidos UVI/pyelonefrit Ileus/bråck Testispatologi

21 SJUK IGEN… Normalt antal infektioner hos barn: Barn under 4 år: 6-8 viroser/år (upp mot 15). Barn över 4 år: oftast färre. Normalt antal infektioner hos barn: Barn under 4 år: 6-8 viroser/år (upp mot 15). Barn över 4 år: oftast färre.

22 FIKA!

23 AKUT PYELONEFRIT HOS BARN

24 Kardinalsymptom Feber ≥ 38,5° C Ofta kräkningar Ibland relativt opåverkade

25 Diagnostik U-sticka, u-odling, CRP, (S-krea) Blåspunktion bäst!

26 Behandling Lägg in frikostigt AB 10 d (cefalosporiner) Uppföljning UL 2-3 d DMSA scint 1v MUC om patologi

27 AKUT TONSILLIT HOS BARN Tonsillitbild ovanligt under 4 åå Virus vanligast På andra plats kommer Sp Tvärtom hos vuxna

28 Sp symtom Oftast bara rodnad Ibland snuva och impetigo Sväljningssmärtor och nutritionsproblem

29 Utredning Om virala symptom – ingen provtagning Annars snabbtest, ev odling

30 Behandling Om pos Strep A + klinik Kåv12,5 mg/kg kroppsvikt 3 gånger/ dygn i 10 dagar Pc allergi – Erytromycin

31 Kom ihåg att barn ofta bär på Strep A! Fynd av denna behöver därför inte vara orsaken till de kliniska symptomen!

32

33

34

35 SOSFS 1999:5 2 kap. Allmänna mål §1 […] AT-läkaren skall också förvärva ett terapeutiskt förhållningssätt – utifrån ett vetenskapligt och humanistiskt synsätt – som inkluderar såväl förmåga till helhetssyn som förmåga att upprätthålla en god patient-läkarrelation i diagnostik och terapi. […]

36

37

38

39

40 SOSFS 1999:5 2 kap. Allmänna mål §2 Efter fullgod AT skall AT-läkaren […] …ha blivit väl förtrogen med samarbetsformer som finns mellan sjukvårdens olika vårdnivåer … […]

41 SOSFS 1999:5 6 kap. Allmänmedicin §1 […] Under det allmänmedicinska tjänstgöringsavsnittet skall tillämpning och fördjupning av kunskaper och färdigheter från föregående avsnitt betonas. AT-läkarens förmåga till kommunikation, information, empati och självkännedom samt förmåga att aktivt söka och inhämta ny information och nya kunskaper skall särskilt tränas. […]

42 SOSFS 1999:5 6 kap. Allmänmedicin §4 AT-läkaren skall […] ha kännedom om […] 3. verksamhet inom barnavårdcentral (BVC), mödravårdcentral (MVC), skolhälsovård och ungdomsmottagning.

43 SOSFS 1999:5 2 kap. Allmänna mål §1 […] AT-läkaren skall också förvärva ett terapeutiskt förhållningssätt – utifrån ett vetenskapligt och humanistiskt synsätt – som inkluderar såväl förmåga till helhetssyn som förmåga att upprätthålla en god patient-läkarrelation i diagnostik och terapi. […]

44 - Pardon me sir, how do I get to Carnegie Hall?

45 - Practice, practice, practice!

46


Ladda ner ppt "BARN PÅ VC. AT Leker Kontakt Trött / Slö HUD Cyanos Blekhet Utslag / tecken på trauma Turgor Feber."

Liknande presentationer


Google-annonser