Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skillnader i andningsfysiologi mellan barn och vuxna Ingrid Didriksson, Överläkare Kliniken för Intensivvård och Perioperativ medicin SUS Malmö.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skillnader i andningsfysiologi mellan barn och vuxna Ingrid Didriksson, Överläkare Kliniken för Intensivvård och Perioperativ medicin SUS Malmö."— Presentationens avskrift:

1 Skillnader i andningsfysiologi mellan barn och vuxna Ingrid Didriksson, Överläkare Kliniken för Intensivvård och Perioperativ medicin SUS Malmö

2 Respirations utveckling

3 Vid förlossningen  Första andetaget  Krävs 40-80 cm H2O för att övervinna ytspänning i alveoler samt att fylla luft i vätskefyllda alveoler  Surfactant behövs  Ökat PaO2 ger minskat motstånd i lungkretsloppet, foramen ovale sluts fysiologiskt

4 Respiratorisk och cirkulatorisk anpassning efter förlossning

5 Lungans utveckling  Surfactant bildas i Pneumocyter typ II from v 24-26  Adaptation postpartum pågår til gestationsvecka 44  Respiratorisk kontroll utvecklas fram till v 60  Alveoli bildas tom 18 månader  Lungelasticitet och collagen fibrer utvecklas tom 10 års åldern

6 Problem i neonatalperioden  IRDS pga surfactant brist  PPHN om acidos, hypoxi, kall…  (Kongenitala hjärtvitier)  Mekonium aspiration  Apné

7 0-1 månad •Låg lung compliance •Hög bröstkorgs compliance/svag andningsmuskulatur •Mer benägen till atelektaser, svårt behålla FRC. •AutoPEEP för att motverka atelektas mha grunting, hög andningsfrekvens •Näsandare

8 Barn 1-12 månader •Lungvolymen är låg i förhållande till kroppsstorleken •VO2/kg = Dubbelt så stor som hos vuxen => Fördubblat krav på respirationen! •Mindre reserver, snabbare desaturering vid apné.

9 50% av TLC Ca 15% av TLC om generell anestesi och muskelrelaxantia = 60 ml/kg 0-12 månader 90 ml/kg hos 5- åring Lung volymer

10 0-6 år •Mindre luftvägsdiameter gör dem mer känsliga för övre och nedre luftvägsobstruktion •Inflammation, ödem och sekret kan leda till obstruktion •Sämre immunförsvar-ÖLI, pneumoni •Främmande kropp i luftvägarna en risk.

11 http://www.youtube.com/watch?v=-4OhWQ8Ppko&feature=em-share_video_user

12 Är luftvägen fri?  Titta-bröstkorgsrörelser mot stängd luftväg?  Lyssna-stridor?  Känn-känns andetagen mot din hand?  Chin lift  Jaw thrust  Svalgtub  Intubation

13 Intubation - anatomi  Larynx anterior och cephalad  Lång epiglottis  Stor tunga  Crichoid brosket minsta diametern  Kort avstånd I trachea. Stor risk för accidentell extubation eller bronkintubation

14 Ventilation  Effort-RR, indragningar, stridor  Efficacy- Bröstkorgsrörelser, andningsljud, SpO2  Effect – cirkulationssvikt, påverkat medvetande

15 Undersökningsfynd  Stridor  övre luftvägs obstruktion  Rhonki  nedre luftvägs obstruktion  Feber  pneumoni?  Rassel  Hjärtsvikt?  Urticaria  anafylaxi?

16 Tecken till försämring  Ökande indragningar  Ökande RR  Ökande HR  Utmattning  Sjunkande medvetande  Cyanos

17 Initial resuscitering  Fria luftvägar  Ge O2 högflöde  Maskventilation

18 Stridor  Sekret– dålig hostkraft?  Snarkning – sänkt medvetandegrad?  Ljudlig stridor/hosta – Falsk krupp? Främmande kropp  Plötslig debut – Främmande kropp  Tyst stridor/allmänpåverkan – tracheit? Epiglottit?

19 Stridor Falsk krupp-behandling  Syrgas  Adrenalininhalation  Betapred  Högläge

20 Stridor Bakteriell tracheit  Syrgas  Ofta intubation och Ventilatorbehandling  IV antibiotika

21 Stridor Epiglottit akut behandling  Syrgas  ÖNH läk/anestesiolog- intubation  IV antibiotika Undvik att stressa barnet

22 Stridor : Främmande kropp i luftvägar  Stel bronkoskopi med jet ventilation  Ryggdunk etc  Direkt laryngoscopi  Kirurgisk luftväg???

23 Rhonki  Bronchiolit – Oftast under ett år  Astma – oftast över ett år

24 Svårt /livshotande astmaanfall  Svårt •Svårt att prata eller amma pga andnöd •RR >30 >5 år >50 2-5 år >50 2-5 år •Puls >120 >5 år >130 2-5 år >130 2-5 år •Livshotande •Utmattad •Dåliga andningsrörelser •Tysta andningsljud •Hypotensiv •Sänkt medvetandegrad

25 Svårt astmaanfall  Syrgas högflöde  ß-agonist och ipratropium inhalation  ß-agonist systemiskt  IV steroider  Teofyllin  Mg  Mekanisk ventilation  RtgPulm

26 Bronchiolit  Spädbarn  Oftast prematura  Hosta  Rhonki  Apné

27 Pneumoni  Syrgas  Antibiotika  Pleuradrän?  Respirator/NIV

28 Hjärtsvikt  Hjärtförstoring  Leverförstoring  ± blåsljud  ± Cyanos  Inkompensation på Rtg Pulm

29 Hjärtsvikt Som kan se ut som andningsproblem… Vä->Hö tex VSD Vä kammar obstruktion tex aorta stenos Nedsatt EF tex myocardit Arrytmier tex SVT

30 Hjärtsvikt /akut behandling  Syrgas  Diuretika  Prostaglandin till Dc beroende hjärtfel

31 If SpO 2 = 91 then = PaO 2 = Adult 60 6 months66 6 weeks 55 6 hours 41 Syrgasdissociationskurvan

32 Sammanfattning  Immunologiskt omogen  Liten luftvägsdiameter  Svårare luftvägshantering  Låg bröstkorgscompliance  Svaga accessoriska andningsmuskler  Omogen respirationskontroll


Ladda ner ppt "Skillnader i andningsfysiologi mellan barn och vuxna Ingrid Didriksson, Överläkare Kliniken för Intensivvård och Perioperativ medicin SUS Malmö."

Liknande presentationer


Google-annonser