Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mikael ABCartärgasDE. Men innan du kan börja….. Känn din omgivning&resurser Teamarbete: agera ledare&följare Kommunicera effektivt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mikael ABCartärgasDE. Men innan du kan börja….. Känn din omgivning&resurser Teamarbete: agera ledare&följare Kommunicera effektivt."— Presentationens avskrift:

1 Mikael Nilsson@karolinska.se ABCartärgasDE

2 Men innan du kan börja….. Känn din omgivning&resurser Teamarbete: agera ledare&följare Kommunicera effektivt –Loop kommunikation –SBAR Kalla på hjälp tidigt Reevaluera

3 KLIV FRAM och berätta att det är Du som skall ta rapport av ambulanspersonalen. LYSSNA noga, anteckna. Det är inte säkert att du får någon annan information på länge… Gör en snabb övergripande bedömning. Behövs kompetens som inte finns på plats? Mikael Nilsson@karolinska.se Och så rullar de in.…

4 Mikael Nilsson@karolinska.se ABCartärgasDE Åtgärd Kontinuerlig reevaluering

5 A Ofri luftväg är omedelbart livshotande! Tilltala patienten Inspektion av huvud, hals, nacke Inspektion av ansikte, munhåla, hals –Angioödem –Främmande kropp –Skador –Blod, kräkning, slem Lyssna: Stridor, heshet, snarkande andning, slembiljud –Larynxödem –Medvetandesänkt patient –Blod, kräkning, slem

6 Manuell stabilisering, nackkrage Ryggdunk/buktryck Avlägsnande av främmande kropp med Magilltång efter inspektion med laryngoskop Intubering puttar ner den främmande kroppen i den ena lungan, den andra kan ventileras Koneotomi, tracheotomi om högt sittande främmande kropp som inte kan tas upp eller puttas ned Käklyft, kantarell, svalgtub Behandla angioödem/larynxödem –Im Adrenalin 1 mg/ml, 0,3-0,5 ml –Iv Adrenalin 0,1 mg/ml, 1-2 ml vid anafylaxi eller utebliven förbättring vid efter im administration vid hotad luftväg Rensugning av blod, slem A-ÅTGÄRDER

7 Saturation Andningsfrekvens Lungauskultation och perkussion Undersökning av bröstkorgen –Andningsdjup –Andningsarbete: accessoriska muskler, indragningar –Tracheadeviation –Vid trauma: Costafrakturer, Flail chest, subkutant emfysem B

8 Kräver ofta att man har kontrollerat C Patientläge 10-15 liter O2 på mask till ALLA patienter med –Medvetandepåverkan –Sat<95% eller misstänkt Cointox –Ökad andningsfrekvens 10-15 liter O2 på mask på vid indikation under kort tid för att inte missa hypoxi. Handventilation Non-invasiv ventilation (NIV) Medicinsk behandling –Inhalationer, morfin, nitro, furix Intubation Dekompression övertryckspneumothorax B-ÅTGÄRDER

9 Perfusion –puls, BT (bilateralt), cyanos, kapillär återfyllnad, marmorering Hjärtfrekvens och rytm –Taky-/bradykardi –Regelbunden/oregelbunden, smal/bred –Pulsus paradoxus Hjärtauskultation –Blåsljud/biljud –Avlägsna toner Halsvenstas och perifer inkompensation Bukstatus Perifera pulsar Eventuellt ekokardiografi Vid trauma –undersökning av bäcken/femur –FAST C

10 Tippa fotändan högt vid chock 2 st grova venösa infarter Intraosseös nål om pvk misslyckas Vätskeinfusion, bolus 1000 ml, –undantag kardiogen chock, okontrollerad blödning tex rupturerat abdominellt aortaaneurysm, bolus 500 ml Perikardiocentes, trombolys Stoppa blödning Medicinsk behandling –Atropin, extern pacing C-ÅTGÄRDER

11 Blodgas: svar på frågor under B, C, D B: Hypoxi, hyperkapné C: Metabol acidos/alkalos, respiratorisk acidos/alkalos, elektrolytstörningar, Hb, laktat D: Hypo/hyperglykemi Anjongap Kolmonoxid EKG Arytmi, STEMI, breddökade QRS- hyperkalemi/membranstabiliserande intox Artärgas om aktuellt EKG

12 Åtgärder artärgas, EKG PCI lab Atropin, Adenosin, Extern pacing Akut behandling membranstab intox Glukos iv NIV, handventilation Tribonat Akut behandling elektrolytstörningar

13 Bästa muntliga svar. –Föreligger konfusion, uttalad afasi? Ögon –Ögonöppning, blickkontakt/blickriktning, pupillstorlek, sidoskillnad, ljusreaktion. Föreligger tecken på fokal cerebral process, särskild intoxikation? Sensorisk & Motorisk undersökning –Fokalitet, ryggmärgskada, epileptisk aktivitet symmetrisk eller unilateral GCS Nackstyvhet D

14 Glukosinjektion Benzodiazepiner LP, steroider, antibiotika Antidot Tiamin CT skalle Åtgärder D

15 Temperatur Undersökning av kroppens framsida och baksida Vid trauma stockvändning Per rectum –Vid trauma –potentiell ryggmärgskada –GI blödning E

16 Immobilisering av ryggraden Uppvärmning –Passiv, Hjärtlungmaskin/ECMO Nedkylning Antibiotika Åtgärder E

17 REEVALUERA!!!!! Färdig? Ring bakjouren!!!!!


Ladda ner ppt "Mikael ABCartärgasDE. Men innan du kan börja….. Känn din omgivning&resurser Teamarbete: agera ledare&följare Kommunicera effektivt."

Liknande presentationer


Google-annonser