Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MRSA, VRE, ESBL Mekanismer, orsaker, konsekvenser, åtgärder Eva Melander, verksamhetschef, Vårdhygien Skåne Inga Odenholt, professor, infektionskliniken,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MRSA, VRE, ESBL Mekanismer, orsaker, konsekvenser, åtgärder Eva Melander, verksamhetschef, Vårdhygien Skåne Inga Odenholt, professor, infektionskliniken,"— Presentationens avskrift:

1 MRSA, VRE, ESBL Mekanismer, orsaker, konsekvenser, åtgärder Eva Melander, verksamhetschef, Vårdhygien Skåne Inga Odenholt, professor, infektionskliniken, UMAS, Malmö

2 Antal träffar i PubMed vid sökning på ”Drug resistance, bacterial” 1963-2007 18000 36000

3 ESBL och annan överförbar cefalosporinresistens hos Enterobacteriacae Mekanismer, definitioner, detektionsmetoder, konsekvenser, epidemiologi

4 Mekanismer för resistens mot betalaktamantibiotika Produktion av kromosomalt medierade eller plasmidmedierade betalaktamaser Förekomst av förändrade eller alternativa penicillinbindande proteiner Förlust av ytmembranproteiner, poriner Aktiv utpumpning (efflux)

5 Betalaktamaser hos Enterobacteriaceae BetalaktamaserBeteckningHämmareBryter ned PenicillinaserTEM-1, SHV-1Klavulansyra Penicilliner CefalosporinaserCTX-M, TEM, SHV – ”ESBL” Klavulansyra Penicilliner och cefalosporiner Kromosomal AmpC Plasmid AmpC Kloxacillin KarbapenemaserMetallo- betalaktamas EDTA Penicilliner, cefalosporiner, karbapenemer KPCBorsyra

6 Penicillinaser Gramnegativa tarmbakterier TEM1 –1964, E. coli, grekisk patient ”Temoneira” –Plasmidmedierat, överförts till andra Enterobacteriacae –25 % av E. coli i Sverige SHV1 –Sulfhydryl variabel –Kromosomalt medierat hos alla K. pneumoniae –Plasmidmedierat hos andra Inhiberas av klavulansyra

7 Cefalosporinaser Gramnegativa tarmbakterier Kromosomalt medierade –AmpC Finns i liten mängd hos många Enterobacteriacae (ej K. pneumoniae och Salmonella. Inducerbart –K1 K. oxytoca Plasmidmedierade (överförbar resistens) –ESBL –AmpC

8 Extended-Spectrum Beta-Lactamases ”ESBL” Definition som gäller i världen idag: –Bryter ner bredspektrumcefalosporiner (cefotaxim, ceftazidim, ceftriaxon) –Hämmas av klavulansyra in vitro –Överförbar

9 ESBL igår 80-talets början: –En eller flera mutationer på strategiska positioner hos TEM1 och SHV1 vilket medfört bredare nedbrytningsprofil –1986: första utbrottet rapporteras –K. pneumoniae >> E. coli –Främst sjukhusvårdade patienter, svårt sjuka

10 Hur TEM blev ”ESBL”

11 ESBL idag Sedan 2000-talets början: –Kraftigt ökad frekvens ESBL –Främst CTX-M typ (CefoTaximas-München) –Pandemi –E. coli >> K. pneumoniae –Ofta multiresistens –Både öppen och sluten vård –Patienter utan bakomliggande sjd drabbas

12 Komplex och föränderlig problematik Spridning av specifika stammar med ESBL Horisontell överföring av ESBL-gener –Spridning av plasmider med ESBL –Spridning av transposoner med ESBL Många olika betalaktamaser Många olika species

13 Mångfald av gener som kodar för betalaktamas TEM: > 160 olika gener (typer), bla TEM SHV: > 100 olika gener (typer), bla SHV CTX-M: > 50 gener (typer), bla CTX-M –Delas in i 5 subgrupper som är namngivna efter den första upptäckta ESBL typen i gruppen CTX-M 1 (15 typer, inkl CTX-M 15) CTX-M 2 (16 typer) CTX-M 8 (2 typer) CTX-M 9 (15 typer, inkl CTX-M 14) CTX-M 25 (4 typer)

14 Andra överförbara bredspektrum- betalaktamaser hos Enterobacteriacae Cefalosporinaser –AmpC bla CMY, bla DHA, … Kromosomala ampC som blivit mobila och sprids via plasmider Alltid plasmidmedierad hos K. pneumoniae och Salmonella spp Finns hos E. coli, men även kromosomalt. Kan ej avgöras fenotypiskt. Hämmas inte av klavulansyra in vitro 5 familjer, flertal typer inom varje familj

15 Andra överförbara bredspektrum- betalaktamaser hos Enterobacteriacae Karbapenemaser Bryter ner alla betalaktamantibiotika Plasmidmedierade –MBL –IMP, VIM, … –Framförallt hos K. pneumoniae –Många utbrott rapporterade –KPC –Upptäcktes första gången 1996 USA –K. pneumoniae –Utbrott bla Israel –7 typer (KPC-2, KPC-3, …)

16 Ny definition av ESBL –Konsekvenserna av förekomst och spridning av alla typer av överförbara betalaktamser är lika allvarliga –Nya grupper av överförbara betalaktamaser har tillkommit –De befintliga klassifikationerna är för krångliga –ESBL är ett väl etablerat begrepp

17 ESBL enligt ny definition hos Enterobacteriaceae BetalaktamaserBeteckningEnzymBryter ned CefalosporinaserESBL A CTX-M, TEM, SHV mfl Penicilliner och cefalosporiner ESBL M Plasmid AmpC, mfl KarbapenemaserESBL CARBA Metallo- betalaktamas Penicilliner, cefalosporiner, karbapenemer KPC

18 Riskfaktorer för infektion/bärarskap Långvarig sjukhusvistelse (många medicinska ingrepp, antibiotika ggr flera) Långvarig sjukhemsvistelse Hög antibiotikaanvändning Kinoloner & cefalosporiner nämns oftast Utlandsvistelse Familjemedlemmar med bärarskap av ESBL Urinvägskateter, dränage Bakomliggande sjukdomar

19 Utlandsresenärer från Sverige

20

21 Konsekvenser av ESBL ESBL orsakar förhöjd mortalitet vid BSI –Metaanalys: RR 1.85 (1.39-2.47) –Risk för försenad effektiv behandling: RR 5.36 Ökad vårdtid (LOS) –4 studier visar förlängd vårdtid (1.56-2.47 x) –1 studie visade ingen signifikant skillnad Tillskrivbar ekonomisk kostnad –2 studier har visat 1.71 och 1.57 x förhöjd kostnad Övrigt: –Konsekvenser för empirisk terapi av sepsis och nedre UVI –Ökat behov av sjukhusvård pga behov av iv terapi –Förskjutning mot mer resistensdrivande preparat

22 Yehuda Carmeli, Ekot, jan 2008 Israel – upprepade utbrott med multiresistenta tarmbakterier Initialt 1000 patienter drabbade, 400 döda Extrema åtgärder –Tvättvakter – följsamhet till handhygien –Påminnelsemail till läkare/ssk varje morgon om vilka patienter som bär och hur hantera resistenta bakterier Bristande följsamhet = ingen lön


Ladda ner ppt "MRSA, VRE, ESBL Mekanismer, orsaker, konsekvenser, åtgärder Eva Melander, verksamhetschef, Vårdhygien Skåne Inga Odenholt, professor, infektionskliniken,"

Liknande presentationer


Google-annonser