Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Roziglitazon, Sibutramin, ARB….

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Roziglitazon, Sibutramin, ARB…."— Presentationens avskrift:

1 Roziglitazon, Sibutramin, ARB….
Nytt om läkemedel Roziglitazon, Sibutramin, ARB…. Christer Norman, DL, Salems VC

2 HbA1c eller hjärtinfarkt…
Rosiglitazon (Avandia) sänker blodsocker och HbA1c (~1%) Ökad risk för hjärtsvikt, viktuppgång och frakturer känt sedan tidigare 2 metaanalyser (2007) har visat ökad risk för hjärtinfarkt vid jämförelse med placebo eller annat antidiabetika

3 Meta- analys JAMA. 2007 298:

4 Slutet för surrogatmarkörer???
”These data suggest that we urgently need to change the regulatory pathway for drugs for the treatment of type 2 diabetes to make clinical outcomes, not surrogates, the primary end points.” Clifford J Rosen, Joint committee FDA NEJM. 2007,357:9

5

6 Risk of Acute Myocardial Infarction, Stroke, Heart Failure, and Death
in Elderly Medicare Patients Treated With Rosiglitazone or Pioglitazone JAMA. 2010;304(4):

7

8 Glitazoner Rec/mån SLL
rosiglitazon pioglitazon

9 Diab.medel kombinationer: Rec/mån SLL
Metformin+rosiglitazon (Avandamet) Metformin+sitagliptin (Janumet)

10 Fet eller död….. Sibutramin (reductil) minskar vikten med 4-5 kg, jämförbart med orlistat (xenical). Potentiellt gynnsamma effekter på blodfetter och blodsockerkontroll har visats. Däremot medför sibutramin risk för blodtrycks- och pulsstegring, vilket kan ha negativa effekter på kardiovaskulär sjuklighet i målgruppen.

11 Panel A shows the Kaplan–Meier results for the primary outcome, which included nonfatal myocardial infarction, nonfatal stroke, resuscitation after cardiac arrest, and cardiovascular death. Effect of sibutramin on cardiovascular outcomes in owerweight and obese subjects N Engl J Med 2010;363:

12 Reductil indraget I SCOUT-studien, vars resultat presenterades i slutat av förra året, deltog cirka 9800 obesa/överviktiga patienter med känd kardiovaskulär sjukdom eller med hög risk att utveckla sådan sjukdom. Deltagarna följdes i upp till sex år och resultaten visade att de som behandlats med sibutramin löpte en signifikant högre risk att drabbas av hjärtdöd, hjärtinfarkt eller stroke jämfört med de som fick placebo. Därmed överstiger riskerna nyttan med läkemedlet och man har beslutat att rekommendera att marknadsföringstillståndet dras in tillsvidare. 12

13 Antiobesitasmedel: Antal rec/mån SLL
Sibutramin (reductil) Orlistat (xenical) Rimonabant (acomplia)

14

15 långtidsstudier, metaanalyser och patient-relaterade effektmått!
Inga piller utan randomiserade långtidsstudier, metaanalyser och patient-relaterade effektmått!

16 Pris hypertoniläkemedel 100 st 100830
Normorix mite Htz 25mg/amilo 2,5 mg 53 kr Salures Bfmtz 2,5 mg 111 kr Esidrex Htz 25 mg 99 kr Enalapril Ena 20 mg 62 kr Enalapril Comp Ena 20 mg/Hzt 12,5 mg 74 kr Ramipril Ram 10 mg 61 kr Amlodipin Aml 5 mg 54 kr Metoprolol Metoprolol depot 50 mg 67 kr Losartan Losartan 50 mg 70 kr Atacand Candesartan 16 mg 643 kr REA !

17

18 www.thelancet.com/oncology Published online June 14, 2010 S1470-2045(10)70106-

19

20

21

22

23 Alla patienter ASA>2,5 år ASA>5 år


Ladda ner ppt "Roziglitazon, Sibutramin, ARB…."

Liknande presentationer


Google-annonser