Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Migard Frovatriptan ATC-kod: N02C C07 Godkänd: 020322 (MR)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Migard Frovatriptan ATC-kod: N02C C07 Godkänd: 020322 (MR)"— Presentationens avskrift:

1 Migard Frovatriptan ATC-kod: N02C C07 Godkänd: 020322 (MR)

2 Migard Indikation Akut behandling av huvudvärksfasen vid migränattacker med eller utan aura hos vuxna (18-65 år).

3 Migard Dosering Rekommenderad dos är en tablett (2,5 mg) frovatriptan.

4 Migard Klinisk effekt - studier Tre placebokontrollerade fas III-studier. En jämförande studie mot sumatriptan.

5 Migard Klinisk effekt Placebokontrollerade fas III-studier  effekten av frovatriptan var signifikant högre än för placebo med avseende på smärtlindring och smärtfrihet efter två respektive fyra timmar.

6 Migard Klinisk effekt, forts. Jämförande studie mot sumatriptan  andelen patienter med lindring av huvudvärk efter två respektive fyra timmar var signifikant högre för sumatriptan 100 mg än för frovatriptan 2,5 mg. –Jämförelsen är inte helt rättvisande eftersom dosen av sumatriptan i studien (100 mg) är högre än den rekommenderade dosen (50 mg).

7 Migard Säkerhetsvärdering Säkerhetsprofilen liknar den för övriga 5HT 1B/1D - receptoragonister som är godkända för behandling av akuta migränattacker.

8 Migard Läkemedelsverkets värdering Migard är ännu ett läkemedel tillhörande gruppen av triptaner som godkänts för behandling av akuta migränattacker. Effekt och säkerhet förefaller vara jämförbar med den hos tidigare godkända alternativ.


Ladda ner ppt "Migard Frovatriptan ATC-kod: N02C C07 Godkänd: 020322 (MR)"

Liknande presentationer


Google-annonser