Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Olämpliga” läkemedel till äldre

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Olämpliga” läkemedel till äldre"— Presentationens avskrift:

1 ”Olämpliga” läkemedel till äldre
Per Magnusson Ordf i läkemedelskommittén Mars 2014

2 Vilka läkemedel används i åldern 65-84 år
% Folkhälsoinstitutet 2008

3 Äldre och läkemedel Källa:
Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre. SoS 2010 Läkemedelskommittén

4 Överenskommelse 2014 – De mest sjuka äldre
Läkemedelsmålen: Olämpliga läkemedel Andel av alla över 75 år med minst ett olämpligt Läkemedel mot psykos Andel av alla över 75 år Antiinflammatoriska läkemedel (COX-hämmare) Överenskommelsen Läkemedelskommittén

5 ”Olämpliga läkemedel” till äldre
bensodiazepiner med lång halveringstid diazepam (Stesolid) nitrazepam (Apodorm, Mogadon) flunitrazepam läkemedel med betydande antikolinerga effekter det smärtstillande medlet tramadol (Tradolan/ Nobligan/ Tiparol) sömnmedlet propiomazin (Propavan) Läkemedelskommittén

6 Läkemedel med betydande antikolinerg effekt Preparat
Läkemedelsgrupp Preparat Antikolinerga spasmolytika Atropin, hyoscyamin (Egazil Duretter), glykopyrron (Robinul inj) butylskopolamin (Buskopan inj) Antikolinerga antiemetika Skopolamin (Scopoderm plåster) Antiarytmika Disopyramid (Durbis) Urologiska spasmolytika Oxybutynin (Ditropan), tolterodin (Detrusitol), solifenacin (Vesicare), darifenacin (Emselex), fesoterodin (Toviaz) Opioider i kombination med spasmolytika Morfin-skopolamin, Spasmofen, Ketogan, Oxikodon-hyoscin APL Antikolinerga medel vid parkinsonism Trihexyfenidyl (Pargitan), biperiden (Akineton) Neuroleptika av högdostyp Levomepromazin (Nozinan), proklorperazin APL, klorprotixen (Truxal) Lugnande medel Hydroxizin (Atarax) Antidepressiva, icke-selektiva monoamin-återupptagshämmare Klomipramin (Anafranil), amitriptylin (Tryptizol, Saroten), nortriptylin (Sensaval), maprotilin (Ludiomil) Vissa antihistaminer Difenhydramin (Desentol), dimenhydrinat (Amosyt), alimemazin (Theralen), prometazin (Lergigan), tietylperazin (Torecan)

7 Hydroxizin (Atarax) Läkemedel med betydande antikolinerg effekt
Läkemedelsgrupp Preparat Antikolinerga spasmolytika Atropin, hyoscyamin (Egazil Duretter), glykopyrron (Robinul inj) butylskopolamin (Buskopan inj) Antikolinerga antiemetika Skopolamin (Scopoderm plåster) Antiarytmika Disopyramid (Durbis) Urologiska spasmolytika Oxybutynin (Ditropan), tolterodin (Detrusitol), solifenacin (Vesicare), darifenacin (Emselex), fesoterodin (Toviaz) Opioider i kombination med spasmolytika Morfin-skopolamin, Spasmofen, Ketogan, Oxikodon-hyoscin APL Antikolinerga medel vid parkinsonism Trihexyfenidyl (Pargitan), biperiden (Akineton) Neuroleptika av högdostyp Levomepromazin (Nozinan), proklorperazin APL, klorprotixen (Truxal) Lugnande medel Hydroxizin (Atarax) Antidepressiva, icke-selektiva monoamin-återupptagshämmare Klomipramin (Anafranil), amitriptylin (Tryptizol, Saroten), nortriptylin (Sensaval), maprotilin (Ludiomil) Vissa antihistaminer Difenhydramin (Desentol), dimenhydrinat (Amosyt), alimemazin (Theralen), prometazin (Lergigan), tietylperazin (Torecan)

8 Alla Läkemedel mot psykos:
Levomepromazon (Nozinan),Flufenazin (Siqualon), Perfenazin (Trilafondekanoat), Proklorperazin APL (Stemetil), Haloperidol (Haldol), droperidol, sertindol, ziprasidon, Flupentixol (Fluanxol), Klorprotixen (Truxal), Zuklopentixol (Cisordinol), Klozapin (Clozapine), Olanzapin, Quetiapin, Asenapin, Risperidon (Risperdal), Aripiprazol (Abilify), Paliperidon (INVEGA)

9 Alla Läkemedel mot psykos:
Levomepromazon (Nozinan),Flufenazin (Siqualon), Perfenazin (Trilafondekanoat), Proklorperazin APL (Stemetil), Haloperidol (Haldol), droperidol, sertindol, ziprasidon, Flupentixol (Fluanxol), Klorprotixen (Truxal), Zuklopentixol (Cisordinol), Klozapin (Clozapine), Olanzapin, Quetiapin, Asenapin, Risperidon (Risperdal), Aripiprazol (Abilify), Paliperidon (INVEGA)

10 De vanligaste Cox-hämmarna
Acetylsalicylsyra Naproxen (Naproxen, Naprosyn, Vimovo) Diklofenak (Eeze, Voltaren, Arthrotec, Solaraze, Dicuno, Eezeneo) Ibuprofen (Ipren, Brufen, Ibumetin, Alindrin, Nurofen Apelsin, Pedea, Burana, Ibuzin, Ibumax, Ardinex) Ketoprofen (Orudis, Siduro) Nabumeton (Relifex) Etoricoxib (Arcoxia, Tauxib, Turox) Celecoxib (Celebra, Celebrex) Indometacin (Confortid)

11 Receptfria Cox-hämmare
Acetylsalicylsyra (utom Trombyl) Naproxen (Naproxen, Naprosyn, Vimovo) Diklofenak (Eeze, Voltaren, Arthrotec, Solaraze, Dicuno, Eezeneo) Ibuprofen (Ipren, Brufen, Ibumetin, Alindrin, Nurofen Apelsin, Pedea, Burana, Ibuzin, Ibumax, Ardinex) Ketoprofen (Orudis, Siduro) Nabumeton (Relifex) Etoricoxib (Arcoxia, Tauxib, Turox) Celecoxib (Celebra, Celebrex) Indometacin (Confortid)

12

13

14 Bensodiazepiner med lång halveringstid
Oxazepam (Sobril) Zopiklon (Imovane) Mirtazapin I stället för diazepam (Stesolid) nitrazepam (Apodorm, Mogadon) flunitrazepam Läkemedelskommittén

15 Alternativ till läkemedel med betydande antikolinerga effekter
Vid indikation oro: oxazepam (Sobril) klometiazol (Heminevrin) I stället för alimemazin (Theralen) hydroxizin (Atarax) prometazin (Lergigan) Läkemedelskommittén

16 Alternativ till läkemedel med betydande antikolinerga effekter
Vid indikation depression: SSRI (citalopram, sertralin, mirtazapin) I stället för: Maprotilin (Ludiomil) Klomipramin (Anafranil) Nortriptylin (Sensaval) Amitriptylin (Tryptizol, Saroten) Läkemedelskommittén

17 Alternativ till läkemedel med betydande antikolinerga effekter
Vid indikation neuropatisk smärta: Gabapentin Nortriptylin (Sensaval) (något mindre antikolinerg effekt än amitriptylin) I stället för: Amitriptylin (Tryptizol, Saroten) Läkemedelskommittén

18 Alternativ till läkemedel med betydande antikolinerga effekter
Vid indikation täta urinträngningar: bäckenbottenträning, slyngplastik, uppmärksamhetsträning, hjälp till toaletten och fysisk träning (SBU 2013) Mirabegron (Betmiga)? I stället för: Oxybutynin (Ditropan), tolterodin (Detrusitol), Solifenacin (Vesicare), Darifenacin (Emselex), Fesoterodin (Toviaz)

19 Mirabegron (Betmiga) Beta-3-adreno-receptor-agonist
Metaanalys: (Int Urol Nephrol. 2013 Jul 30) 4 studier, 5761 patienter, placebokontrollerade Signifikant minskat antal inkontinensepisoder (med i genomsnitt 0,44 per dygn) och antal miktioner/dygn. Vanligaste biverkningar: hypertension, nasofaryngit Förmånsbegränsning: Betmiga ska endast subventioneras till patienter som provat men inte tolererar antikolinergika.

20 Alternativ till läkemedel med betydande antikolinerga effekter
Vid indikation klåda: Klemastin (Tavegyl) Ceterizin (Zyrlex) Loratadin (Clarityn) Zinkpudervätska APL I stället för: Hydoxizin (Atarax), Difenhydramin (Desentol), Dimenhydrinat (Amosyt), Alimemazin (Theralen), prometazin (Lergigan), tietylperazin (Torecan) Läkemedelskommittén

21 Läkemedelsorsakad Klåda hos äldre:
Fall – kontroll- studier: Klåda ggr vanligare av kalciumblockerare Vid utsättning upphörde klådan hos 83% efter i snitt 3,4 månader Vid återinsättning återkom klådan hos 8 av 9 patienter efter i snitt 4 dagar. 2 gånger vanligare av thiazider JAMA dermatol. 2013;149(7): J Invest Dermatol. 2007;127(12):

22 Behandling av klåda hos äldre vid palliativ vård:
Klåda av okänd etiologi hos palliativ patient: paroxetin Klåda vid njursvikt: gabapentin, naltrexon Pharmacological interventions for pruritus in adult palliative care patients Cochrane 2013 Läkemedelskommittén

23 Alternativ till läkemedel med betydande antikolinerga effekter
Vid indikation illamående: Metoklopramid (Primperan) I stället för: Difenhydramin (Desentol), Dimenhydrinat (Amosyt), Alimemazin (Theralen), prometazin (Lergigan), tietylperazin (Torecan), Skopolamin (Scopoderm) Läkemedelskommittén

24 Metoklopramid (Primperan)
Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA rekommenderar ändringar i användningen av metoklopramid: maximal dosering: 10 mg 3 gånger dagligen endast korttidsbehandling max 5 dagar Indikationer: illamående postoperativt, cytostatikainducerat och vid migrän Läkemedelsverket 5 augusti 2013

25 Alternativ till Tramadol (Tradolan, Tiparol)
Kodein (Citodon) Buprenorfin (Norspan plåster) Morfin (Dolcontin) Läkemedelskommittén

26 Alternativ till Propavan
Zopiklon (Imovane) Oxazepam (Sobril) Mirtazapin Klometiazol (Heminevrin) Läkemedelskommittén

27


Ladda ner ppt "”Olämpliga” läkemedel till äldre"

Liknande presentationer


Google-annonser