Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Digestionskanalens farmakologi Gunnar Tobin. Farmakologisk behandling av sjukdomar i Esofagus ex: refluxesofagit Ventrikel: ulcus, gastrit Tarm: IBS,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Digestionskanalens farmakologi Gunnar Tobin. Farmakologisk behandling av sjukdomar i Esofagus ex: refluxesofagit Ventrikel: ulcus, gastrit Tarm: IBS,"— Presentationens avskrift:

1 Digestionskanalens farmakologi Gunnar Tobin

2 Farmakologisk behandling av sjukdomar i Esofagus ex: refluxesofagit Ventrikel: ulcus, gastrit Tarm: IBS, diarré, förstoppning, kräkning Salivsekretion

3

4

5

6 A Abriact Abstral Acura Afinitor Akineton Alfadil, Alfadil BPH Alfuzosin Alphagan Alzen Depot Anafranil, Anafranil Retard Aqtic Ariclaim Arkolamyl Atarax Atrovent, Atrovent Nasal Aurorix Azilect Azopt B Brimoratio Bupropion Buronil C Caprelsa Captopril Cardura Catapresan Cetimax Cetirizin Champix Cipralex Cipramil Cisordinol, Cisordinol Depot, Cisordinol-Acutard Citalopram Clopixol Depot, Clopixol- Acutard Clozapine Concerta Copegus Combivent Comtess Crixivan Cymbalta D Davedax Depolan Desentol Desmopressin Detrusitol Dimor Ditropan Dolcontin, Dolcontin Unotard Doxazosin Durbis, Durbis Retard Durogesic E Morfin Moxonidin N NSapimol Saroten Sativex Selegilin Sensaval Serdolect Seroplex Seroquel, Seroquel Depot Seroxat Sertralin Sertrone Siqualone decanoat Spasmofen Spiriva, Spiriva Respimat Strattera Sutent T Targiniq Targretin Tasmar Tavegyl Tegretol, Tegretol Retard Teysuno Thalidomide Theralen Tiparol Tolterodin Toviaz Tradolan, Tradolan Retard Tramadol Trilafon dekanoat Trimonil Retard Trobalt Truxal U UFT V Venlafaxin Vesicare Victrelis ViraferonPeg Votubia Voxra W Wellbutrin X Xeloda Y Yentreve Z Zalasta Zanlan Zeldox Zoloft Zopiclone Zopiklon Zyban Zyprexa, Zyprexa Velotab Zyrlex Edronax Edurant Efexor Depot Egazil Eldepryl Emselex Entacapone Entact Equasym Depot Escitalopram Esertia Euplix Eviplera F Fentanyl Fevarin Fluanxol Fluoxetin Fontex G Gabapentin Gemadol Glaudin Glivec H Hermolepsin, Hermolepsin Retard I Imodium Imovane Instanyl Introna Invega Iopidine Ipramol Ipratropiumbromid Ipraxa K Kentera Ketogan, Ketogan Novum Klomipramin L Lafunomyl Leponex Lergigan, Lergigan comp, Lergigan forte, Lergigan mite Levocar Levomepromazine Loperamid Ludiomil Lyrica M eupro Neurontin Nobligan, Nobligan Retard Nocutil Norflex Norgesic Norspan Norvir Noxafil Nozinan O Olanzapin Oracea Oralin Oramorph Oxybutynin Oxikodon Oxycodone OxyContin OxyNorm P Palexia Depot Palladon Pargitan, Pargitan mite Paroxetin Paroxiflex Pegasys PegIntron Physiotens Premalex Prilect Priligy Primodium Q Quetiapin R Rebetol Relifex Remeron och Remeron-S Revatio Revlimid Rinexin Rinomar Ritalin, Ritalina Risperdal Risperidon Roferon-A Rytmonorm S Läkemedel som ger muntorrhet

7 Exempel på xerogena läkemedel Atrovent Citalopram Clozapine Detrusitol Imovane Klomipramin Lergigan Morfin Tiparol Tramadol Venlafaxin

8

9 Behandlingsprinciper vid gastrit och ulcus Inhibition av saltsyrasekretion Neutralisering av saltsyra Protektion av gastrointestinal mukosa Antimikrobiell behandling Eradikering av HP enbart vid fastställd ulcussjukdom Duodenalsår 95-100 % infekterade, Ventrikelsår ≈75 % Patienter med NSAID relaterade sår bör testas

10 Lm vid syra-relaterade besvär Lokalt verkande Alginsyra - Gaviscon Antacida - ex. Link, Novaluzid Sukralfat - Andapsin Systemiskt verkande H2-blockare - ex. Ranitidin Protonpumpshämmare - ex. Omeprazol Prostaglandinanaloger - ex. Cytotec

11 Prostaglandinanaloger - Misoprostol Ingår i läkemedlen Cytotec och Arthrotec Förebygger ventrikelsår vid NSAID-terapi Ska tas omedelbart efter måltid – tillsammans med NSAID Biverkningar: Diarré, buksmärtor, illamående, gasspänning, dyspepsi, kräkningar, förstoppning, huvudvärk

12 Gaviscon - Alginsyra Ger en mekanisk barriär Används vid gastroesofageal reflux – GERD Rekommenderas vid graviditetsutlöst reflux Snabb effekt - kommer efter cirka 15 minuter och varar i cirka 2 timmar

13 Antacida – Link, Novalucol, Novaluzid, Rennie Syraneutraliserande - symtomlindrande Mycket snabb effekt, kommer efter 5 minuter och varar i cirka en timme Vid intag ca en timme efter måltid förlängs effekten Interaktioner med ett flertal läkemedel/läkemedelsgrupper

14 Antacida, interaktioner Antibiotika: Tetracykliner, Kinoloner, Azitromycin Medel mot benskörhet: Bisfosfonater Järnpreparat Tyroideapreparat: Levaxin, Liothyronin

15 Andapsin - Sukralfat Lokalt skyddande effekt på slemhinnan i magsäcken Tas ej i samband med måltid

16 H2-blockare Minskar saltsyraproduktionen reversibelt Effekt efter ca en timme (snabbare vid kombination med antacida), varar upp till 12 timmar Ranitidin: Artonil, Inside, Inside Brus, Rani-Q, Ranitidin, Zantac, Zantac Brus Famotidin: Famotidin Hexal / Stada Pepcid, Pepcidin, Pepcid Duo

17 Protonpumpshämmare - PPI Hämmar sista steget i saltsyraproduktionen Aktiveras i sur miljö, Irreversibla hämmare Full effekt först efter 3-5 dagar Interaktionsrisk är låg förutom omeprazol + Waran  INR ökning Möjlig interaktion mellan vissa PPI och clopidogrel med minskad skyddseffekt av clopidogrel som följd Omeprazol: Losec, Omeprazol Esomeprazol: Nexium Lanzoprazol: Lanzo Pantoprazol: Pantoloc Rabeprazol: Pariet

18 Trippelkur vid ulcus - omeprazol + 2 antibiotika Alternativ 1 Metronidazol Klaritromycin Alternativ 2Amoxicillin Klaritromycin Alternativ 3 Amoxicillin Metronidazol

19 Läkemedelsinducerat ulcus Samtidig behandling med NSAID och - kortison - antikoagulantia – SSRI Kombination av flera NSAID inkl. lågdos ASA Höga doser NSAID

20 Inflammatoriska tarmsjukdomar 5-ASA Vid medelsvåra skov adderas glukokortikoid Immunomodulerande behandling kan bli aktuell TNF-alfa hämmare (infliximab) kan också användas

21 5-ASA Salazopyrin sulfasalazin Colazid balsalazid Dipentum olsalazin Asacol Pentasa Salofalk mesalazin

22 Övriga lm vid IBD Patienter med ulcerös kolit ska undvika NSAID-preparat Loperamid, kodein samt opioider är olämpliga, särskilt vid skov Bulkmedel kan ibland ha en gynnsam effekt även också laktosfattig kost

23 Behandling IBD 5-ASA (enbart Salozopyrin gk vid Crohns) Behandling med glukokortikoider Immunomodulerande behandling Azatioprin (AZT), Metotrexat Monoklonala antikroppar mot TNF-alfa

24 Irritable bowel syndrome (IBS) Spasmolytika vid buksmärtor (papaverin) Bulkmedel kan prövas vid förstoppningsepisoder Loperamid vid diarré (även bulkmedel) Gallsaltsbindare vid diarré (kolestipol eller kolestyramin) Dimetikon (dubbel max dos) vid gasbesvär Amitryptilin i låg dos till natten, starta med 10 mg öka till max 30 mg

25 Ex på lm som kan ge obstipation Antikolinergika Opioider Vissa antidepressiva Neuroleptika Kalciumflödeshämmare Diuretika Protonpumpshämmare, Järnpreparat Bisfosfonater

26 Bulkmedel - översikt Isphagula Lunelax, Vi-Siblin SterkuliagummiOnolaxol FibrerFiberform

27 Osmotiskt aktiva medel Laktulos (Duphalac, Laktulos, Laktipex) Laktitol (Importal Ex-Lax) Makrogol (Forlax) Makrogol, kombinationer (Movicol, Laxabon)

28 Tarmirriterande medel Natriumpikosulfat (Laxoberal, Cilaxoral) Vid opioidbehandling Bisakodyl (Dulcolax, Toilax) Ricinolja APL Sennosid (Pursennid Ex-Lax)

29 Mjukgörande Paraffinemulsion APL Rapsolja

30 Evidens kronisk idiopatisk förstoppning Makrogol (PEG)***** Laktulos, Laktitol**** Ispaghula**** Laxoberal Toilax Klyx Paraffin Phosphoral Sterkuliagummi Salilax Pursennid Effektdata saknas Effektiva


Ladda ner ppt "Digestionskanalens farmakologi Gunnar Tobin. Farmakologisk behandling av sjukdomar i Esofagus ex: refluxesofagit Ventrikel: ulcus, gastrit Tarm: IBS,"

Liknande presentationer


Google-annonser