Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NJURFUNKTION OCH LÄKEMEDEL PER MAGNUSSON ORDF I LÄKEMEDELSKOMMITTÉN MARS 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NJURFUNKTION OCH LÄKEMEDEL PER MAGNUSSON ORDF I LÄKEMEDELSKOMMITTÉN MARS 2014."— Presentationens avskrift:

1 NJURFUNKTION OCH LÄKEMEDEL PER MAGNUSSON ORDF I LÄKEMEDELSKOMMITTÉN MARS 2014

2 NÅGRA LÄKEMEDEL VARS DOSERING BEHÖVER ANPASSAS TILL NJURFUNKTIONEN:  Simvastatin (Zocord)  Högst 10 mg x 1 vid GFR<30 ml/min  Flera antibiotika  ciprofloxacin  trimetoprim  Furadantin http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23660 771 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23660 771  m.fl 2Läkemedelskommittén

3 NÅGRA LÄKEMEDEL VARS DOSERING BEHÖVER ANPASSAS TILL NJURFUNKTIONEN:  Perorala antidiabetika:  Metformin (Glucophage)  Sulfonureider: glibenklamid (Daonil), glipizid (Mindiab), glimepirid (Amaryl): – Bör sättas ut vid försämrad njurfunktion: Kan ge hypoglykemier 3Läkemedelskommittén

4 NÅGRA LÄKEMEDEL VARS DOSERING BEHÖVER ANPASSAS TILL NJURFUNKTIONEN:  Digoxin  Kontrollera s-koncentrationen  Sällan över 0,13 mg x1 till äldre  Atenolol (Tenormin)  Välj hellre metoprolol  Kaliumsparare ex. spironolakton (Aldactone)  Tiaziddiuretika ex. bendroflumetiazid (Salures)  Loop-diuretika (ex. furosemid)  Dosökning krävs för effekt vid nedsatt njurfunktion 4Läkemedelskommittén

5 NÅGRA LÄKEMEDEL VARS DOSERING BEHÖVER ANPASSAS TILL NJURFUNKTIONEN:  H2-blockerare (ex. ranitidin (Zantac m.fl.))  Högst 150 mg x 1 vid GFR<50 ml/min  COX-hämmare  Försämrar njurfunktionen  Risk för vätskeretention och utlösande av hjärtsvikt  Allopurinol (Zyloric)  Sänk dosen : 5

6 NÅGRA LÄKEMEDEL VARS DOSERING BEHÖVER ANPASSAS TILL NJURFUNKTIONEN:  Många opioider (ex. morfin, oxikodon)  Sänk dosen eller öka dosintervallen  Gäller inte buprenorfin (Norspan plåster)  Citalopram,mirtazapin, venlafaxin  undvik höga doser 6Läkemedelskommittén

7 NÅGRA LÄKEMEDEL VARS DOSERING BEHÖVER ANPASSAS TILL NJURFUNKTIONEN:  Pramipexol (Sifrol)  GFR 30 – 50: – Långsam upptrappning till högst 1,57 mg per dygn  GFR < 30: data saknas 7Läkemedelskommittén

8 NÅGRA LÄKEMEDEL VARS DOSERING BEHÖVER ANPASSAS TILL NJURFUNKTIONEN :  Gabapentin – Dygnsdosen fördelas på 3 tillfällen – Vi dygnsdosen 150 mg: ge 300 mg varannan dag  Pregabalin (Lyrica) Se FASS GFRDygnsdos (mg) >80900-3600 50-79600-1800 30-49300-900 15-29150-600 <15150-300 8Läkemedelskommittén

9 NÅGRA LÄKEMEDEL VARS DOSERING BEHÖVER ANPASSAS TILL NJURFUNKTIONEN:  Kalcium  Kan ge hyperkalcemi och njursten vid lågt GFR  Bisfosfonater  Alendronat (Fosamax) – Ges ej vid GFR< 35 ml/min  Risedronat (Optinate) – Ges ej vid GFR< 30 ml/min 9Läkemedelskommittén

10 NÅGRA LÄKEMEDEL VARS DOSERING BEHÖVER ANPASSAS TILL NJURFUNKTIONEN:  Tolterodin (Detrusitol)  Högst 2 mg dagligen vid GFR<30ml/min  Solifenacin(Vesicare)  Högst 5 mg dagligen vid GFR<30ml/min 10Läkemedelskommittén

11 NÅGRA LÄKEMEDEL VARS DOSERING BEHÖVER ANPASSAS TILL NJURFUNKTIONEN:  Risperidon (Risperdal)  Mycket låga doser  Mesalazin (Pentasa)  Läkemedlet rekommenderas inte för användning hos patienter med nedsatt njurfunktion. Se Fass 11Läkemedelskommittén

12 NÅGRA LÄKEMEDEL VARS DOSERING BEHÖVER ANPASSAS TILL NJURFUNKTIONEN:  Flukonazol (Diflucan)  GFR 11 – 50 ml/min: halv dos  Metotrexat  Hos patienter med njurfunktionsnedsättning ska dosen metotrexat reduceras. Se Fass 12Läkemedelskommittén

13 NÅGRA LÄKEMEDEL VARS DOSERING BEHÖVER ANPASSAS TILL NJURFUNKTIONEN:  Aciklovir (Zovirax )  GFR 10-25 ml/min: Herpes zoster-infektion: 800 mg 3 gånger/dygn  GFR < 10 ml/min: Herpes zoster-infektion: 800 mg 2 gånger/dygn  Valaciklovir se Fass 13Läkemedelskommittén


Ladda ner ppt "NJURFUNKTION OCH LÄKEMEDEL PER MAGNUSSON ORDF I LÄKEMEDELSKOMMITTÉN MARS 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser