Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Njurfunktion och läkemedel

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Njurfunktion och läkemedel"— Presentationens avskrift:

1 Njurfunktion och läkemedel
Per Magnusson ordf i läkemedelskommittén mars 2014

2 Några läkemedel vars dosering behöver anpassas till njurfunktionen:
Simvastatin (Zocord) Högst 10 mg x 1 vid GFR<30 ml/min Flera antibiotika ciprofloxacin trimetoprim Furadantin m.fl Läkemedelskommittén

3 Några läkemedel vars dosering behöver anpassas till njurfunktionen:
Perorala antidiabetika: Metformin (Glucophage) Sulfonureider: glibenklamid (Daonil), glipizid (Mindiab), glimepirid (Amaryl): Bör sättas ut vid försämrad njurfunktion: Kan ge hypoglykemier Läkemedelskommittén

4 Några läkemedel vars dosering behöver anpassas till njurfunktionen:
Digoxin Kontrollera s-koncentrationen Sällan över 0,13 mg x1 till äldre Atenolol (Tenormin) Välj hellre metoprolol Kaliumsparare ex. spironolakton (Aldactone) Tiaziddiuretika ex. bendroflumetiazid (Salures) Loop-diuretika (ex. furosemid) Dosökning krävs för effekt vid nedsatt njurfunktion Läkemedelskommittén

5 Några läkemedel vars dosering behöver anpassas till njurfunktionen:
H2-blockerare (ex. ranitidin (Zantac m.fl.)) Högst 150 mg x 1 vid GFR<50 ml/min COX-hämmare Försämrar njurfunktionen Risk för vätskeretention och utlösande av hjärtsvikt Allopurinol (Zyloric) Sänk dosen : GFR Dosering > 20 standarddos 20-10 mg /dygn <10 100 mg/dygn

6 Några läkemedel vars dosering behöver anpassas till njurfunktionen:
Många opioider (ex. morfin, oxikodon) Sänk dosen eller öka dosintervallen Gäller inte buprenorfin (Norspan plåster) Citalopram ,mirtazapin, venlafaxin undvik höga doser Läkemedelskommittén

7 Några läkemedel vars dosering behöver anpassas till njurfunktionen:
Pramipexol (Sifrol) GFR 30 – 50: Långsam upptrappning till högst 1,57 mg per dygn GFR < 30: data saknas Läkemedelskommittén

8 Några läkemedel vars dosering behöver anpassas till njurfunktionen:
Gabapentin Dygnsdosen fördelas på 3 tillfällen Vi dygnsdosen 150 mg: ge 300 mg varannan dag Pregabalin (Lyrica) Se FASS GFR Dygnsdos (mg) >80 50-79 30-49 15-29 <15 Läkemedelskommittén

9 Några läkemedel vars dosering behöver anpassas till njurfunktionen:
Kalcium Kan ge hyperkalcemi och njursten vid lågt GFR Bisfosfonater Alendronat (Fosamax) Ges ej vid GFR< 35 ml/min Risedronat (Optinate) Ges ej vid GFR< 30 ml/min Läkemedelskommittén

10 Några läkemedel vars dosering behöver anpassas till njurfunktionen:
Tolterodin (Detrusitol) Högst 2 mg dagligen vid GFR<30ml/min Solifenacin(Vesicare) Högst 5 mg dagligen vid GFR<30ml/min Läkemedelskommittén

11 Några läkemedel vars dosering behöver anpassas till njurfunktionen:
Risperidon (Risperdal) Mycket låga doser Mesalazin (Pentasa) Läkemedlet rekommenderas inte för användning hos patienter med nedsatt njurfunktion. Se Fass Läkemedelskommittén

12 Några läkemedel vars dosering behöver anpassas till njurfunktionen:
Flukonazol (Diflucan) GFR 11 – 50 ml/min: halv dos Metotrexat Hos patienter med njurfunktionsnedsättning ska dosen metotrexat reduceras. Se Fass Läkemedelskommittén

13 Några läkemedel vars dosering behöver anpassas till njurfunktionen:
Aciklovir (Zovirax ) GFR ml/min: Herpes zoster-infektion: 800 mg 3 gånger/dygn GFR < 10 ml/min: Herpes zoster-infektion: 800 mg 2 gånger/dygn Valaciklovir se Fass Läkemedelskommittén


Ladda ner ppt "Njurfunktion och läkemedel"

Liknande presentationer


Google-annonser