Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läkemedel - nytta och risk hos äldre Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läkemedel - nytta och risk hos äldre Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet."— Presentationens avskrift:

1 Läkemedel - nytta och risk hos äldre Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet

2 Kroppsliga förändringar - Åldrande - Sjukdom Polyfarmaci Äldre och läkemedel

3 Kroppsliga förändringar Äldre och läkemedel Farmakokinetik Farmakodynamik Förstärkt effekt Förlängd effekt Större variabilitet

4 Farmakokinetiska förändringar

5 1 ml/min/år Digoxin Många antibiotika Kaliumsparare ACE-hämmare PO diabetesmedel H 2 -blockerare NSAID Många opioider m.fl. DAKS-projektet 72% < 60 ml/min 19% < 30 ml/min M: (1.23 * (140 - ålder) * vikt) / S-krea K: (1.04 * (140 - ålder) * vikt) / S-krea Estimerad glomerulär filtration (eGFR) www.fass.se/LIF/produktfakta/kreatinin.jsp Farmakokinetiska förändringar

6 Farmakodynamiska förändringar  Psykofarmaka Smärtstillande medel Antikolinerga läkemedel m.fl. Hjärt-kärlläkemedel Andra läkemedel NSAID ASA Trötthet Kognitiva störningar EPS Fall Magsår Magblödningar Blodtrycksfall Svimning NSAID Hjärtsvikt Njursvikt

7 Problemläkemedel •Långverkande bensodiazepiner •Antikolinerga medel •Neuroleptika •Opioider •NSAID •Blodtryckssänkande läkemedel •PO diabetesmedel •Digoxin

8 Läkemedelsanvändningen hos äldre 1988 3 preparat/person 2011 5-6 preparat/person 1988 3 preparat/person 2011 10 preparat/person SÄBO, multisjuka Alla äldre

9 Läkemedelsanvändningen hos äldre Socialstyrelsen. Folkhälsorapport 2008

10 Läkemedelsanvändningen i olika boenden/omsorg Socialstyrelsen. Hälso- och sjukvårdsrapport 2009

11 Polyfarmaci konsekvenser •Biverkningar •Läkemedelsinteraktioner •Följsamhet •Olämplig läkemedelsanvändning

12 • Yrsel • Dåsighet, trötthet • Muntorrhet • Förstoppning • Matleda • Sömnstörning • Oklarhet, Minnesstörningar • Stelhet • Blodtrycksfall • Fall • Magblödning • Förvirring • Salt-/vätskebalansrubbning • Hjärtrytmrubbning • Njurpåverkan/hjärtsvikt • Blodsockerfall Biverkningar Förändrad omsättning Förändrad känslighet Polyfarmaci

13 Läkemedelsinteraktioner C-interaktioner 25% D-interaktioner 3-4%

14 Läkemedelsinteraktioner SFINX Glöm inte Additiva effekter D-interaktioner • Klopidogrel - Omeprazol • Kalium - Kaliumsparare • Warfarin - ASA • Warfarin - Tramadol • Verapamil/Diltiazem - Betablockare • Waran - NSAID C-interaktioner • SSRI - ASA • Warfarin - Paracetamol • Kalcium - Levotyroxin • Beta2-stimulerare - Ipratropium • Warfarin - Levotyroxin • ACE-hämmare - Kaliumsparare

15 Läkemedelsbiverkningar 10-30% av alla sjukhusinläggningar av äldre Hjärt-kärlläkemedel NSAID, ASA Antikoagulantia Analgetika Psykofarmaka Höga doser Nedsatt njurfunktion Läkemedelsinteraktioner

16 Vad gör vi åt allt detta?

17 • Klok förskrivning • Uppföljning • Läkemedelsgenomgång

18 Grundläggande Aktuell läkemedelslista Ordinerad Använder

19 Grundläggande • Indikation • Nytta-risk • Behandlingsmål • Icke-farmakologisk behandling • Individanpassning - ålder, fysiologi, diagnoser, läkemedel

20 Läkemedelsspecifika •Typ av läkemedel •Regim •Dosering •Polyfarmaci •Vid nedsatt njurfunktion •Vid vissa symtom Diagnosspecifika Elva diagnoser •Rationell •Irrationell •Olämplig/riskfylld Socialstyrelsens indikatorer

21 Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Läkemedelsspecifika 1.1 Preparat som bör undvikas om inte särskilda skäl föreligger

22 Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Läkemedelsspecifika 1.2 Preparat för vilka korrekt och aktuell indikation är av särskilt stor betydelse

23 Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Läkemedelsspecifika 1.2 Preparat för vilka korrekt och aktuell indikation är av särskilt stor betydelse

24 Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Läkemedelsspecifika 1.7 Läkemedel och njurfunktion

25 Kognitiv störning Fall Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Läkemedelsspecifika 1.8 Läkemedel och vissa symtom Symtomgivande ortostatism/blodtrycksfall

26 Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Diagnosspecifika 2.5 Diabetes, typ 2

27 http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2010/2010-6-29 Indikatorer för god läkemedels- terapi hos äldre

28 Erik är 91 år. Han har högt blodtryck, och är opererad för prostatacan- cer. Bröt lårbenshalsen för ett år sedan. Har hjärtsvikt, förmaksflimmer och kärlkramp. Besväras av muntorrhet, förstoppning, vattenkastnings- besvär, yrsel och värk. Han har vårdats på sjukhus tre gånger senaste året, sammanlagt 14 dagar. Erik bor sedan två år tillbaka på sjukhem. Han är nöjd med det och med husläkarna som har haft täta kontakter med honom, hans anhöriga, sjukhemmet och sjukhuset.

29 Olämpliga läkemedel Ber.formPreparatnamnStyrkaDosering TablFlunitrazepam1 mg0+0+0+1 TablTrombyl75 mg1x1 TablAmilorid5 mg1x1 TablDigoxin0,13 mg1+0+0+0 TablBehepan1 mg1+0+0+0 TablVerapamil80 mg1+0+0+0 Tabl Citalopram20 mg1x1 TablLergigan25 mg0+0+0+2 DepottablImdur60 mg1+0+0+0 TablDexofen100 mg1+0+1+0 TablFurix40 mg1+0+0+0 DropparLaxoberal7,5 mg/ml10 TablPanodil500 mg2+0+2+0 + vb TablZopiklon7,5 mg0+0+0+1 ÖgondrTimolol1x1 DepottablKaleorid750 mg1x1 DosgranInolaxol1+1+1+0 SugtablXerodent0,25 mg1x6 Interaktioner Dubbelanvändning Kontraindikationer Biverkningar Rätt dos Rätt regim Finns indikation 1.2 1.4 2.x 1.1 1.3 1.5 1.6 1.8


Ladda ner ppt "Läkemedel - nytta och risk hos äldre Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet."

Liknande presentationer


Google-annonser