Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läkemedel - nytta och risk hos äldre

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läkemedel - nytta och risk hos äldre"— Presentationens avskrift:

1 Läkemedel - nytta och risk hos äldre
Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet

2 Äldre och läkemedel Kroppsliga förändringar Polyfarmaci - Åldrande
- Sjukdom Polyfarmaci

3 Kroppsliga förändringar
Äldre och läkemedel Kroppsliga förändringar Farmakokinetik Farmakodynamik Förstärkt effekt Förlängd effekt Större variabilitet 3 3

4 Farmakokinetiska förändringar

5 Estimerad glomerulär filtration (eGFR)
Farmakokinetiska förändringar Digoxin Många antibiotika Kaliumsparare ACE-hämmare PO diabetesmedel H2-blockerare NSAID Många opioider m.fl. 1 ml/min/år DAKS-projektet 72% < 60 ml/min 19% < 30 ml/min Estimerad glomerulär filtration (eGFR) M: (1.23 * (140 - ålder) * vikt) / S-krea K: (1.04 * (140 - ålder) * vikt) / S-krea

6 Farmakodynamiska förändringar
Hjärt-kärlläkemedel Andra läkemedel Psykofarmaka Smärtstillande medel Antikolinerga läkemedel m.fl. a NSAID Hjärtsvikt Njursvikt Trötthet Kognitiva störningar EPS Fall Blodtrycksfall Svimning NSAID ASA Magsår Magblödningar

7 Problemläkemedel Långverkande bensodiazepiner Antikolinerga medel
Neuroleptika Opioider NSAID Blodtryckssänkande läkemedel PO diabetesmedel Digoxin

8 Läkemedelsanvändningen
hos äldre Alla äldre preparat/person preparat/person SÄBO, multisjuka preparat/person preparat/person 8

9 Läkemedelsanvändningen
hos äldre Socialstyrelsen. Folkhälsorapport 2008

10 Läkemedelsanvändningen i olika boenden/omsorg
Socialstyrelsen. Hälso- och sjukvårdsrapport 2009

11 Polyfarmaci konsekvenser Biverkningar Läkemedelsinteraktioner
Följsamhet Olämplig läkemedelsanvändning

12 Biverkningar Förändrad omsättning Förändrad känslighet Polyfarmaci
Yrsel Dåsighet, trötthet Muntorrhet Förstoppning Matleda Sömnstörning Oklarhet, Minnesstörningar Stelhet Blodtrycksfall Fall Magblödning Förvirring Salt-/vätskebalansrubbning Hjärtrytmrubbning Njurpåverkan/hjärtsvikt Blodsockerfall Förändrad känslighet Polyfarmaci Polyfarmaci 12 12

13 Läkemedelsinteraktioner
C-interaktioner 25% D-interaktioner 3-4%

14 Läkemedelsinteraktioner
SFINX C-interaktioner SSRI - ASA Warfarin - Paracetamol Kalcium - Levotyroxin Beta2-stimulerare - Ipratropium Warfarin - Levotyroxin ACE-hämmare - Kaliumsparare D-interaktioner Klopidogrel - Omeprazol Kalium - Kaliumsparare Warfarin - ASA Warfarin - Tramadol Verapamil/Diltiazem - Betablockare Waran - NSAID Glöm inte Additiva effekter

15 Läkemedelsbiverkningar
10-30% av alla sjukhusinläggningar av äldre Hjärt-kärlläkemedel NSAID, ASA Antikoagulantia Analgetika Psykofarmaka Höga doser Nedsatt njurfunktion Läkemedelsinteraktioner 15

16 Vad gör vi åt allt detta? 16

17 Klok förskrivning Uppföljning Läkemedelsgenomgång 17

18 Aktuell läkemedelslista
Grundläggande Aktuell läkemedelslista Ordinerad Använder

19 Grundläggande Indikation Nytta-risk Behandlingsmål
Icke-farmakologisk behandling Individanpassning - ålder, fysiologi, diagnoser, läkemedel

20 Socialstyrelsens indikatorer
Läkemedelsspecifika Typ av läkemedel Regim Dosering Polyfarmaci Vid nedsatt njurfunktion Vid vissa symtom Diagnosspecifika Elva diagnoser Rationell Irrationell Olämplig/riskfylld

21 Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre
Läkemedelsspecifika 1.1 Preparat som bör undvikas om inte särskilda skäl föreligger 21

22 läkemedelsterapi hos äldre
Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Läkemedelsspecifika 1.2 Preparat för vilka korrekt och aktuell indikation är av särskilt stor betydelse 22

23 läkemedelsterapi hos äldre
Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Läkemedelsspecifika 1.2 Preparat för vilka korrekt och aktuell indikation är av särskilt stor betydelse 23

24 läkemedelsterapi hos äldre
Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Läkemedelsspecifika 1.7 Läkemedel och njurfunktion 24

25 läkemedelsterapi hos äldre
Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Läkemedelsspecifika 1.8 Läkemedel och vissa symtom Symtomgivande ortostatism/blodtrycksfall Fall Kognitiv störning 25

26 läkemedelsterapi hos äldre
Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Diagnosspecifika 2.5 Diabetes, typ 2 26

27 Indikatorer för god läkemedels-terapi hos äldre
27

28 Erik är 91 år. Han har högt blodtryck, och är opererad för prostatacan-cer. Bröt lårbenshalsen för ett år sedan. Har hjärtsvikt, förmaksflimmer och kärlkramp. Besväras av muntorrhet, förstoppning, vattenkastnings-besvär, yrsel och värk. Han har vårdats på sjukhus tre gånger senaste året, sammanlagt 14 dagar. Erik bor sedan två år tillbaka på sjukhem. Han är nöjd med det och med husläkarna som har haft täta kontakter med honom, hans anhöriga, sjukhemmet och sjukhuset. 28

29 Finns indikation Olämpliga läkemedel Kontraindikationer Rätt dos
1.2 Finns indikation Ber.form Preparatnamn Styrka Dosering Tabl Flunitrazepam 1 mg Tabl Trombyl 75 mg 1x1 Tabl Amilorid 5 mg 1x1 Tabl Digoxin 0,13 mg Tabl Behepan 1 mg Tabl Verapamil 80 mg Tabl Citalopram 20 mg 1x1 Tabl Lergigan 25 mg Depottabl Imdur 60 mg Tabl Dexofen 100 mg Tabl Furix 40 mg Droppar Laxoberal 7,5 mg/ml 10 Tabl Panodil 500 mg vb Tabl Zopiklon 7,5 mg Ögondr Timolol 1x1 Depottabl Kaleorid 750 mg 1x1 Dosgran Inolaxol Sugtabl Xerodent 0,25 mg 1x6 1.1 Olämpliga läkemedel 2.x Kontraindikationer 1.4 Rätt dos 1.3 Rätt regim 1.5 Dubbelanvändning 1.6 Interaktioner 1.8 Biverkningar 29


Ladda ner ppt "Läkemedel - nytta och risk hos äldre"

Liknande presentationer


Google-annonser