Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sjöbris Cirkulation som uppstår då en landyta pga solinstrålning värms mer än en näraliggande vattenyta. Även andra situationer där differentiell uppvärmning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sjöbris Cirkulation som uppstår då en landyta pga solinstrålning värms mer än en näraliggande vattenyta. Även andra situationer där differentiell uppvärmning."— Presentationens avskrift:

1 Sjöbris Cirkulation som uppstår då en landyta pga solinstrålning värms mer än en näraliggande vattenyta. Även andra situationer där differentiell uppvärmning förekommer kan ge upphov till liknande cirkulationer: Barmark/Snötäcke Blöt mark/Torr mark Det finns lite olika teorier om hur cirkulationen kommer igång.

2 Sjöbris Upward theory Pga uppvärmningen stiger trycket över land en bit ovan marken. Tryckskillnaden genererar en vind ut från land på höjd. Divergens över land och konvergens över hav ger tryckfall över land och stig över hav vilket drar igång cirkulationen.

3 Sjöbris b. Sideways theory
Uppvärmningen orsakar en sidledes expansion av alla luftkolumner över land. Resulterande tryckändring sprider sig horisontellt som ljudvågor. Detta ger en tryckskillnad nära marken som då drar igång cirkulationen.

4 Sjöbris c. Mixed theory En kombination av de båda ovanstående. Här så expanderar den uppvärmda luften över land både horisontellt och vertikalt. Det innebär att både pålandsvinden i låg nivå och återströmningen på höjd kommer igång samtidigt. Denna teori verkar stämma bäst med observationer.

5 Sjöbris Det verkar alltså som att ljudvågor spelar en viss roll vid skapandet av en sjöbriscirkulation. Simuleringar med en icke-hydrostatisk modell som har med ljudvågor, jämfört med en hydrostatisk modell utan ljudvågor visar att: Den hydrostatiska modellen får för hög tryckgradient, vilket medför att både pålandsvinden i låg nivå och återströmningen på höjd blir lite för kraftiga (10-20%).

6 Sjöbris Lite fakta Djup: 0.1 – 1.0 km (2 km).
Horisontellt (på våra breddgrader): km över land, över vattnet. Påverkande faktorer: Stabilitet Gradientvind Topografi, geografi

7 Sjöbris Lite fakta Tumregel: Vg2/ΔT > 10 => ingen sjöbris
där Vg = geostrofisk vind kl 06 lokal tid ΔT = maximala temperaturskillnaden mellan land och vatten. Finns det fler tumregler? Den av sjöbrisen skapade horisontella temperaturgradienten kan ibland förstärka en ”low level jet” som blåser längs kusten.


Ladda ner ppt "Sjöbris Cirkulation som uppstår då en landyta pga solinstrålning värms mer än en näraliggande vattenyta. Även andra situationer där differentiell uppvärmning."

Liknande presentationer


Google-annonser