Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vindar Varför blåser det som det gör? Meteorolog Tomas Fyrby SMHI Arlanda.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vindar Varför blåser det som det gör? Meteorolog Tomas Fyrby SMHI Arlanda."— Presentationens avskrift:

1 Vindar Varför blåser det som det gör? Meteorolog Tomas Fyrby SMHI Arlanda

2 Vad är vind egentligen ? • Luft i rörelse • Balanseras av flera krafter • Vinden är en vektor • Vindriktningen är varifrån det blåser NNV 36015KT m/s, kt, mph, km/h, Beaufort, kuling etc.

3 Vindtabell

4 Air pressure Column of air Density near the surface ~1 kg/m 3 The force of gravity acts on the air and creates pressure The less air above, the less pressure

5 Lufttryck och vindar •Naturen vill jämna ut tryckskillnaderna genom att transportera luft från högt till lågt tryck H L Tryckgradient kraften

6 Sanningar om Coriolis kraften • Existerar p.g.a. jordens rotation • Fiktiv kraft som påverkar föremål i rörelse • Riktad åt höger på norra halvklotet • Är lika med 0 på ekvatorn

7 Coriolis kraften

8 Centrifugalkraften Horisontell centrifugalkraft (riktad mot ekvatorn)

9 Coriolis kraften Centrifugalkraften Horisontell centrifugalkraft (riktad mot ekvatorn) Gravitations kraften

10 Coriolis kraften Centrifugalkraften Horisontell centrifugalkraft (riktad mot ekvatorn) Gravitations kraften Resultanten mellan Centrifugalkraften och gravitationskraften bildar Tyngdkraft Föremål som rör sig österut: Ökad centrifugalkraft, både horisontell och vertikal Föremål som rör sig västerut: Minskad centrifugalkraft, både horisontell och vertikal

11 Coriolis kraften Centrifugalkraften är alltid riktad vinkelrät mot rörelseriktningen, sett ”utifrån” Skillnaden mellan ”gamla” och ”nya” Centrifugalkraften är just Corioliskraften Jordens rotation

12 Corioliseffekten i vardagen Oberoende av åt vilket håll på Söderköpings golfbana en golfboll puttas med en hastighet av 2 m/s kommer den efter 10 sekunder på grund av corioliskraften att ha avvikit 12 mm till höger.

13 Coriolis kraftens påverkan Högt tryck Lågt tryck Tryckgradient kraften Coriolis kraften Geostrofisk vind

14 1020 1016 1012 Low pressure High pressure V Coriolis force Pressure gradient force Geostrophic wind

15 Friction 1020 1016 1012 Low pressure High pressure V Coriolis force Pressure gradient force Geostrophic wind V Friction

16 Gränsskiktet Friktionen påverkar vinden upp till 1000 – 4000 ft 1005 hPa 1000 hPa Geostrofisk vind 1000 ft 500 ft 30 ft

17 Friktionslagret Friktionens påverkan beror på: 1. Underlaget 2. Vindstyrkan 3. Skiktningen Tumregler: Över hav: vrider vinden 20° och styrkan är 2/3 av Vg Över land: vrider vinden 40 ° och styrkan är ½ av Vg.

18 Låghöjds jet Dag Friktionen släpper Utvecklad markinversion Låghöjds jet (upp till 50 kt) 4-8 timmar efter solnedgång

19 Gradientvind HL G C+K VLVL VHVH G+K C G: Tryckgradientkraften C: Corioliskraften K: Centrifugalkraften

20 Tryckytor 850 hPa Tryckyta Högtryck Lågtryck

21 Termisk vind 1000 hPa 900 hPa 800 hPa L H Same surface pressure PGF Temperaturskillnader hos luftmassorna kan orsaka tryckskillnader på högre nivåer vilket i säg orsakar vind.

22 Storskalig Termisk vind Kraftig sol instrålning ger varm luft Svag solinstrålning ger kall luft

23 Den globala cirkulationen

24 Jet stream model

25 Sjöbris Cold water

26 Sjöbris

27 Sjöbris • Solig dag på våren eller försommaren • Temperaturskillnad på minst 2°C mellan land och hav • Labil skiktning, gärna med ett spärrskikt vid 3-4000 ft. • Svag tryckgradient d.v.s. gärna svaga vindar Cold water

28 Sjöbris • Den breder ut sig 20-50 km ut till havs från kustlinjen. • Går 50 km (100 km) in över land. • Jämn ej byig vind. • "Klättrar" inte över hinder utan går runt (kallt vatten ger stabil skiktning). • Vid öppen kust kan den bli 8-12 m/s, vid djupa skärgårdar (t ex Stockholms) något svagare, 4-7 m/s. Cold water

29 Sjöbris = solgångsvind Cold water

30 Kust-konvergens och divergens Men ger starkare vind utanför kustlinjen Ger svagare vind över skärgård och kustområde

31 Föhn wind

32 Back bent occlusion 12 3 4


Ladda ner ppt "Vindar Varför blåser det som det gör? Meteorolog Tomas Fyrby SMHI Arlanda."

Liknande presentationer


Google-annonser