Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Preventiv nefrologi i samband med vårdprogrammet för tidig upptäckt och initial utredning av kronisk njursjukdom Njur- och Transplantationskliniken i Lund.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Preventiv nefrologi i samband med vårdprogrammet för tidig upptäckt och initial utredning av kronisk njursjukdom Njur- och Transplantationskliniken i Lund."— Presentationens avskrift:

1 Preventiv nefrologi i samband med vårdprogrammet för tidig upptäckt och initial utredning av kronisk njursjukdom Njur- och Transplantationskliniken i Lund Skånes universitetssjukhus

2 CKD i Skåne eGFR (ml/min/1.73m 2 CKD stadiumPrevalens >90127 000 60 - 89227 000 30 - 59340 000 15 - 2941500 < 1551500 total≈ 100 000 Hallan et al, JASN17:2275-2284, 2006

3 Hallan SI, et al, BMJ, 2006. Kardiovaskulär mortalitet utifrån GFR GFR>60 GFR45-59 GFR30-44 GFR<30

4 Hallan SI, et al, BMJ, 2006. Kardiovaskulär mortalitet utifrån GFR GFR>60 GFR45-59 GFR30-44 GFR<30 •5 års överlevnaden vid GFR 45 – 60: 85 % •5 årsöverlevnaden vid GFR 30 – 44: 75 % •5 års överlevnaden vid GFR <30: 60 % •5 års överlevnaden vid GFR 45 – 60: 85 % •5 årsöverlevnaden vid GFR 30 – 44: 75 % •5 års överlevnaden vid GFR <30: 60 %

5 Hallan SI, et al, BMJ, 2006. Andel pat som behöver undersökas för att hitta en pat med CKD 3-5

6 Hallan SI, et al, BMJ, 2006. Andel pat som behöver undersökas för att hitta en pat med CKD 3-5 •Var 5:e patient med diabetes eller hypertoni har CKD 3-5 •Var 10:e ”frisk” person över 55 år har CKD 3-5 •Var 5:e patient med diabetes eller hypertoni har CKD 3-5 •Var 10:e ”frisk” person över 55 år har CKD 3-5

7 Relativ GFR ml/min/1,73m 2 •Bra för att undersöka och följa njurfunktionen hos en person •är normaliserad till en viss kroppsyta •Är oberoende av patientens aktuella kroppsyta •Går att jämföra njurfunktion med samma referensområde för män, kvinnor och barn

8 P-kreatinin beroende av muskelmassa, kön och ålder •Man, 90 kg: kreatinin 120: GFR = 70 ml/min/1,73m 2 •Kvinna, 50 kg: kreatinin 120: GFR = 35 ml/min/1,73m 2

9 Förhållandet mellan P-kreatinin och GFR

10 U-Albumin/Kreatinin index •Ett mått på glomerulusskada •Ger information om albuminförlust per filtrerande glomerulär yta •Markör för begynnande njurskada och allmän kärlsjuklighet –Diabetes mellitus –Hypertoni

11 U-Albumin/Kreatinin index Provtagningsmetod •Stickprov på första morgonurin •Ska ej tas vid UVI eller feber •Makroskopisk hematuri kan ge falskt höga värden •Biologiska substanser (glukos, Bence Jones protein mm) påverkar ej •Läkemedel påverkar ej

12 Absolut GFR ml/min •Bra när man ska dosera läkemedel, som huvudsakligen utsöndras via njurarna •Då behöver man vikt och längd

13 Naomi Clyne Docent, överläkare mail: Naomi.Clyne@skane.seNaomi.Clyne@skane.se Njur- och Transplantationskliniken i Lund, Skånes universitets sjukhus.


Ladda ner ppt "Preventiv nefrologi i samband med vårdprogrammet för tidig upptäckt och initial utredning av kronisk njursjukdom Njur- och Transplantationskliniken i Lund."

Liknande presentationer


Google-annonser