Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IBS Irriterande för patient och doktor Magnus Simrén Professor, Överläkare Med.klin SU/Sahlgrenska.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IBS Irriterande för patient och doktor Magnus Simrén Professor, Överläkare Med.klin SU/Sahlgrenska."— Presentationens avskrift:

1 IBS Irriterande för patient och doktor Magnus Simrén Professor, Överläkare Med.klin SU/Sahlgrenska

2 Funktionella mag-tarmsjukdomar

3 IBS – Diagnoskriterier (Rom III) Återkommande episoder med buksmärta/bukobehag, minst 3 dagar/månad de senaste 3 månaderna, associerat med minst 2 av följande; 1. Lindras vid avföring 2. Förändrad avföringsfrekvens 3. Förändrad avföringskonsistens eller form Symtomdebut >6 månader innan diagnos Longstreth et al Gastroenterology 2006

4 Avvikande avföringsfrekvens >3/dag <3/vecka Avvikande avföringsform/konsistens lös/vattnig hård ("harlortar") Tarmtömningssvårigheter: krystning, urgency ("bråttom") ofullständig tarmtömning Slem vid tarmtömning Buksvullnad, uppkördhet, känsla av uppblåsthet Symtom som stöder IBS-diagnosen

5 Prevalens – IBS.

6 25- 60% 40- 75%

7 Psykologiska faktorer - IBS

8 Patogenes – Etiologi IBS.

9 Visceral hypersensitivitet GI Motorikstörningar GI Sekretionsstörning Avvikande CNS Avvikande ANS Depression Oro Somatisering m.fl. NEDSATT LIVSKVALITET ??? Patofysiologi – IBS. Trötthet Gyn. besvär Urinvägsbesvär Muskelvärk m.fl. Uppkördhet Svullnad Obehag Smärta Diarré Förstoppning m.fl. Coping

10 Smärta vid IBS.

11

12

13 Extraintestinala symtom - IBS

14 Biopsykosocial modell - IBS

15 Diagnostik och omhändertagande av IBS-patienter.

16 IBS - Utredning Rome III Det krävs en kombination av buksmärta/bukobehag och en avföringsrubbning som inte är av tillfällig karaktär för att IBS skall övervägas. Återkommande episoder med buksmärta/bukobehag, minst 3 dagar/månad de senaste 3 månaderna, associerat med minst 2 av följande; 1. Lindras vid avföring 2. Förändrad avföringsfrekvens 3. Förändrad avföringskonsistens eller form Symtomdebut >6 månader innan diagnos

17 Initial konsultation Symtombaserad diagnostik, ex Rome III (4) Status Lab: SR, Blodstatus (4) A.k. Transglutaminas (1) F-calprotectin (vid D-IBS, <50 år) (2) Pos diagnoskriterier Normalt status och lab Inga alarmsymtom Ställ IBS-diagnos (2) Information/utbildning Ev behandling riktad mot dominant symtom Diarrédominerad IBS Koloskopi m biopsi (2) Förstoppningsdominerad IBS Överväg koloskopi (4) Smärtdominerad IBS Överväg Endoskopi/UL (4) Misstanke om annan diagnos Riktad undersökning utifrån klinisk misstanke Alarmsymtom * (2) Handikappande, refraktär symtomnivå (4) Avvikande fynd i status eller lab (-) Primärvård Remittering 75 SeHCAT (2) Odling tunntarmsaspirat/ Andningstest (4) Transittid (1) Anorektal manometri (3) Defekografi (3) Sfinkter EMG/ENeG (3) BÖS/CT vid smärtattack (2) Tunntarmsmanometri (3) * Alarmsymtom Anamnes på rektal bl ö dning eller positivt F-Hb test. Symtomdebut efter 50 å rs å lder Viktnedg å ng som inte kan f ö rklaras av minskat kaloriintag * * * Remittering Osäker diagnos/Second opinion Hög symtomnivå/Låg livskvalitet Sjukskrivningsbehov pga IBS-symtom

18 IBS - Behandling En tydligt förmedlad IBS diagnos utgör den första och sannolikt viktigaste behandlande åtgärden. Förklaring av vad IBS innebär; informationsbroschyr, grundlig muntlig information via läkaren eller annan för ändamålet utbildad sjukvårdspersonal, eller om denna resurs finns lokalt även IBS-skola. Mjölk-/laktosintolerans utreds lämpligen på behandlingsstadiet utan att objektiva diagnosstrategier i regel behöver tas i anspråk. Hos de patienter som har svåra symtom eller önskar prova behandling väljs denna utifrån dominant symtom.

19 Lugnande besked Förklaring Livsstilsförändring Utlösande faktorer? Kostfaktorer Kvarvarande symtom Informationsbehov Patientutbildning IBS-skola (2/3) Identifiera dominerande symtom Svåra symtom Välinformerad patient Önskan om behandling DiarréFörstoppning Smärta Gaser/ uppblåsthet Svåra symtom Kombination med extraintestinala symtom Psykologiska symtom Loperamid (1) Probiotika (2) Cholestyramin (3) Bulkmedel (1) Fiber (2) Probiotika (2) Laxativa (4) Spasmolytika (2) Tricyklika (1) Probiotika (2) Paracetamol (3/4) Pregabalin (3/4) Minskat fiberintag (2) Kolhydratrestriktion (3) Probiotika (2) SSRI (1/2) KBT (1/2) Hypnos (1/2) Psykoterapi (1/2) Relaxation (3) Kroppskännedom (4)

20 IBS - Behandling Man bör begränsa antalet behandlingsåtgärder till en åt gången och med bestämda avstämningsintervall Tydlig behandlingseffekt bör eftersträvas vid fortsatt läkemedelsbehandling Oftast kan farmakologisk behandling ske på intermittent bas

21 Födoämnen - IBS

22 Förklaringsmodeller - IBS

23 IBS - Diagnos och omhändertagande

24


Ladda ner ppt "IBS Irriterande för patient och doktor Magnus Simrén Professor, Överläkare Med.klin SU/Sahlgrenska."

Liknande presentationer


Google-annonser