Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ulf Carlsson/Kir.klin Kal-Oskar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ulf Carlsson/Kir.klin Kal-Oskar"— Presentationens avskrift:

1 Ulf Carlsson/Kir.klin Kal-Oskar

2 SNAPS SNabbutredning Av Patienter i Slutenvård
Logistisk förbättring av malignitetsutredning utan ökade resurser eller kostnader Minskar led-tiderna Snabbare besked till patienten Snabbare behandling Ulf Carlsson/Kir.klin Kal-Oskar

3 LED-TIDER 100 SNAPS-PATIENTER
Syftet med SNAPS-KONCEPTET är att patienter som uppfyller vissa kriterier snabbt ska kallas till undersökning och genomgå ett samlat utredningspaket som syftar till diagnos inom kortast möjliga tid från det remissen skickats från vårdcentralen. LED-tid 1: 18 dagar LED-tid SNAPS: 26 dagar Läkarbesök kirurg- kliniken med undersökningar: Gastroscopi + Coloscopi ev CT thorax/buk Remissbeslut i primärvården Diagnos LED-tid 1 Ulf Carlsson/kir.klin Kal-Oskar/ LED-tid SNAPS

4 Specialiserade sjukvården
SJUKHUSVÅRD, Kirurg, Medicin,Röntgen PRIMÄRVÅRD, Distriktsläkare Basen i sjukvården Ulf Carlsson/Kir.klin Kal-Oskar

5 Snabbutredning av patienter med cancer i magtarmkanalen
Från matstrupen till och med ändtarmen i Kalmar län 224 fall ( 2008 ) Det finns 28 vårdcentraler i Kalmar län. Det betyder ca 8/fall per år och vårdcentral M/K Matstrupen: 8/5 Magsäcken: 12/5 Tunntarmen: 3/2 Tjocktarmen: 56/63 Ändtarmen: 42/28 110927/kir.klin KalOskar/UC/EB/UE

6 Istället för att göra så här:
Besök på Vårdcentral Undersökning Uppföljning Undersökning Uppföljning Undersökning DIAGNOS Gör vi så här: (SNAPS-metod) Besök på Vårdcentral Samlat ut- redningspaket i den slutna vården DIAGNOS 110927/kir.klin KalOskar/UC/EB/UE

7 2 dagar Ulf Carlsson/Kir.klin Kal-Oskar

8 + KRITERIER FÖR SNAPS-UTREDNING
SNAPS är en möjlighet, inte en rättighet att snabbt få en utredning och diagnos på patient där man misstänker malign sjukdom. KRITERIER FÖR SNAPS-UTREDNING Alarmsymtom, minst två av följande: Viktnedgång/aptitlöshet Förändrade avföringsvanor Synligt blod i avföringen Illamående/kräkningar Buksmärta Lab.mässigt verifierad järnbristanemi Venöst Hb MCV/MCH Fe TIBC Ferritin + Kreatininsvar ska medfölja remissen-----sekundär anemi!!! Pos F-Hb med för övrigt normala Hb, MCV,MCH,Fe och TIBC visar sällan någon blödningskälla, ej indikation för SNAPS Ulf Carlsson/Kir.klin Kal-Oskar

9 DIAGNOSER 100 SNAPS-patienter
22 cancerfall i magtarmkanalen 5 cancerfall övrigt 4 magsår 5 inflammatorisk tarmsjukdom 64 ”ofarligt” tillstånd, vanligen järnbrist Ulf Carlsson/kir.klin Kalmar-Oskarshamn

10 DIAGNOSER 100 SNAPS-PATIENTER
Gastrointestinalcancer: 14 coloncancer 7 rectalcancer 1 cardiacancer Övriga cancerdiagnoser: bukcarcinos sekundär till bröstcancer metastaserande adenocarcinom-okänd primärlokalisation pseudomyxoma peritonei Non-Hodgkin lymfom prostatacancer Ulcussjukdom: 4 venticel eller duodenalulcus Infl. tarmsjukdom: 5 ulcerös colit eller Mb.Crohn Ofarliga tillstånd vanligen järnbrist: 64 Ulf Carlsson/Kir.kliu.Kal-Oskar

11 Av de 100 fallen vi har gjort uppföljning på var således 64 % ofarliga tillstånd. Räknar man
med magsårsfallen och inflammatorisk tarmsjukdom är det 73% som inte har cancersjukdom. För patienten är detta positivt så till vida att man har presenterat symtom som potentiellt är en cancersjukdom men efter snabb utredning visar sig vara ofarligt eller behandlingsbart. För att denna typ av snabbutredningar ska fungera krävs att man remitterar ”rätt patienter” dvs de som uppfyller kriterierna för SNAPS-utredning. Resurserna räcker inte till för att utreda alla med diffusa bukbesvär eller symtom som funnits i många år men inte har någon klar diagnos. För att SNAPS-utredningar ska fungera är det också viktigt att man från vårdcentralens sida inte påbörjar utredning med att både skicka SNAPS-remiss och remittera patienten till exempelvis colonröntgen.Blir patienten bedömd som lämplig för SNAPS blir undersökning gjord inom 18 dagar. Ulf Carlsson/Kir.klin Kal-Oskar

12 SNABB UTREDNING LEDER OCKSÅ TILL SNABBARE BEHANDLING !!
Ulf Carlsson/Kir.klin Kal-Oskar


Ladda ner ppt "Ulf Carlsson/Kir.klin Kal-Oskar"

Liknande presentationer


Google-annonser