Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Screening för colorektal cancer Stefan Gabrielson, AT-läkare 2009-02-13.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Screening för colorektal cancer Stefan Gabrielson, AT-läkare 2009-02-13."— Presentationens avskrift:

1 Screening för colorektal cancer Stefan Gabrielson, AT-läkare 2009-02-13

2 Colorektal cancer Majoriteten histologiskt adenocarcinom Incidens Coloncancer c:a 3450/år. Incidens Rektalcancer c:a 1900/år. Inneliggande patienter för utredning, behandling c:a 7100/år. Mortalitet c:a 2500/år.

3 Metoder för screening Hemoccult II. Sigmoidoskopi Coloskopi CT-colon Coloningjutning.

4 Göteborg 1982-1995 63 308 deltagare, 60-64 åå inklusionskrit. Testgrupp + kontrollgrupp Testgruppen inbjöds med brev samt vidimerat provmaterial. Två prov från tre avföringar. Tre tillfällen / kohort

5 Metod Prover framkallades med förfuktning. Ett av sex prov med färgomslag positivt. Positivt prov > Verif. med nytt prov * 2 efter dietrestriktion Verfierat prov > kallelse till mottagning.

6 Metod Anamnes Sigmoidoskopi (60 cm) Colonröntgen med dubbelkontrast.

7 Resultat 70 % svarsfrekvens (n=23.916) 47 % deltog i samtliga omgångar. 7 % deltog vid 2:a inbjudan. 2180 positiva verifierade test. 87 % skopi+rtg, 5 % skopi, 8 % avböjde.

8 Resultat Ingen skillnad i incidens av colorektal cancer. 104 maligna tumörer i testgruppen. Andelen Dukes A signifikant högre jämfört med kontrollgruppen. 663 adenom hos 476 patienter. Mortalitet signifikant lägre i testgruppen OR 0,84 (CI 95%). 16 % ARR över 19 år.

9 Slutsatser Verifierar tidigare studier. Åldersintervall (60-64) Högre sensitivitet i metoden. Låg deltagarfrekvens. Kostnad enl SBU / räddat liv 300.000 kr. Stockholms läns landsting 60-69 år.

10 Referenser Haglind, Lindholm, Brevinge. Screening för kolorektal cancer minskade den sjukdomsspecifika dödligheten, Läkartidningen nr 5 2009 volym 106. Lindholm E, et al. Survival benefit in a randomized trial of faecal occult blood screening for colorectal cancer in a Swedish population. Br J Surg. 2008;95 (8):1029-36 Screening för kolorektal cancer, ALERT, SBU. publicerad 00-04- 11, reviderad 02-03-26, version 2


Ladda ner ppt "Screening för colorektal cancer Stefan Gabrielson, AT-läkare 2009-02-13."

Liknande presentationer


Google-annonser