Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

GTT och andra aspekter på kvalitet i vården av patienter med koloncancer Lärandeseminarium VI Oskarshamn 2011 05 25 Rune Sjödahl, Carin Carlsson, Urban.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "GTT och andra aspekter på kvalitet i vården av patienter med koloncancer Lärandeseminarium VI Oskarshamn 2011 05 25 Rune Sjödahl, Carin Carlsson, Urban."— Presentationens avskrift:

1 GTT och andra aspekter på kvalitet i vården av patienter med koloncancer Lärandeseminarium VI Oskarshamn 2011 05 25 Rune Sjödahl, Carin Carlsson, Urban Jürgensen, Marina Mellberg, Elin Canslätt, Valborg Helmersson, Sophia Lundström

2 Global Trigger Tool (GTT)

3 3 GTT Instrument för att identifiera skador på inneliggande patienter Instrument för att identifiera skador på inneliggande patienter Retrospektiv analys av patientjournaler Retrospektiv analys av patientjournaler Systematiskt letande av information Systematiskt letande av information Triggers kan indikera avsteg från det normala vårdförloppet Triggers kan indikera avsteg från det normala vårdförloppet Antal patientskador och deras svårighetsgrad noteras Antal patientskador och deras svårighetsgrad noteras Mätning över tid Mätning över tid

4 4 Patientmall

5 5 Summerande blankett

6 6 Kategorisering av skada Kategori E Bidrog till eller resulterade i temporär patientskada som krävde åtgärd Kategori F Bidrog till eller resulterade i temporär patientskada som krävde sjukhusvård eller förlängde sjukhusvistelsen Kategori G Bidrog till eller orsakade permanent patientskada Kategori H Krävde livsuppehållande åtgärder Kategori I Bidrog till patientens död

7 Operation och onkologisk behandling/bedömning (stadium III) Operation och onkologisk behandling/bedömning (stadium III) Granskning av journaler med Global Trigger Tool (GTT). Omfattar inneliggande patienter med vårdens perspektiv. Patientperspektivprotokoll (PPP) med uppgifter som belyser patienternas perspektiv på vården

8 Operation och onkologisk behandling/bedömning Operation och onkologisk behandling/bedömning Pilotstudie Fem slumpvist utvalda journaler har granskats på varje sjukhus. Ett sjukhus har inte fyllt i patientperspektivprotokollet (PPP) på tre patienter, ett annat har ännu inte fyllt i PPP, på ett annat gjordes GTT granskning men blanketterna förstördes därefter. För GTT-granskning finns därför 30 blanketter ifyllda och för protokollet finns uppgifter på 27 patienter.

9 Operation och onkologisk behandling/bedömning Operation och onkologisk behandling/bedömning Pilotstudie (n=30) på slumpvist utvalda patienter med koloncancer Kvinnor16 Män14 Medianålder71 (42-83) Avliden nej25 ja 2

10 GTT-granskning (n=30) Komplikationer skador Inga17 Förlängd sjukhusvistelse (F)10 Någon form av åtgärd (E) 3

11 Typ av komplikation Anastomosläckage2 SIRS2 Sårruptur2 Ventrikelretention1 Blödning1 Sårinfektion/SIRS1 Aspirationspneumoni1 UVI1 Tromboflebit1 Trycksår1

12 Patient-Perspektiv-Protokoll(PPP)

13 Diagnosen ställd av Diagnosen ställd av Primärvården8 Akutmottagning4 Annan mottagning7 Slutenvården8

14 Diagnosen ställd via Diagnosen ställd via Radiologi/koloskopi21 PAD/cytologi 2 Klinisk undersökning/operation 4

15 Multidisciplinär konferens ja20 (74 %) nej 7 Samtidig information till patient och närstående ja10 nej17

16 Tidsintervall Tidsintervall Läkarbesök med misstanke på tumör till diagnos (n=27). Dagarn 0 dagar8 1-62 19 1-107 11-304 31-628

17 Tidsintervall Tidsintervall Diagnos och besked om diagnos (n=27) Dagar n 0 16 1-5811 1-10 9 11-30 1 31-58 1

18 Tidsintervall Tidsintervall Besked om diagnos och beslut om behandling (n=27) Dagarn 0 dagar11 1-2516 1-10 9 11-25 7

19 Tidsintervall Tidsintervall Beslut om behandling och initial behandling Dagarn 0 dagar2 1-25 24 11-30 12 31-471 Uppgift saknas1

20 Tidsintervall Tidsintervall Operation och start av onkologisk behandling Dagarn 19-7024 19-5621(11) 56-703 Onkologi före kirurgi 1 Uppgift saknas2

21 Antal läkarkontakter för första besök med misstanke på tumör till besked om diagnosen 2,4(1-4)

22 Antal läkarkontakter (pga tumörsjukdomen) från besked om diagnosen till senaste journalanteckning 8,7 (3-27)

23

24 Koloncancer i Sydöstra regionen Koloncancer i Sydöstra regionen Hösten 2011: Granskning av journaler med Global Trigger Tool (GTT). Omfattar samtliga inneliggande patienter med vårdens perspektiv. Patientperspektivprotokoll (PPP) på var 5:e patient med uppgifter som belyser patienternas perspektiv på vårdkedjan Mätning av följsamheten till “best care”.

25 Skillnader och likheter mellan sjukhusen Gemensamt för stadium III och IV? Skillnader och likheter mellan sjukhusen Gemensamt för stadium III och IV? Stora likheter vad gäller kirurgin Användning av MDT varierar Information samtidigt till patient och närstående varierar Diagnos via primärvård eller akutmottagning varierar Ledtiderna varierar inom varje enhet men inte tydligt mellan olika sjukhus Kontinuitet ur patientens perspektiv?

26

27

28

29


Ladda ner ppt "GTT och andra aspekter på kvalitet i vården av patienter med koloncancer Lärandeseminarium VI Oskarshamn 2011 05 25 Rune Sjödahl, Carin Carlsson, Urban."

Liknande presentationer


Google-annonser