Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

V ersion 2012-10-16 1. 2 Dialogseminarium Välkommen! Dialogseminarium Dokumentation & uppföljning – fokus på KOL Välkommen!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "V ersion 2012-10-16 1. 2 Dialogseminarium Välkommen! Dialogseminarium Dokumentation & uppföljning – fokus på KOL Välkommen!"— Presentationens avskrift:

1 v ersion

2 2 Dialogseminarium Välkommen! Dialogseminarium Dokumentation & uppföljning – fokus på KOL Välkommen!

3 v ersion Dagens agenda  Patientfall  Ny självskattning för KOL (CAT)  Spirometri  Reviderad journalmall för Astma/KOL  Nutritionsbedömning enligt MNA  Uppföljningsrapporter  Vårdutvecklingsplan från CeFAM  Svenska riktlinjer för KOL-vården

4 v ersion Här är Kim…..  …hostar  …andfådd  …gråblek  …60 år  …dagligrökare

5 v ersion Spirometri  Hur ser vår lokala rutin kring spirometriundersökning ut?  Har vi en speciell kallelsemall?

6 v ersion KOL självtest enl CAT

7 v ersion

8 8 Varför rekommenderas CAT?  Patienter med KOL tenderar att underskatta svårighetsgraden av sin sjukdom och hur den påverkar deras liv.  CAT är ett verktyg för att strukturerat mäta hur KOL påverkar patientens dagliga liv och kroppsliga hälsa.  Resultatet av CAT kan användas för att: - bättre förstå patientens symtom - leda till bättre behandling av sjukdomen

9 v ersion KOL självtest enligt CAT Hur kan vi använda webbskattningen CAT?

10 v ersion Hur får vi betalt för våra spirometrier?

11 v ersion Spirometrier enligt KBS 2011 Medel- värde 1,2 6,9 Antal kassaregistrerade spirometrier i förhållande till antal listade patienter över 45 år uttryckt i procent

12 v ersion Hur ligger vår enhet till?  Hur många spirometrier har vi gjort? Medel- värde 1,2 6,9

13 v ersion Så här ligger vi till… Medel- värde 1,2 6,9

14 v ersion  Förväntad andel av befolkningen över 45 år: 5 – 15%  Förväntad andel av hela befolkningen: 4 – 7%  Ett mått på god astma-/KOL-vård är att ca 10 % av listade patienter har undersökts med spirometri Kvalitetsbokslut KOL 2011 Källa: SLSO KBS 2011, Läkemedelsboken , CeFAM utv plan KOL 2010

15 v ersion Spirometrikurva

16 v ersion Fika

17 v ersion KOL-mall i TakeCare

18 v ersion KOL-mall i TakeCare (utfälld)

19 v ersion KOL-stadier enl sökordet i TakeCare

20 v ersion Mini Nutritional Assessment (MNA)

21 v ersion MNA screening, del 1

22 v ersion M4 KOL-rapport

23 v ersion

24 v ersion Hur kan vi använda m4 och Cortex?

25 v ersion Uppföljningsplan 2012 husläkarmottagning med basal hemsjukvård KvalitetNyckeltalVilken vårdtjänst följs Varför följs nyckeltaletFrekvensKällaGrundnivå Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård Vården skall bygga på evidensbaserad kunskap och formas för att möta den individuella patientens behov på bästa möjliga sätt. 3a. Andel spirometrier per listade patienter, 7 år och äldre1 HusläkareSpirometri är en nödvändig undersökning för att bekräfta diagnosen KOL, för att värdera svårighetsgrad och för att följa sjukdomsförloppet. Spirometri är mycket viktigt för att diagnostisera astma och följa sjukdomsförloppet. ÅrligenGVR/ ListOn b. Andel patienter med diagnos KOL per listade patienter, 45 år och äldre HusläkarePrevalensen för KOL är ca 4-7 %. Det är vikigt att diagnostisera KOL i tidigt stadium för att kunna ge patienten adekvat behandling, stoppa sjukdomsförloppet, minska patientens lidande och minska samhällskostnaderna för sjukdomen Flera svenska studier visar att det finns kraftig underdiagnos- tik av J449 KOL, J441 KOL med akut exacerbation, enligt ICD10/ICD10P. ÅrligenGVR/ ListOn ----

26 v ersion Vårdutveckling KOL - CeFAM Rehabs roll i KOL-vården?

27 v ersion Svenska riktlinjer KOL-vård  VISS.nu riktlinjer uppdaterade 2011 VISS.nu  CeFAM vårdutvecklingsplan från 2010 CeFAM  Läkemedelsverket behandlingsrekommendation från 2008 Läkemedelsverket  Socialstyrelsen inga aktuella riktlinjer, kommer prel  SBU inaktuell behandlingsrekommendation från 2000

28 v ersion Vad har vi gått igenom idag? Ny självskattning för KOL (CAT) Spirometri Reviderad journalmall för Astma/KOL Nutritionsbedömning enligt MNA Uppföljningsrapporter Vårdutvecklingsplan från CeFAM Svenska riktlinjer för KOL-vården

29 v ersion Sammanfattning  Behov av specifik utbildning med anledning av dagens tema?  Behov av nya eller reviderade lokala rutiner?  Vad skall föras vidare till APT?

30 v ersion Reflektion efter seminariet…

31 v ersion PAUS


Ladda ner ppt "V ersion 2012-10-16 1. 2 Dialogseminarium Välkommen! Dialogseminarium Dokumentation & uppföljning – fokus på KOL Välkommen!"

Liknande presentationer


Google-annonser