Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dialogseminarium Dokumentation & uppföljning – fokus på KOL Välkommen!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dialogseminarium Dokumentation & uppföljning – fokus på KOL Välkommen!"— Presentationens avskrift:

1

2 Dialogseminarium Dokumentation & uppföljning – fokus på KOL Välkommen!
2

3 Dagens agenda Patientfall Ny självskattning för KOL (CAT) Spirometri
Reviderad journalmall för Astma/KOL Nutritionsbedömning enligt MNA Uppföljningsrapporter Vårdutvecklingsplan från CeFAM Svenska riktlinjer för KOL-vården

4 Här är Kim….. …hostar …andfådd …gråblek …60 år …dagligrökare

5 Spirometri Hur ser vår lokala rutin kring spirometriundersökning ut?
Har vi en speciell kallelsemall?

6 KOL självtest enl CAT

7

8 Varför rekommenderas CAT?
Patienter med KOL tenderar att underskatta svårighetsgraden av sin sjukdom och hur den påverkar deras liv. CAT är ett verktyg för att strukturerat mäta hur KOL påverkar patientens dagliga liv och kroppsliga hälsa. Resultatet av CAT kan användas för att: - bättre förstå patientens symtom - leda till bättre behandling av sjukdomen

9 KOL självtest enligt CAT
Hur kan vi använda webbskattningen CAT?

10 Hur får vi betalt för våra spirometrier?

11 Spirometrier enligt KBS 2011
6,9 Medel-värde 1,2 Byt bild till den som visar grafiska staplar istället. Sudda enhetsnamnen. Antal kassaregistrerade spirometrier i förhållande till antal listade patienter över 45 år uttryckt i procent

12 Hur ligger vår enhet till?
6,9 Medel-värde 1,2 Hur många spirometrier har vi gjort? Byt bild till den som visar grafiska staplar istället. Sudda enhetsnamnen.

13 Så här ligger vi till… 6,9 Medel-värde 1,2
Byt bild till den som visar grafiska staplar istället. Sudda enhetsnamnen.

14 Kvalitetsbokslut KOL 2011 Förväntad andel av befolkningen över 45 år: 5 – 15% Förväntad andel av hela befolkningen: 4 – 7% Ett mått på god astma-/KOL-vård är att ca 10 % av listade patienter har undersökts med spirometri Källa: SLSO KBS 2011, Läkemedelsboken , CeFAM utv plan KOL 2010 14

15 Spirometrikurva Klistra in exempel på spirometrikurva som talar för KOL. Bild med VISS-logga som är länkad till KOL-översikten på VISS.

16 Fika Flytta in fikabilden någonstans i PP där du tycker att det passar. Tyvärr måste även körschemat uppdateras efter det med bildnr.

17 KOL-mall i TakeCare Klistra in skärmdump på KOL-mallen ”infälld” från TakeCare.

18 KOL-mall i TakeCare (utfälld)
Klistra in skärmdump på KOL-mallen ”helt utfälld” från TakeCare. Text längst ner: ”Till TakeCare”

19 KOL-stadier enl sökordet i TakeCare
Skärmdump från TakeCare där sökordet KOL-stadie är markerat och valen är öppnade.

20 Mini Nutritional Assessment (MNA)

21 MNA screening, del 1

22 M4 KOL-rapport

23 Skärmdump från Cortex med bild på statistik: Dagligrökare över 45 år som ej gjort / gjort spirometri.

24 Hur kan vi använda m4 och Cortex?

25 Uppföljningsplan 2012 husläkarmottagning med basal hemsjukvård
Kvalitet Nyckeltal Vilken vårdtjänst följs Varför följs nyckeltalet Frekvens Källa Grundnivå Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård Vården skall bygga på evidensbaserad kunskap och formas för att möta den individuella patientens behov på bästa möjliga sätt. 3a. Andel spirometrier per listade patienter, 7 år och äldre1 Husläkare Spirometri är en nödvändig undersökning för att bekräfta diagnosen KOL, för att värdera svårighetsgrad och för att följa sjukdomsförloppet. Spirometri är mycket viktigt för att diagnostisera astma och följa sjukdomsförloppet. Årligen GVR/ ListOn ---- 3b. Andel patienter med diagnos KOL per listade patienter, 45 år och äldre Prevalensen för KOL är ca 4-7 %. Det är vikigt att diagnostisera KOL i tidigt stadium för att kunna ge patienten adekvat behandling, stoppa sjukdomsförloppet, minska patientens lidande och minska samhällskostnaderna för sjukdomen Flera svenska studier visar att det finns kraftig underdiagnos- tik av J449 KOL, J441 KOL med akut exacerbation, enligt ICD10/ICD10P.

26 Vårdutveckling KOL - CeFAM
Rehabs roll i KOL-vården?

27 Svenska riktlinjer KOL-vård
VISS.nu riktlinjer uppdaterade 2011 CeFAM vårdutvecklingsplan från 2010 Läkemedelsverket behandlingsrekommendation från 2008 Socialstyrelsen inga aktuella riktlinjer, kommer prel. 2014 SBU inaktuell behandlingsrekommendation från 2000 Skriv í det som står i körschemat med länkar till resp hemsida.

28 Vad har vi gått igenom idag?
Ny självskattning för KOL (CAT) Spirometri Reviderad journalmall för Astma/KOL Nutritionsbedömning enligt MNA Uppföljningsrapporter Vårdutvecklingsplan från CeFAM Svenska riktlinjer för KOL-vården

29 Sammanfattning Behov av specifik utbildning med anledning av dagens tema? Behov av nya eller reviderade lokala rutiner? Vad skall föras vidare till APT?

30 Reflektion efter seminariet…

31 PAUS


Ladda ner ppt "Dialogseminarium Dokumentation & uppföljning – fokus på KOL Välkommen!"

Liknande presentationer


Google-annonser