Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Grundskola Elever 2013 Grundskoleenkät - Elever - 2013 ( per klass) Enhet: Skogsängsskolan Åk 5.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Grundskola Elever 2013 Grundskoleenkät - Elever - 2013 ( per klass) Enhet: Skogsängsskolan Åk 5."— Presentationens avskrift:

1 Grundskola Elever 2013 Grundskoleenkät - Elever - 2013 ( per klass) Enhet: Skogsängsskolan Åk 5

2 Innehållsförteckning: Sida 3Information om undersökningen Sida 4 Del 1. Frågeområdens totalresultat Sida 9Del 2. Frågor i frågeområden i jämförelse med kommunen som helhet Sida 20Del 3. Frågor i frågeområden per kön Grundskoleenkät - Elever - 2013 ( per klass) 2

3 Information om undersökningen: Barn- och utbildningsförvaltningen genomför årligen en enkät till grundskoleelever i Eskilstuna kommun. Enkäten syftar till att följa upp de mål som fastställts i den årliga verksamhetsplanen för barn- och utbildningsnämnden samt säkerställa kvalitetsförbättringar i samtliga våra verksamheter. Enkäten består av olika frågeområden med ett antal frågor inom varje område. Grundskoleenkät - Elever - 2013 ( per klass) 3

4 Del 1 Frågeområdens totalresultat Grundskoleenkät - Elever - 2013 ( per klass) 4 Enhet:Skogsängsskolan Åk 5

5 Hur läser jag diagrammet? 1.Diagrammet visar resultaten för enheten för de frågeområden som ingick i enkäten. 2.Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. 3.Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 4.Det andra diagrammet visar en vy över nöjdhetsfrågorna. Skalan var 1-10 där 1 är sämst och 10 är bäst. Vi visar medelvärdet. Grundskoleenkät - Elever - 2013 ( per klass) 5 Frågeområden Enhet:Skogsängsskolan Åk 5

6 Hur läser jag diagrammet? 1.Ljusblå stapeln är resultatet för enheten. Röda stapeln är alla kommunens grundskolor som helhet. Orangea stapeln är alla kommunala grundskolor som helhet och blå stapel är alla fristående grundskolor som helhet. 2.Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. 3.Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 4.Leta efter skillnader större än 0,20, vilket visar att enheten bedöms som bättre eller sämre än kommunens genomsnitt. Skillnader mindre än 0,20 kan endast tas som en indikation. Grundskoleenkät - Elever - 2013 ( per klass) 6 Frågeområden 1-6 jämfört med alla kommunens grundskolor som helhet Enhet:Skogsängsskolan Åk 5

7 Hur läser jag diagrammet? 1.Ljusblå stapeln är resultatet för enheten. Röda stapeln är alla kommunens grundskolor som helhet. Orangea stapeln är alla kommunala grundskolor som helhet och blå stapel är alla fristående grundskolor som helhet. 2.Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. 3.Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 4.Leta efter skillnader större än 0,20, vilket visar att enheten bedöms som bättre eller sämre än kommunens genomsnitt. Skillnader mindre än 0,20 kan endast tas som en indikation. Grundskoleenkät - Elever - 2013 ( per klass) 7 Frågeområdet Nöjdhet jämfört med alla kommunens grundskolor som helhet Enhet:Skogsängsskolan Åk 5

8 Hur läser jag diagrammet? 1.Diagrammet visar resultatet för enheten fördelat på kön. 2.Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. 3.Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 4.Leta efter skillnader större än 0,20. 5.Det andra diagrammet visar en vy över nöjdhetsfrågorna. Skalan var 1-10 där 1 är sämst och 10 är bäst. Vi visar medelvärdet. Grundskoleenkät - Elever - 2013 ( per klass) 8 Frågeområden per kön Enhet:Skogsängsskolan Åk 5

9 Del 2 Frågor i frågeområden i jämförelse med kommunen som helhet Grundskoleenkät - Elever - 2013 ( per klass) 9 Enhet:Skogsängsskolan Åk 5

10 01. HELHET Hur läser jag diagrammet? 1.Ljusblå stapel är resultatet för enheten. Röd stapel är alla kommunens grundskolor som helhet. 2.Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. 3.Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 4.Leta efter skillnader större än 0,20, vilket visar att enheten bedöms som bättre eller sämre än kommunens genomsnitt. Skillnader mindre än 0,20 kan endast tas som en indikation. Enhet:Skogsängsskolan Åk 5 Grundskoleenkät - Elever - 2013 ( per klass) 10

11 02. TRYGGHET OCH TRIVSEL Hur läser jag diagrammet? 1.Ljusblå stapel är resultatet för enheten. Röd stapel är alla kommunens grundskolor som helhet. 2.Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. 3.Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 4.Leta efter skillnader större än 0,20, vilket visar att enheten bedöms som bättre eller sämre än kommunens genomsnitt. Skillnader mindre än 0,20 kan endast tas som en indikation. Enhet:Skogsängsskolan Åk 5 Grundskoleenkät - Elever - 2013 ( per klass) 11

12 Hur läser jag diagrammet? 1.Ljusblå stapel är resultatet för enheten. Röd stapel är alla kommunens grundskolor som helhet. 2.Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. Grundskoleenkät - Elever - 2013 ( per klass) 12 Jag känner till otrygga platser på min skola Enhet:Skogsängsskolan Åk 5

13 03. NORMER OCH VÄRDEN Hur läser jag diagrammet? 1.Ljusblå stapel är resultatet för enheten. Röd stapel är alla kommunens grundskolor som helhet. 2.Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. 3.Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 4.Leta efter skillnader större än 0,20, vilket visar att enheten bedöms som bättre eller sämre än kommunens genomsnitt. Skillnader mindre än 0,20 kan endast tas som en indikation. Enhet:Skogsängsskolan Åk 5 Grundskoleenkät - Elever - 2013 ( per klass) 13

14 04. UTVECKLING OCH LÄRANDE Hur läser jag diagrammet? 1.Ljusblå stapel är resultatet för enheten. Röd stapel är alla kommunens grundskolor som helhet. 2.Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. 3.Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 4.Leta efter skillnader större än 0,20, vilket visar att enheten bedöms som bättre eller sämre än kommunens genomsnitt. Skillnader mindre än 0,20 kan endast tas som en indikation. Enhet:Skogsängsskolan Åk 5 Grundskoleenkät - Elever - 2013 ( per klass) 14

15 Hur läser jag diagrammet? 1.Ljusblå stapel är resultatet för enheten. Röd stapel är alla kommunens grundskolor som helhet. 2.Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. Grundskoleenkät - Elever - 2013 ( per klass) 15 Hur ofta har du under de tre senaste månaderna känt dig stressad pga. ditt skolarbete? Enhet:Skogsängsskolan Åk 5

16 Hur läser jag diagrammet? 1.Ljusblå stapeln är resultatet för enheten. Röda stapeln är alla kommunens grundskolor som helhet. Orangea stapeln är alla kommunala grundskolor som helhet och blå stapel är alla fristående grundskolor som helhet. 2.Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. 3.Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 4.Leta efter skillnader större än 0,20, vilket visar att enheten bedöms som bättre eller sämre än kommunens genomsnitt. Skillnader mindre än 0,20 kan endast tas som en indikation. Grundskoleenkät - Elever - 2013 ( per klass) 16 I undervisningen använder vi andra platser för att lära som…. Enhet:Skogsängsskolan Åk 5

17 05. ANSVAR OCH INFLYTANDE Hur läser jag diagrammet? 1.Ljusblå stapeln är resultatet för enheten. Röda stapeln är alla kommunens grundskolor som helhet. Orangea stapeln är alla kommunala grundskolor som helhet och blå stapel är alla fristående grundskolor som helhet. 2.Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. 3.Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 4.Leta efter skillnader större än 0,20, vilket visar att enheten bedöms som bättre eller sämre än kommunens genomsnitt. Skillnader mindre än 0,20 kan endast tas som en indikation. Enhet:Skogsängsskolan Åk 5 Grundskoleenkät - Elever - 2013 ( per klass) 17

18 06. LOKALER OCH MAT Hur läser jag diagrammet? 1.Ljusblå stapeln är resultatet för enheten. Röda stapeln är alla kommunens grundskolor som helhet. Orangea stapeln är alla kommunala grundskolor som helhet och blå stapel är alla fristående grundskolor som helhet. 2.Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. 3.Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 4.Leta efter skillnader större än 0,20, vilket visar att enheten bedöms som bättre eller sämre än kommunens genomsnitt. Skillnader mindre än 0,20 kan endast tas som en indikation. Enhet:Skogsängsskolan Åk 5 Grundskoleenkät - Elever - 2013 ( per klass) 18

19 NÖJDHET Hur läser jag diagrammet? 1.Ljusblå stapeln är resultatet för enheten. Röda stapeln är alla kommunens grundskolor som helhet. Orangea stapeln är alla kommunala grundskolor som helhet och blå stapel är alla fristående grundskolor som helhet. 2.Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. 3.Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 4.Leta efter skillnader större än 0,20, vilket visar att enheten bedöms som bättre eller sämre än kommunens genomsnitt. Skillnader mindre än 0,20 kan endast tas som en indikation. Enhet:Skogsängsskolan Åk 5 Grundskoleenkät - Elever - 2013 ( per klass) 19

20 Del 3 Frågor i frågeområden per kön Grundskoleenkät - Elever - 2013 ( per klass) 20 Enhet:Skogsängsskolan Åk 5

21 01. HELHET Hur läser jag diagrammet? 1.Diagrammet visar resultatet för enheten fördelat på kön. 2.Det nedre diagrammet visar totalen för skolan. 3.Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. 4.Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 5.Leta efter skillnader större än 0,20. Grundskoleenkät - Elever - 2013 ( per klass) 21 Enhet:Skogsängsskolan Åk 5

22 02. TRYGGHET OCH TRIVSEL Hur läser jag diagrammet? 1.Diagrammet visar resultatet för enheten fördelat på kön. 2.Det nedre diagrammet visar totalen för skolan. 3.Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. 4.Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 5.Leta efter skillnader större än 0,20. Grundskoleenkät - Elever - 2013 ( per klass) 22 Enhet:Skogsängsskolan Åk 5

23 Hur läser jag diagrammet? 1.Diagrammet visar resultatet för enheten fördelat på kön. 2.Det nedre diagrammet visar totalen för skolan. 3.Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. Grundskoleenkät - Elever - 2013 ( per klass) 23 Jag känner till otrygga platser på min skola Enhet:Skogsängsskolan Åk 5

24 03. NORMER OCH VÄRDEN Hur läser jag diagrammet? 1.Diagrammet visar resultatet för enheten fördelat på kön. 2.Det nedre diagrammet visar totalen för skolan. 3.Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. 4.Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 5.Leta efter skillnader större än 0,20. Grundskoleenkät - Elever - 2013 ( per klass) 24 Enhet:Skogsängsskolan Åk 5

25 04. UTVECKLING OCH LÄRANDE Hur läser jag diagrammet? 1.Diagrammet visar resultatet för enheten fördelat på kön. 2.Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. 3.Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 4.Leta efter skillnader större än 0,20. Grundskoleenkät - Elever - 2013 ( per klass) 25 Enhet:Skogsängsskolan Åk 5

26 04. UTVECKLING OCH LÄRANDE Hur läser jag diagrammet? 1.Diagrammet visar totalen för skolan. 2.Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. 3.Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 4.Leta efter skillnader större än 0,20. Grundskoleenkät - Elever - 2013 ( per klass) 26 Enhet:Skogsängsskolan Åk 5

27 Hur läser jag diagrammet? 1.Diagrammet visar resultatet för enheten fördelat på kön. 2.Det nedre diagrammet visar totalen för skolan. 3.Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. Grundskoleenkät - Elever - 2013 ( per klass) 27 Hur ofta har du under de tre senaste månaderna känt dig stressad pga. ditt skolarbete? Enhet:Skogsängsskolan Åk 5

28 Hur läser jag diagrammet? 1.Diagrammet visar resultatet för enheten fördelat på kön. 2.Det nedre diagrammet visar totalen för skolan. 3.Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. 4.Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 5.Leta efter skillnader större än 0,20. Grundskoleenkät - Elever - 2013 ( per klass) 28 I undervisningen använder vi andra platser för att lära som…. Enhet:Skogsängsskolan Åk 5

29 05. ANSVAR OCH INFLYTANDE Hur läser jag diagrammet? 1.Diagrammet visar resultatet för enheten fördelat på kön. 2.Det nedre diagrammet visar totalen för skolan. 3.Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. 4.Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 5.Leta efter skillnader större än 0,20. Grundskoleenkät - Elever - 2013 ( per klass) 29 Enhet:Skogsängsskolan Åk 5

30 06. LOKALER OCH MAT Hur läser jag diagrammet? 1.Diagrammet visar resultatet för enheten fördelat på kön. 2.Det nedre diagrammet visar totalen för skolan. 3.Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. 4.Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 5.Leta efter skillnader större än 0,20. Grundskoleenkät - Elever - 2013 ( per klass) 30 Enhet:Skogsängsskolan Åk 5

31 NÖJDHET Hur läser jag diagrammet? 1.Diagrammet visar resultatet för enheten fördelat på kön. 2.Det nedre diagrammet visar totalen för skolan. 3.Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. 4.Skalan var 1-10 där 1 är sämst och 10 är bäst. Vi visar medelvärdet. 5.Leta efter skillnader större än 0,20. Grundskoleenkät - Elever - 2013 ( per klass) 31 Enhet:Skogsängsskolan Åk 5

32 Grundskola Föräldrar 2013 Grundskoleenkät - Elever - 2013 ( per klass) Enhet:Skogsängsskolan Åk 5


Ladda ner ppt "Grundskola Elever 2013 Grundskoleenkät - Elever - 2013 ( per klass) Enhet: Skogsängsskolan Åk 5."

Liknande presentationer


Google-annonser