Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

INFÖR NATIONELLA PROVET. MATMAT02b – UPPGIFT 0 Förenkla så långt som möjligt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "INFÖR NATIONELLA PROVET. MATMAT02b – UPPGIFT 0 Förenkla så långt som möjligt."— Presentationens avskrift:

1 INFÖR NATIONELLA PROVET

2 MATMAT02b – UPPGIFT 0 Förenkla så långt som möjligt

3 MATMAT02b – UPPGIFT 1 KONTROLLERA DITT SVAR!

4 MATMAT02b – UPPGIFT 2

5 KONTROLLERA DITT SVAR!

6 MATMAT02b – UPPGIFT 3

7

8 MATMAT02b – UPPGIFT 4

9

10

11 MATMAT02b – UPPGIFT 5 Andra kvadreringsregeln:

12 MATMAT02b – UPPGIFT 6

13 MATMAT02b – UPPGIFT 7

14

15 MATMAT02b – UPPGIFT 8

16

17

18 MATMAT02b – UPPGIFT 9 RÄTT! Vid multiplikation och division med negativt tal (ex. -2) måste man vända på olikhetstecknet

19 MATMAT02b – UPPGIFT 10

20 YTTERVINKELSATSEN

21 MATMAT02b – UPPGIFT 10 YTTERVINKELSATSEN

22 MATMAT02b – UPPGIFT 11

23 m = 3 k = -2 y = -2x + 3 Hur ser man att k = -2 ?

24 MATMAT02b – UPPGIFT 12 - 4

25 MATMAT02b – UPPGIFT 13

26

27 MATMAT02b – UPPGIFT 14

28 MATMAT02b – UPPGIFT 15 - 4 VAD HETER DENNA LINJE?

29 MATMAT02b – UPPGIFT 15 - 4 VILKET FÖRHÅLLANDE RÅDER MELLAN X OCH Y?

30 MATMAT02b – UPPGIFT 15 - 4 HUR BEROR Y AV X?

31 MATMAT02b – UPPGIFT 16

32 MATMAT02b – UPPGIFT 17 20° 70° Vinkeln A = 70° Vinkeln B = (30 + 20)° = 50° Vinkeln C = 180° - (70 + 50)° = 180° - 120° = 60°

33 MATMAT02b – UPPGIFT 17 Vinkeln A = 70° Vinkeln B = (30 + 20)° = 50° Vinkeln C = 180° - (70 + 50)° = 180° - 120° = 60° 70° 50° 60°

34 MATMAT02b – UPPGIFT 18

35 Hur mycket är y?

36 MATMAT02b – UPPGIFT 19

37 MATMAT02b – UPPGIFT 20

38 MATMAT02b – UPPGIFT 21

39 MATMAT02b – UPPGIFT 22 MÅSTE VARA SAMMA TAL

40 MATMAT02b – UPPGIFT 22 Glenys Minier, 2014-05-06 v.s.v Alternativ lösning

41 MATMAT02b – UPPGIFT 23

42

43 MATMAT02b – UPPGIFT 24

44 MATMAT02b – UPPGIFT 25

45 ETTA - ETTA TVÅA - ETTA ETTA - TVÅA jämför

46 MATMAT02b – UPPGIFT 26 En tråd som är 48 cm böjs till en rektangel. a) Den ena sidan är x cm. Skriv ett uttryck för den andra sidan. Hela omkretsen är 48 cm. Halva omkretsen är 24 cm. Om ena sidan är x cm, så är den andra sidan… … (24 – x) cm (24 – x)

47 MATMAT02b – UPPGIFT 26 En tråd som är 48 cm böjs till en rektangel. b) Skriv ett uttryck för arean y cm². (24 – x) Sidan × sidan

48 MATMAT02b – UPPGIFT 26 En tråd som är 48 cm böjs till en rektangel. c) För vilka värden på x är y = 0? (24 – x) ”Nollproduktmetoden” d) För vilket värde på x är y störst?

49 MATMAT02b – UPPGIFT 26 En tråd som är 48 cm böjs till en rektangel. e) Vilken är den största arean? (24 – x) Största arean är 144 cm²

50 MATMAT02b – UPPGIFT 26 En tråd som är 48 cm böjs till en rektangel. f) Vilka värden på x är möjliga? (24 – x)

51 MATMAT02b – UPPGIFT 26 En tråd som är 48 cm böjs till en rektangel. (24 – x) 6 12

52 MATMAT02b – UPPGIFT 27 VAD HETER DENNA LINJE?

53 MATMAT02b – UPPGIFT 28 VAD HETER DENNA LINJE?

54 EXPONENTIALFUNKTIONER C är ”startvärde” a är förändringsfaktor x kan exempelvis vara tid i år Bok 3bc, sidan 132

55 EXPONENTIALFUNKTIONER Fråga: En stad har folkmängden 50 000 invånare. Folkmängden förväntas öka med 2% varje år. Hur många bor det i staden efter 10 år? Lösning: Vi sätter folkmängden efter 10 år till y och får då: Svar: Om 10 år är folkmängden 61 000. C är ”startvärde” a är förändringsfaktor x kan exempelvis vara tid i år

56 EXPONENTIALFUNKTIONER Fråga: En stad har folkmängden 50 000 invånare. Folkmängden förväntas minska med 2% varje år. Hur många bor det i staden efter 10 år? Lösning: Vi sätter folkmängden efter 10 år till y och får då: Svar: Om 10 år är folkmängden c:a 41 000. C är ”startvärde” a är förändringsfaktor x kan exempelvis vara tid i år

57 Exponentialfunktioner

58

59

60 PARALLELLA LINJER 60 Vad heter dessa linjer?

61 VINKELRÄTA LINJER Om man multiplicerar k-värdena för två vinkelräta linjer får man alltid produkten -1 61

62 LINJÄRA EKVATIONSSYSTEM Y=2x+2 Y=-x-1 VAD MENAS MED EN LÖSNING?Svar: x = -1, y = 0 62

63 LINJÄRA EKVATIONSSYSTEM Y=2x+2 Y=-x-1 63

64 Vi testar om lösningen är exakt: Första ekvationen Andra ekvationen Det stämmer! Om lösningen stämmer i båda ekvationerna så är lösningen exakt. 64 LINJÄRA EKVATIONSSYSTEM


Ladda ner ppt "INFÖR NATIONELLA PROVET. MATMAT02b – UPPGIFT 0 Förenkla så långt som möjligt."

Liknande presentationer


Google-annonser