Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kap 4 Mål:  Lösa ekvationer  Skilja mellan ett uttryck och en ekvation  Tolka uttryck skrivna med variabler  Förenkla uttryck  Lösa problem med hjälp.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kap 4 Mål:  Lösa ekvationer  Skilja mellan ett uttryck och en ekvation  Tolka uttryck skrivna med variabler  Förenkla uttryck  Lösa problem med hjälp."— Presentationens avskrift:

1 Kap 4 Mål:  Lösa ekvationer  Skilja mellan ett uttryck och en ekvation  Tolka uttryck skrivna med variabler  Förenkla uttryck  Lösa problem med hjälp av ekvationer

2 » En likhet innehåller ett likhetstecken » Det är alltid lika mycket på båda sidorna om likhetstecknet 8 + = 12

3 » En likhet innehållande en obekant ˃Ett obekant värde betecknas med en bokstav, till exempel ”x” » När man löser en ekvation vill man ta reda på värdet det obekanta talet x har » Överför först alla tal till ena sidan av likhetstecknet så obekanta värdet finns på ena sidan och tal på andra sidan ˃Motsatser: addition och subtraktion » Lös sedan ut x:et ˃Motsatser: multiplikation och division 3x + 12 = 24 3x = 24 - 12 -12 3x = 12 x = 12 3 x = 4

4 » Filip spelar brännboll och kastar tennisbollen x meter till Andreas. Andreas kastar i sin tur bollen 5 meter längre än Filip när han tar sista sträckan till brännaren. Skriv ett uttryck över Andreas kast. x + 5 meter Variabel Tal

5 » Filip spelar brännboll och kastar tennisbollen x meter till Andreas. Andreas kastar i sin tur bollen 5 meter längre än Filip när han tar sista sträckan till brännaren. Hur många meter kastar de tillsammans? » Filip kastar x meter » Andreas kastar x + 5 meter » Total sträcka:x + x + 5 meter 2x + 5 meter

6 » Ena sidan på rektangeln är 8 cm längre än den andra sidan » Rektangelns omkrets är 40 cm » Skriv en ekvation över sidornas längder » Räkna ut hur långa sidorna är » Skriv ekvationen » Förenkla den » Lös ut x:et » Sätt in det numera kända värdet i rektangelns längduttryck och få reda på exakta längderna » Långa sidan: x + 8 ˃6 + 8 » Korta sidan: x ˃6˃6 x + 8 x x + x + 8 + x + x + 8 = 40 x + (x + 8) + x + (x + 8) = 40 4x + 16 = 40 4x = 40 - 16 4x = 24 x = 24 4 x = 6

7 » Skriv ett uttryck för längden av den röda sträckan Svar: x + 2y Svar: 30 - x

8 » I varje mönster finns lika många gula plattor som blå, plus en ˃Alltså: en figur innehåller lika blåa plattor som gula plattor, men de gula är alltid en fler än blå » Skriv ett uttryck för antalet plattor: Blå plattorx stycken Gula plattorx + 1 stycken

9 » Vilka två tal har summan 46 och differensen 8? » Antag att: Det mindre talet ärx Det större talet ärx + 8 (eftersom differensen, skillnaden, är 8) x + x + 8 = 46 2x + 8 = 46 2x = 46 - 8 2x = 38 x = 38 2 x = 19 x + 8 = ? 19 + 8 = 27 x = 19

10 » I triangeln ABC är vinkel B 44  större än vinkel A ˃A = x ˃B = x + 44 » Vinkel C är dubbelt så stor som vinkel A ˃C = 2x » Skriv ett uttryck för triangelns vinklar ˃x + x + 44 + 2x ˃Förenklat: 4x + 44 » Räkna ut hur stora vinklarna är ˃4x + 44 = 180 (en triangels vinkelsumma är 180  )


Ladda ner ppt "Kap 4 Mål:  Lösa ekvationer  Skilja mellan ett uttryck och en ekvation  Tolka uttryck skrivna med variabler  Förenkla uttryck  Lösa problem med hjälp."

Liknande presentationer


Google-annonser