Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Beräkna en ekvation (metod 1)  Ex.: 12 + x = 20  Skriv först = 20  Få x ensamt x = 20  Flytta över 12 x = 20 – 12  (ändra tecken)  x = 8  När man.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Beräkna en ekvation (metod 1)  Ex.: 12 + x = 20  Skriv först = 20  Få x ensamt x = 20  Flytta över 12 x = 20 – 12  (ändra tecken)  x = 8  När man."— Presentationens avskrift:

1 Beräkna en ekvation (metod 1)  Ex.: 12 + x = 20  Skriv först = 20  Få x ensamt x = 20  Flytta över 12 x = 20 – 12  (ändra tecken)  x = 8  När man flyttar över:  + blir –  - blir +  × blir /  / blir x 

2 Beräkna en ekvation (metod 2)  12 + x = 20  X skall bli ensamt, då måste 12 bort.  För att ta bort 12 minskar vi med 12 och då måste vi minska med 12 på andra sidan också, annars ”väger det inte jämnt”.  12 – 12 + x = 20 – 12  x = 8 

3 Beräkna en ekvation (metod 2)  Praktiskt exempel. Vi har en våg med två vågskålar och det finns lika många äpplen i vågskålarna.  Ekvationer ”väger alltid jämnt”. Vänstersidan är alltid lika mycket som högersidan. Ekvation = likhet.  I den vänstra ser vi 12 äpplen och en påse med x äpplen, i den högra finns 20.  För att ta reda på hur många äpplen det finns i påsen, tar vi bort 12 äpplen på båda sidor, så det väger jämnt.  Det finns då 8 äpplen kvar i den högra och då måste det också vara lika många i den vänstra.  Alltså finns det 8 äpplen i påsen.

4 Beräkna en ekvation, metod 1  2x – 7 = 11  = 11 (flytta över − 7, ändra tecken till +7)  2x = 11 + 7  2x = 18  x = 18 2  x = 9 

5 Beräkna en ekvation, metod 1 2x – 7 = 11 =11+72x =18 = 2 x =x9

6 Beräkna en ekvation, metod 2  2x = 18  Vad betyder 2x?  (2x betyder 2 · x)  För att få bort tvåan i 2x delar vi med 2 på båda sidor.  2x = 18 2 2 2 2  x = 9 

7 Beräkna en ekvation  x + 8 = 32 2  x = 32 – 8 2  x = 24 2  x = 24*2  x = 48  ©MatsGabrielson

8 Beräkna en ekvation  x + 8 = 32 2  x = 32 – 8 2  x = 24 2  För att få bort tvåan i x multiplicerar vi med 2 på båda sidor.  2 · x = 24 · 2 2  x = 48

9 Ekvationer Ekvationer används då man skall ta reda på något ”okänt”. Ex.: A har dubbelt så mycket pengar som B B har tre gånger så mycket som C B har tre gånger så mycket som C Börja med C, som då har x kr Börja med C, som då har x kr Sammanlagt har de tillsammans 300 kr Sammanlagt har de tillsammans 300 kr Hur mycket har var och en? Hur mycket har var och en? C har x kr C har x kr B har 3x kr B har 3x kr A har 2 · 3x = 6x A har 2 · 3x = 6x Ekvationen: x + 3x + 6x = 300 10x = 300 10x = 300 x = 300 x = 300 10 10 x = 30 x = 30 C har 30 kr, B har 3 30 kr = 90 kr, A har 2 90 kr = 180 kr

10 Förenkla uttryck  Att förenkla ett uttryck betyder att man räknar ihop hur många x (eller andra bokstäver) och vanliga siffror man har sammanlagt i uttrycket.  Ex.: 3x + 12 + 5x - 8 - 4x + 2  Samla alla x och siffror för sig:  3x + 5x – 4x + 12 – 8 + 2  8x – 4x + 6  4x + 6  Svar: 4x + 6 

11 Förenkla uttryck (forts)  Ex.:  4a + 5b + 24 - 3x - 50 + 7a – 10 b  4a + 7a + 5b – 10b + 24 – 50 – 3x  11a - 5b - 26 – 3x  Ex.:  y – 3x + 5y – 13 - 8y + 7 + x  Y + 5y – 8y - 3x + x - 13 + 7  6y – 8y – 3x + x – 13 + 7  - 2y - 2x – 6

12 Beräkna uttryck  Beräkna värdet för uttrycket (formeln)  3x + 4y då x = 5 och y = 4  3 5 + 4 4  15 + 16 = 31  3x ² + 4y² då x = 5 och y = 4  3 5 5 + 4 4 4  75 + 64 = 139 

13 Summa, differens, produkt, kvot  + = summa, addition  - = differens, subtraktion  X = produkt, multiplikation  / = kvot, division 


Ladda ner ppt "Beräkna en ekvation (metod 1)  Ex.: 12 + x = 20  Skriv först = 20  Få x ensamt x = 20  Flytta över 12 x = 20 – 12  (ändra tecken)  x = 8  När man."

Liknande presentationer


Google-annonser