Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Text och bild från wikipedia

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Text och bild från wikipedia"— Presentationens avskrift:

1 Text och bild från wikipedia
Bråk Text och bild från wikipedia

2 Vad är bråk 13 2 3 _ 4 1/3 9 7 1/27 5/8

3 Begrepp 3 7 Täljare Bråkstreck Nämnare

4 Allmänt I bråken är både täljaren och nämnaren heltal.
Man säger att talet är skrivet i bråkform. Om nämnaren är större än täljaren kallas bråket äkta. Om täljaren är större än nämnaren kallas bråket kan det skrivas på blandad form Exempel: 7/4 = 1 3/4.

5 Regler Man förkortar ett bråk när man gör det snyggare och enklare.
Att förkorta innebär att dividera både täljaren och nämnaren med samma faktor. Exempelvis kan man förkorta 4/6 med 2 och får då resultatet 2/3 Ett algebraiskt exempel: förkorta x/x2 med x och det blir 1/x.

6 Förläng Man förlänger ett bråk genom att multiplicera både täljaren och nämnaren med samma faktor. Exempel: förläng 2/3 med 3 ger 6/9. Förläng 1/y med y och får y/y2.

7 Enkel addition 2 3 1 = Lika nämnare + 5 5 5

8 Addition av bråk med olika nämnare
Först ska bråken göras göras liknämniga. Omvandla varje term så att de har gemensam nämnare. Omvandlingen sker genom förlängning. Förläng så bråken får samma nämnare. Efter detta kan sedan täljarna adderas ihop.

9 Svårare addition 2 1 = Olika nämnare + 3 5 2 13 .5 1 .3 10 3 = + = + 3
15 15 15 Förläng!

10 Enkel multiplikation Ett bråk kan multipliceras med ett tal.
Då multipliceras talet med täljaren. Exempel: /6 = 300/6 = 50

11 Multiplikation av två bråk
Bråk multipliceras genom att täljarna multipliceras för sig och nämnare multipliceras för sig. Exempel: 2 3 2 . 3 6 1 . = = = 3 4 3 . 4 12 2

12 Division av bråk Man dividerar två bråk genom att multiplicera täljarbråket med inverterade talet till nämnarbråket: 2 2 3 4 2 . 4 8 / . = = = 3 4 3 3 3 . 3 9

13 Decimaltal 37 0,37 = 100 Ett decimaltal är faktiskt en form av bråk
De kallas decimalbråk Bråk med nämnaren 10, 100 eller1 000, o.s.v. Exempel: 0,7 = 7/10 37 0,37 = 100


Ladda ner ppt "Text och bild från wikipedia"

Liknande presentationer


Google-annonser