Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bråk Text och bild från wikipedia. Vad är bråk 1/3 5/8 1/27 3 _ 4 9 7 13 2.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bråk Text och bild från wikipedia. Vad är bråk 1/3 5/8 1/27 3 _ 4 9 7 13 2."— Presentationens avskrift:

1 Bråk Text och bild från wikipedia

2 Vad är bråk 1/3 5/8 1/27 3 _ 4 9 7 13 2

3 Begrepp 3 7 Täljare Bråkstreck Nämnare

4 Allmänt •I bråken är både täljaren och nämnaren heltal. •Man säger att talet är skrivet i bråkform. •Om nämnaren är större än täljaren kallas bråket äkta. •Om täljaren är större än nämnaren kallas bråket kan det skrivas på blandad form •Exempel: 7/4 = 1 3/4.

5 Regler •Man förkortar ett bråk när man gör det snyggare och enklare. •Att förkorta innebär att dividera både täljaren och nämnaren med samma faktor. •Exempelvis kan man förkorta 4/6 med 2 och får då resultatet 2/3 •Ett algebraiskt exempel: förkorta x/x 2 med x och det blir 1/x.

6 Förläng •Man förlänger ett bråk genom att multiplicera både täljaren och nämnaren med samma faktor. •Exempel: förläng 2/3 med 3 ger 6/9. •Förläng 1/y med y och får y/y 2.

7 Enkel addition Lika nämnare 2 = 5 + 1 3 55

8 Addition av bråk med olika nämnare •Först ska bråken göras göras liknämniga. •Omvandla varje term så att de har gemensam nämnare. •Omvandlingen sker genom förlängning. •Förläng så bråken får samma nämnare. •Efter detta kan sedan täljarna adderas ihop.

9 Svårare addition Olika nämnare 2 = 3 + 1 5 2 = 3 + 1 5.5.5.5.5.3.3.3.3 10 = 15 + 3 13 15 Förläng!

10 Enkel multiplikation •Ett bråk kan multipliceras med ett tal. •Då multipliceras talet med täljaren. •Exempel: 300. 1/6 = 300/6 = 50

11 Multiplikation av två bråk •Bråk multipliceras genom att täljarna multipliceras för sig och nämnare multipliceras för sig. •Exempel: 2 = 3. 3 4 2. 3 3. 4 = 6 12 = 1 2

12 Division av bråk •Man dividerar två bråk genom att multiplicera täljarbråket med inverterade talet till nämnarbråket: 2 = 3 / 3 4 2 = 3. 4 3 2. 4 3. 3 = 8 9

13 Decimaltal •Ett decimaltal är faktiskt en form av bråk •De kallas decimalbråk •Bråk med nämnaren 10, 100 eller1 000, o.s.v. •Exempel: 0,7 = 7/10 =0,37 37 100


Ladda ner ppt "Bråk Text och bild från wikipedia. Vad är bråk 1/3 5/8 1/27 3 _ 4 9 7 13 2."

Liknande presentationer


Google-annonser