Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tal och de fyra räknesätten Lite multiplikation och mycket bråkräkning © Håkan Sollervall och Studentlitteratur.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tal och de fyra räknesätten Lite multiplikation och mycket bråkräkning © Håkan Sollervall och Studentlitteratur."— Presentationens avskrift:

1 Tal och de fyra räknesätten Lite multiplikation och mycket bråkräkning © Håkan Sollervall och Studentlitteratur

2 Multiplikation av flersiffriga tal © Håkan Sollervall och Studentlitteratur

3 ”Vanlig” uppställning – kort version 4 gånger 7 är 28. Skriver 8 och har 2 i minne. 4 gånger 8 är 32. Plus 2 i minne = 34. Skriver 4 och har 3 i minne. 4 gånger 2 är 8. Plus 3 i minne = 11. Skriver gånger 7 är 35. Skriver 5 med indrag och har 3 i minne. 5 gånger 8 är 40. Plus 3 i minne = 43. Skriver 3 och har 4 i minne. 5 gånger 2 är 10. Plus 4 i minne = 14. Skriver Svårt att begripa? Ja. Detta är en uppställning för den som redan kan, inte för den som ska lära sig. © Håkan Sollervall och Studentlitteratur

4 ”Vanlig” uppställning – lång version Språket viktigt! 4 gånger 7 är 28 4 gånger 8 tiotal är 32 tiotal = gånger 2 hundratal är 8 hundratal = tiotal gånger 7 är 35 tiotal = tiotal gånger 8 tiotal är 40 hundratal = tiotal gånger 2 hundratal är 10 tusental = I den långa versionen är det enklare att hålla koll, även på talsorterna. © Håkan Sollervall och Studentlitteratur

5 Multiplikation – uppdelning och sortering © Håkan Sollervall och Studentlitteratur

6 Italiensk multiplikation Kallas också Jalusimetoden © Håkan Sollervall och Studentlitteratur

7 Egyptisk multiplikation Baserad på dubblingar 1–287 2–574 4– – – – gånger 287 = ( ) gånger © Håkan Sollervall och Studentlitteratur

8 En hel (längd) Halv Tredjedel © Håkan Sollervall och Studentlitteratur

9 En längdenhet HalvTredjedel En halv plus en tredjedel = ? © Håkan Sollervall och Studentlitteratur

10 En hel (yta) En halv plus en tredjedel = ? Halv TTT TT + = T © Håkan Sollervall och Studentlitteratur

11 Längd: 2/5 är lika med 6/15 1/5 till 1/15: Mindre enhet 2 till 6: Fler delar 2/5 till 6/15: Mindre enhet kompenseras med fler delar © Håkan Sollervall och Studentlitteratur

12 Yta: 2/5 är lika med 6/15 1/5 till 1/15: Mindre enhet 2 till 6: Fler delar 2/5 till 6/15: Mindre enhet kompenseras med fler delar © Håkan Sollervall och Studentlitteratur

13 Två stycken femtedelar 2/5 kan läsas som 2 femtedelarEnhet: femtedel = 1/5 (stambråk) Jämför till exempel med 2 krEnhet: kr 2 kgEnhet: kg 2 meterEnhet: meter 2 literEnhet: liter © Håkan Sollervall och Studentlitteratur

14 Två femtedelar plus fyra femtedelar 2 femtedelar + 4 femtedelar = 6 femtedelar © Håkan Sollervall och Studentlitteratur

15 Två femtedelar plus åtta femtondelar © Håkan Sollervall och Studentlitteratur

16 Två femtedelar plus åtta femtondelar 2 femtedelar + 8 femtondelar = 6 femtondelar + 8 femtondelar = 14 femtondelar © Håkan Sollervall och Studentlitteratur

17 2 femtedelar plus 3 fjärdedelar © Håkan Sollervall och Studentlitteratur

18 2 femtedelar plus 3 fjärdedelar © Håkan Sollervall och Studentlitteratur

19 2 femtedelar plus 3 fjärdedelar Ibland räknar vi enbart med symboler: Fortsätt att TÄNKA i bilder! Rita ibland! © Håkan Sollervall och Studentlitteratur

20 2/45 + 3/60 Leta minsta gemensam nämnare (MGN): © Håkan Sollervall och Studentlitteratur

21 Olika sätt att förstå bråk Del-helhet (t ex andelen 2/5 av en helhet, 2 delar av 5) Proportion (förhållande) mellan två olika storheter (2 liter saft och 5 liter vatten) Decimaltal (2/5 = 0,40) Operator/funktion (multiplicera med 2/5, eller förminska med skalan 2:5) Division eller kvot (2/5 som något som ska räknas eller har blivit räknat) Mått (2/5 meter) © Håkan Sollervall och Studentlitteratur

22 Bråk som del-helhet Hur stor del (andel) av chokladtårtan är kvar på tårtfatet? (Andelen = delens storlek i förhållande till helheten.) © Håkan Sollervall och Studentlitteratur

23 Bråk som proportion Proportion är en jämförelse mellan två storheter. 1. Vi ska blanda saft med två delar koncentrerad saft och fem delar vatten. Om det redan är vatten i kannan ska vi tillsätta 2/5 koncentrerad saft. 2. Kalle har 10 kr och Lisa har 25 kr. Kalles pengar är 2/5 av Lisas pengar KalleLisa © Håkan Sollervall och Studentlitteratur

24 Bråk som decimaltal 0,00,10,20,30,40,50,60,70,80,91,0 © Håkan Sollervall och Studentlitteratur

25 Bråk som operator / funktion Längdmåtten till höger är två femtedelar av måtten till vänster. Multiplicera med 2/5 Dividera med 2/5 eller multiplicera med 5/2 © Håkan Sollervall och Studentlitteratur

26 Bråk som division eller kvot © Håkan Sollervall och Studentlitteratur

27 Bråk som mått © Håkan Sollervall och Studentlitteratur

28 En utmaning – division med bråk © Håkan Sollervall och Studentlitteratur

29 En proportionsuppgift Elisabeth lägger 6 pennor efter varandra i en rad. Raden är 100 cm lång. Hur lång blir raden om hon istället använder 9 pennor? (McIntosh, 2008) Denna uppgift tvingar fram ett proportionstänk: 6 pennor – 100 cm 3 pennor – 50 cm 9 pennor – 150 cm © Håkan Sollervall och Studentlitteratur

30 Uppgifter av olika karaktär 1.Elisabeth lägger 6 pennor efter varandra i en rad. Raden är 100 cm lång. Hur lång blir raden om hon istället använder 9 pennor? Lösning: 6 pennor – 100 cm 3 pennor – 50 cmLista ut! Klurigt! 9 pennor – 150 cm 2. Elisabeth lägger 6 pennor efter varandra i en rad. Raden är 120 cm lång. Hur lång blir raden om hon istället använder 9 pennor? Mycket enklare! Lösning: 6 pennor – 120 cm 1 penna – 20 cmBara räkna på. Helt annan uppgift! 9 pennor – 180 cm © Håkan Sollervall och Studentlitteratur

31 Hur mycket är 3/5 av 120 kr ? © Håkan Sollervall och Studentlitteratur

32 En gång till: Hur mycket är 3/5 av 120 kr ? © Håkan Sollervall och Studentlitteratur

33 En utmaning – division med bråk © Håkan Sollervall och Studentlitteratur

34 Diagram: Multiplikation av bråk © Håkan Sollervall och Studentlitteratur

35 Symbol: Multiplikation av bråk © Håkan Sollervall och Studentlitteratur

36 Multiplikation med bråk större än 1 I diagrammet ”ser” vi att samma regel gäller: Multiplicera täljare och nämnare var för sig. © Håkan Sollervall och Studentlitteratur


Ladda ner ppt "Tal och de fyra räknesätten Lite multiplikation och mycket bråkräkning © Håkan Sollervall och Studentlitteratur."

Liknande presentationer


Google-annonser