Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

M Bergeling, Qulturum Resultatrapport patientskador Resultat från strukturerad journalgranskning enligt GTT (Global Trigger Toal), för patient inskriven.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "M Bergeling, Qulturum Resultatrapport patientskador Resultat från strukturerad journalgranskning enligt GTT (Global Trigger Toal), för patient inskriven."— Presentationens avskrift:

1 M Bergeling, Qulturum Resultatrapport patientskador Resultat från strukturerad journalgranskning enligt GTT (Global Trigger Toal), för patient inskriven >24 tim över 18 år, exkl psykiatri v id länets tre sjukhus 2009 - 2012

2 M Bergeling, Qulturum Kategori EBidrog till eller resulterade i temporär skada som krävde åtgärd. Kategori F Bidrog till eller resulterade i temporär skada som krävde vård inom den öppna vården, sjukhusvård eller förlängde sjukhusvistelsen. Kategori GBidrog till eller orsakade permanent skada. Kategori HKrävde livsuppehållande åtgärder inom 60 minuter. Kategori IBidrog till patientens död. *Kategorier 20 slumpmässigt utvalda journaler/sjukhus granskade varje månad. Resultaten beskriver antal skador (kategori E-I*) i förhållande till totalt antal vårddagar/1000 vårddagar, en patient kan ha fler skador. Metod

3 M Bergeling, Qulturum Sammanställning patientskador Länets resultat Skador återfanns i 11% av de granskade vårdtillfällena, av dessa skador var 94% lindriga (kategori E och F) Nationella resultat Resultat från motsvarande nationell mätning under jan-mars 2012 visar att skador återfanns i 14% av de granskade vårdtillfällena. Av dessa skador var ungefär 95% lindriga. Se Skador i vården, rapportSkador i vården, rapport

4 M Bergeling, Qulturum Resultat från internationella exempel visar 20-30 skador/1000 vårddagar 25%* *=andel av granskade vårdtillfällen med skada

5 M Bergeling, Qulturum

6

7 Detta styrdiagram visar ingen statistisk säkerställd skillnad mellan åren. Diagrammet visar att det finns en stor slumpmässig variation mellan månaderna. Det man kan observera är att under 2012 fanns en minskad variation jämfört med övriga år.


Ladda ner ppt "M Bergeling, Qulturum Resultatrapport patientskador Resultat från strukturerad journalgranskning enligt GTT (Global Trigger Toal), för patient inskriven."

Liknande presentationer


Google-annonser