Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läkemedelstämma 2013 Carina Träskvik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läkemedelstämma 2013 Carina Träskvik."— Presentationens avskrift:

1 Läkemedelstämma 2013 Carina Träskvik

2 Kvinna 60-årsåldern utskriven från regionsjukhuset för 2 veckor sen söker för näsblödning.
PK INR-värde >9. - När hon hämtade ut sina recept fanns en Waranburk med text enligt särskild ordination. - Hon tänkte att ”jag tar väl en om dan ….”

3 Man i 75-årsåldern får antibiotika intravenöst ett par dagar för lunginflammation. Kan sen skrivas ut till hemmet med fortsatt peroral behandling. Blir uppringd i hemmet av ssk för uppföljningssamtal - Berättar att han inget vet om sin vistelse, ”ingen pratade med honom” - Har inte tagit några antibiotikatabletter då han inte visste om att han skulle göra det …

4 Data från förstudie inför nationell läkemedelsstrategi (2011).
3000 svenskar dör varje år av läkemedelsbiverkningar 6-16 % av sjukhusinläggningar är läkemedelsrelaterade kostnaderna för undvikbara läkemedelsrelaterade skador 5,6- 24,6 miljarder kronor per år

5 Läkemedelsfel är den viktigaste orsaken till förebyggbara patientskador (NICE 2007)
Dålig kommunikation av medicinsk information orsakar ca 50% av läkemedelsfelen på sjukhus och 20% av läkemedelsbiverkningarna (IHI 2008) Fel i läkemedelslistor hos 37-85% av patienterna när de skrivs in/ut från sjukhus. (Midlöv 2005, 2008ab, 2012, Bergkvist 2009, Hellström 2012)

6 Läkemedelsberättelse
Utskrivningsinformation

7 Bakgrund Det finns ett politiskt beslut att Jämtlands läns landsting ska att följa Patientsäkerhetssatsningen. I patient- säkerhetssatsningen 2013 finns en ny läkemedelsindikator som handlar om Läkemedelsberättelse till patient. I författningen SOSFS 2000:1 med ändring 2012:09, finns Läkemedelsberättelse till patient beskriven.

8 LÄkemedelsberättelse
En läkemedelsberättelse ska innehålla uppgifter om vilka ordinationer som har ändrats och varför samt vilka andra åtgärder rörande läkemedelsbehandlingen som har vidtagits och orsakerna till de vidtagna åtgärderna.

9 Utskrivningsinformation, övrigt En kort inläggningsorsak
Utskrivningsinformation/övrig information Utskrivningsinformation, övrigt En kort inläggningsorsak Vilken vårdgivare eller vårdenhet som ska ansvara för uppföljningen.

10 Enligt SOSFS 2012:9 ska utskrivningsinformationen inklusive läkemedelsberättelse och aktuell läkemedelslista ges till patienten samt föras över till mottagande vårdgivare eller vårdenhet. Utskrivningsinformationen ska vara anpassad så att olika patientgrupper och vårdgivare får en individuell information.


Ladda ner ppt "Läkemedelstämma 2013 Carina Träskvik."

Liknande presentationer


Google-annonser