Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läkemedelsrelaterade problem vid MAVA

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läkemedelsrelaterade problem vid MAVA"— Presentationens avskrift:

1 Läkemedelsrelaterade problem vid MAVA
AnnaMaria Péterffy, ST-läkare, medicin/M Liisa Carlzon, ST-läkare, medicin/M Christian Neubüser, VÖL MAVA/M Lars Klintberg, överläkare, medicin/M Lennart Andrén, klin farm Lars Ny, klin farm Kvalitetsveckan 2007

2 Bakgrund Tidigare undersökningar har visat att felaktig läkemedelsbehandling är orsak till 10 – 15% av sjukhusinläggningar. Kvalitetsveckan 2007

3 Metod Retrospektiv journalgranskning av samtliga inskrivna patienter på MAVA under första veckan varje månad första halvåret 2005 Primär granskning av ST-läkare Alla positiva fynd diskuterade med specialist Kvalitetsveckan 2007

4 Patientkarakteristika
Totalt 234 patienter 111 kvinnor (47%) 123 män Medelålder : 69,9 år (17 – 96 år) 133 pat (57%) var 75 år eller äldre 90 pat (38%) var 80 år eller äldre Kvalitetsveckan 2007

5 Läkemedelsrelaterade problem (=LRP)
Läkemedelsbiverkning: 65 st Intoxikationer med läkemedel: 4 st Bristande följsamhet: st Iatrogent beroende: st Totalt: (56 % kvinnor) 75 st 32 % av alla intagna 38 % av alla intagna kvinnor 27 % av alla intagna män Kvalitetsveckan 2007

6 Grad av LRP LRP huvudorsak till vård: 27 st LRP som bifynd: 21 st
(12 % av alla intagna) LRP som bifynd: 21 st LRP under vårdtid: 27 st LRP som förlängt vårdtid st LRP dokumenterad: 59 st Biverkan rapporterad: 4 st (Ca 20 borde ha rapporterats) Kvalitetsveckan 2007

7 Medelålder Medelålder för patienter med LRP var 75 år jämfört med 70 år för hela den studerade populationen Patienter med LRP är alltså i medeltal 5 år äldre än medelpatienten på MAVA Medelålder för allvarlig LRP 70 år Kvalitetsveckan 2007

8 Medelvårdtider Medelvårdtid Antal pat Alla patienter 5,2 234
Alla män 4,8 123 Alla kvinnor 5,7 111 Pat  75 år 6,2 133 Pat  80 år 6,8 90 Pat med LRP 7,4 75 Allvarlig LRP 6,1 30 Exkl intoxer 26 Kvalitetsveckan 2007

9 Typ av biverkning Elektrolytrubbning: 32 st (hos 29 pat)
Hypokalemi st Mag-tarm biverkning: 11 st Långsam hjärtrytm: 7 st Intorkning: st Digitalisintoxikation: 6 st Blödning: st Lågt blodtryck/svimning: 4 st Kvalitetsveckan 2007

10 Vanligaste preparat Vattendrivande 30 st ”Blodtunnande” 14 st
Hjärtmediciner st Smärtstillande st Antidepressiva st Betablockerare st Antibiotika st Kvalitetsveckan 2007

11 Vanligaste preparat Allvarlig Biverkning Vattendrivande 8 st
”Blodtunnande” st Hjärtmediciner st Smärtstillande st Antidepressiva st Diabetesmedel st Övrigt st Kvalitetsveckan 2007

12 Antal läkemedel Läkemedel vid inskrivning Läkemedel vid utskrivning
Alla patienter 4,6 4,9 Alla män 4,0 4,4 Alla kvinnor 5,3 5,4 Pat  75 år 5,9 Pat  80 år 6,2 Pat med LRP 5,8 Allvarlig LRP 6,9 6,3 Kvalitetsveckan 2007

13 Konklusioner Detta motsvarar ca 10 Miljoner Kronor
32% av alla intagna på MAVA har något läkemedelsrelaterat problem 12% har LRP som huvudorsak till vård (motsvarar 1100 vårddagar/år) LRP förlänger vårdtid med ca 2 – 3 vårddagar (motsvarar ytterligare 1200 vårddagar/år) LRP medför 2300 vårddagar på MAVA av totalt (29%) Detta motsvarar ca 10 Miljoner Kronor Kvalitetsveckan 2007

14 Konklusioner 2 LRP är vanligare hos kvinnor LRP är vanligare hos äldre
Kvinnor har fler läkemedel än män Bristfällig dokumentation i journal Underrapportering till biverkningsenheten Projektet medförde förbättrade rutiner avseende biverkningsrapportering Kvalitetsveckan 2007

15 Hur går vi vidare Kontrollerad studie under 2007 med aktiv intervention för att förebygga LRP Apotekare gör granskning med förslag Läkemedelsberättelse Primärt effektmått; Livskvalitet Hälsoekonomiska analyser i samarbete med LFN (LäkemdelsFörmånsNämnden) Kvalitetsveckan 2007

16 Nu skall vi gå ytterligare på djupet
Kvalitetsveckan 2007


Ladda ner ppt "Läkemedelsrelaterade problem vid MAVA"

Liknande presentationer


Google-annonser