Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

WWW.LTKALMAR.SE Landstinget i Kalmar län Samverkan vid palliativa insatser och vård / Oskarshamn 25 maj, 2011 WWW.LTKALMAR.SE Landstinget i Kalmar län.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "WWW.LTKALMAR.SE Landstinget i Kalmar län Samverkan vid palliativa insatser och vård / Oskarshamn 25 maj, 2011 WWW.LTKALMAR.SE Landstinget i Kalmar län."— Presentationens avskrift:

1 WWW.LTKALMAR.SE Landstinget i Kalmar län Samverkan vid palliativa insatser och vård / Oskarshamn 25 maj, 2011 WWW.LTKALMAR.SE Landstinget i Kalmar län Samverkan vid palliativa insatser och vård / Oskarshamn 25 maj, 2011 1 I Kalmar län kommunaliserades hemsjukvården 2008. Samverkan landsting kommun palliation

2 WWW.LTKALMAR.SE Landstinget i Kalmar län Samverkan vid palliativa insatser och vård / Oskarshamn 25 maj, 2011 WWW.LTKALMAR.SE Landstinget i Kalmar län Samverkan vid palliativa insatser och vård / Oskarshamn 25 maj, 2011 2 Var finns de palliativa patienterna? LAH antal dödsfall 66 Avd 30 antal dödsfall 57

3 WWW.LTKALMAR.SE Landstinget i Kalmar län Samverkan vid palliativa insatser och vård / Oskarshamn 25 maj, 2011 WWW.LTKALMAR.SE Landstinget i Kalmar län Samverkan vid palliativa insatser och vård / Oskarshamn 25 maj, 2011 3 Hemsjukvården Antal dödsfall Vimmerby kommun 102 Kommunssjuksköterskor och distriktläkare ansvarar för de palliativa patienterna i hemmet, säbo och på korttidsplatser

4 WWW.LTKALMAR.SE Landstinget i Kalmar län Samverkan vid palliativa insatser och vård / Oskarshamn 25 maj, 2011 WWW.LTKALMAR.SE Landstinget i Kalmar län Samverkan vid palliativa insatser och vård / Oskarshamn 25 maj, 2011 4 Konsultativt arbetssätt Uppdrag: råd/stöd/utbildning Vara ett stöd för den palliativa patient, de anhöriga och vårdpersonalen som finns runt omkring patienten Kommun primärvård och slutenvård Palliativt rådgivningsteam

5 WWW.LTKALMAR.SE Landstinget i Kalmar län Samverkan vid palliativa insatser och vård / Oskarshamn 25 maj, 2011 WWW.LTKALMAR.SE Landstinget i Kalmar län Samverkan vid palliativa insatser och vård / Oskarshamn 25 maj, 2011 5 Flöde Remiss från läkare Besök tillsammans med ordinarie vårdgivare Analys Råd, rekommendationer, stöd, undervisning Uppföljning, utvärdera insatser Samordning

6 WWW.LTKALMAR.SE Landstinget i Kalmar län Samverkan vid palliativa insatser och vård / Oskarshamn 25 maj, 2011 WWW.LTKALMAR.SE Landstinget i Kalmar län Samverkan vid palliativa insatser och vård / Oskarshamn 25 maj, 2011 6 Patienten: symtomkontroll, samtal, existentiella frågor mm. Anhöriga: stödjande samtal, extra insatser? Personalen: stöd i symtomkontrollen, utbildning, tankar, känslor, bollplank

7 WWW.LTKALMAR.SE Landstinget i Kalmar län Samverkan vid palliativa insatser och vård / Oskarshamn 25 maj, 2011 WWW.LTKALMAR.SE Landstinget i Kalmar län Samverkan vid palliativa insatser och vård / Oskarshamn 25 maj, 2011 7 Konsultsjuksköterskans/läkarens roll Lyhördhet Olika behov av stöd, växla mellan iakttagare och vägledare Spridda de palliativa budskapet: Palliativa ombud i både landsting och kommun!

8 WWW.LTKALMAR.SE Landstinget i Kalmar län Samverkan vid palliativa insatser och vård / Oskarshamn 25 maj, 2011 WWW.LTKALMAR.SE Landstinget i Kalmar län Samverkan vid palliativa insatser och vård / Oskarshamn 25 maj, 2011 8 Distriktsläkarens roll Blivit tydligare efter hemsjukvårdsväxlingen. Tidig aktiv roll i den palliativa vårdprocessen Distriktläkaren ger uppdrag om hemsjukvård Fler hembesök!

9 WWW.LTKALMAR.SE Landstinget i Kalmar län Samverkan vid palliativa insatser och vård / Oskarshamn 25 maj, 2011 WWW.LTKALMAR.SE Landstinget i Kalmar län Samverkan vid palliativa insatser och vård / Oskarshamn 25 maj, 2011 9 Palliativt inriktad primärvårdsläkare Arbetsfördelning distriktsläkare – 80 % allmänmedicin 20 % palliativmedicin 20 % avser Hembesök Rådgivning –sjuksköterskor och kollegor Hantera –symtomlindring –existentiella frågor –relationer

10 WWW.LTKALMAR.SE Landstinget i Kalmar län Samverkan vid palliativa insatser och vård / Oskarshamn 25 maj, 2011 WWW.LTKALMAR.SE Landstinget i Kalmar län Samverkan vid palliativa insatser och vård / Oskarshamn 25 maj, 2011 10 Patientfall - Man född 1941 Man född 1941, till yrket snickare och byggmästare. Familj, hustru och två döttrar.

11 WWW.LTKALMAR.SE Landstinget i Kalmar län Samverkan vid palliativa insatser och vård / Oskarshamn 25 maj, 2011 WWW.LTKALMAR.SE Landstinget i Kalmar län Samverkan vid palliativa insatser och vård / Oskarshamn 25 maj, 2011 11 Forts patientfall Sjukdomshistoria 080120 Man söker akut på Hälsocentral –Rektalblödning, Hb92 identifieras –Remitteras akut till kirurgisk klinik –Rekto-sigmoidal cancer med spridning till lever o lunga –Tarmresektion och postop cytostatika

12 WWW.LTKALMAR.SE Landstinget i Kalmar län Samverkan vid palliativa insatser och vård / Oskarshamn 25 maj, 2011 WWW.LTKALMAR.SE Landstinget i Kalmar län Samverkan vid palliativa insatser och vård / Oskarshamn 25 maj, 2011 12 Forts patientfall 081118 Rektalblödning, rektosigmoideoskopi, inga säkra recidiv 090330 Kontroll kir, tillväxt och spridning av metastaser. Brytpunktsamtal, avslutar cytostatika PRIVO inkopplas. Pat mår bra! Lugn o trygg, arbetar vidare i byggfirman

13 WWW.LTKALMAR.SE Landstinget i Kalmar län Samverkan vid palliativa insatser och vård / Oskarshamn 25 maj, 2011 WWW.LTKALMAR.SE Landstinget i Kalmar län Samverkan vid palliativa insatser och vård / Oskarshamn 25 maj, 2011 13 Forts patientfall 091103 Söker akut på HC. Buksmärta o andfådd efter däckbyte Kraftig leverförstoring Avslutar pall cytostatika (som trots allt pågått från onkologen Lkp!) 100112 Hembesök ssk och läk via PRIVO. Trött o orkeslös. Äter dåligt Kortison, dietist. En dotter till HC för stödjande.

14 WWW.LTKALMAR.SE Landstinget i Kalmar län Samverkan vid palliativa insatser och vård / Oskarshamn 25 maj, 2011 WWW.LTKALMAR.SE Landstinget i Kalmar län Samverkan vid palliativa insatser och vård / Oskarshamn 25 maj, 2011 14 Forts patientfall 100325 Allt sämre. Terminal pall omvårdnad. Samtal dotter som sjukskrives, krisreaktion 100331 Pat avlider stilla i hemmet i anhörigas närvaro


Ladda ner ppt "WWW.LTKALMAR.SE Landstinget i Kalmar län Samverkan vid palliativa insatser och vård / Oskarshamn 25 maj, 2011 WWW.LTKALMAR.SE Landstinget i Kalmar län."

Liknande presentationer


Google-annonser