Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samverkan landsting kommun palliation

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samverkan landsting kommun palliation"— Presentationens avskrift:

1 Samverkan landsting kommun palliation
I Kalmar län kommunaliserades hemsjukvården 2008. I Kalmar län kommunaliserades hemsjukvården 2008. I det palliativa rådgivningsteamet har vi därför ett nära samarbete med kommunsjuksköterskor, som utför den praktiska palliativa vården i hem och på korttidsplatser runt om i länet.

2 Var finns de palliativa patienterna?
LAH antal dödsfall 66 Avd antal dödsfall 57

3 Hemsjukvården Antal dödsfall Vimmerby kommun 102
Kommunssjuksköterskor och distriktläkare ansvarar för de palliativa patienterna i hemmet, säbo och på korttidsplatser

4 Palliativt rådgivningsteam
Konsultativt arbetssätt Uppdrag: råd/stöd/utbildning Vara ett stöd för den palliativa patient, de anhöriga och vårdpersonalen som finns runt omkring patienten Kommun primärvård och slutenvård Med sin goda kompetens, kan man ibland känna sig överflödig, men vi finns där som bollplank för de svårare frågorna. Det gäller då främst symtomkontroll avseende smärta illamående, oro, ångest och andnöd.

5 Flöde Remiss från läkare Besök tillsammans med ordinarie vårdgivare
Analys Råd, rekommendationer, stöd, undervisning Uppföljning, utvärdera insatser Samordning

6 Patienten: symtomkontroll, samtal, existentiella frågor mm.
Anhöriga: stödjande samtal, extra insatser? Personalen: stöd i symtomkontrollen, utbildning, tankar, känslor, bollplank Som rådgivande sjuksköterska ska jag vara ett stöd för patient, anhörig och personal kring patienten. För patienten gäller det livskvalitet: Praktiska bekymmer för stunden, önskningar kring dödsplats och existentiella frågor Anhöriga kan behöva stödjande samtal, ha någon som lyssnar på oron och de mörka tankarna. Kolla av hur är det med nattsömn och behov av vak, hur relationerna inom familjen fungerar. För personal kring patienten handlar det om att vara ett stöd i det praktiska arbetet. Hemtjänstpersonalen kan behöva lyfta känslor, reaktioner, tankar. Tillsammans med distriktsläkaren ordnas lämpliga vidbehovs – ordinationer (även i injektionsform). Är symptom-kontroll tryggad inför helgen?

7 Konsultsjuksköterskans/läkarens roll
Lyhördhet Olika behov av stöd, växla mellan iakttagare och vägledare Spridda de palliativa budskapet: Palliativa ombud i både landsting och kommun!

8 Distriktsläkarens roll
Blivit tydligare efter hemsjukvårdsväxlingen. Tidig aktiv roll i den palliativa vårdprocessen Distriktläkaren ger uppdrag om hemsjukvård Fler hembesök! Efter kommunalisering av hemsjukvården har distriktsläkaren fått en tydligare roll genom att på ett tidigare stadium ta aktiv del i den palliativa vård processen. Kommunsköterska eller distriktssköterska uppmärksammar distriktsläkaren på att ansluta patienten till hemsjukvård, varpå vård-uppdraget går över till kommunen. Det är i dag allt vanligare att distriktsläkare gör hembesök hos den palliativa patienten. Min uppfattning är att detta är en nödvändighet för god vårdkvalitet i glesbygdsområden. Distriktsläkaren för stöd av privo-läkaren, som har specialkompetens i den palliativa vården.

9 Palliativt inriktad primärvårdsläkare
Arbetsfördelning distriktsläkare – 80 % allmänmedicin 20 % palliativmedicin 20 % avser Hembesök Rådgivning sjuksköterskor och kollegor Hantera symtomlindring existentiella frågor relationer I Kalmar län kommunaliserades hemsjukvården 2008. I det palliativa rådgivningsteamet har vi därför ett nära samarbete med kommunsjuksköterskor, som utför den praktiska palliativa vården i hem och på korttidsplatser runt om i länet.

10 Patientfall - Man född 1941 Man född 1941, till yrket snickare och byggmästare. Familj, hustru och två döttrar.

11 Man söker akut på Hälsocentral
Forts patientfall Sjukdomshistoria 080120 Man söker akut på Hälsocentral Rektalblödning , Hb92 identifieras Remitteras akut till kirurgisk klinik Rekto-sigmoidal cancer med spridning till lever o lunga Tarmresektion och postop cytostatika

12 Rektalblödning, rektosigmoideoskopi, inga säkra recidiv 090330
Forts patientfall 081118 Rektalblödning, rektosigmoideoskopi, inga säkra recidiv 090330 Kontroll kir, tillväxt och spridning av metastaser. Brytpunktsamtal, avslutar cytostatika PRIVO inkopplas. Pat mår bra! Lugn o trygg, arbetar vidare i byggfirman

13 Söker akut på HC. Buksmärta o andfådd efter däckbyte
Forts patientfall 091103 Söker akut på HC. Buksmärta o andfådd efter däckbyte Kraftig leverförstoring Avslutar pall cytostatika (som trots allt pågått från onkologen Lkp!) 100112 Hembesök ssk och läk via PRIVO. Trött o orkeslös. Äter dåligt Kortison, dietist. En dotter till HC för stödjande.

14 Allt sämre. Terminal pall omvårdnad.
Forts patientfall 100325 Allt sämre. Terminal pall omvårdnad. Samtal dotter som sjukskrives, krisreaktion 100331 Pat avlider stilla i hemmet i anhörigas närvaro


Ladda ner ppt "Samverkan landsting kommun palliation"

Liknande presentationer


Google-annonser