Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

WWW.LTKALMAR.SE Landstinget i Kalmar län Samverkan vid palliativa insatser och vård / Oskarshamn 25 maj, 2011 WWW.LTKALMAR.SE Landstinget i Kalmar län.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "WWW.LTKALMAR.SE Landstinget i Kalmar län Samverkan vid palliativa insatser och vård / Oskarshamn 25 maj, 2011 WWW.LTKALMAR.SE Landstinget i Kalmar län."— Presentationens avskrift:

1 Landstinget i Kalmar län Samverkan vid palliativa insatser och vård / Oskarshamn 25 maj, Landstinget i Kalmar län Samverkan vid palliativa insatser och vård / Oskarshamn 25 maj, I Kalmar län kommunaliserades hemsjukvården Samverkan landsting kommun palliation

2 Landstinget i Kalmar län Samverkan vid palliativa insatser och vård / Oskarshamn 25 maj, Landstinget i Kalmar län Samverkan vid palliativa insatser och vård / Oskarshamn 25 maj, Var finns de palliativa patienterna? LAH antal dödsfall 66 Avd 30 antal dödsfall 57

3 Landstinget i Kalmar län Samverkan vid palliativa insatser och vård / Oskarshamn 25 maj, Landstinget i Kalmar län Samverkan vid palliativa insatser och vård / Oskarshamn 25 maj, Hemsjukvården Antal dödsfall Vimmerby kommun 102 Kommunssjuksköterskor och distriktläkare ansvarar för de palliativa patienterna i hemmet, säbo och på korttidsplatser

4 Landstinget i Kalmar län Samverkan vid palliativa insatser och vård / Oskarshamn 25 maj, Landstinget i Kalmar län Samverkan vid palliativa insatser och vård / Oskarshamn 25 maj, Konsultativt arbetssätt Uppdrag: råd/stöd/utbildning Vara ett stöd för den palliativa patient, de anhöriga och vårdpersonalen som finns runt omkring patienten Kommun primärvård och slutenvård Palliativt rådgivningsteam

5 Landstinget i Kalmar län Samverkan vid palliativa insatser och vård / Oskarshamn 25 maj, Landstinget i Kalmar län Samverkan vid palliativa insatser och vård / Oskarshamn 25 maj, Flöde Remiss från läkare Besök tillsammans med ordinarie vårdgivare Analys Råd, rekommendationer, stöd, undervisning Uppföljning, utvärdera insatser Samordning

6 Landstinget i Kalmar län Samverkan vid palliativa insatser och vård / Oskarshamn 25 maj, Landstinget i Kalmar län Samverkan vid palliativa insatser och vård / Oskarshamn 25 maj, Patienten: symtomkontroll, samtal, existentiella frågor mm. Anhöriga: stödjande samtal, extra insatser? Personalen: stöd i symtomkontrollen, utbildning, tankar, känslor, bollplank

7 Landstinget i Kalmar län Samverkan vid palliativa insatser och vård / Oskarshamn 25 maj, Landstinget i Kalmar län Samverkan vid palliativa insatser och vård / Oskarshamn 25 maj, Konsultsjuksköterskans/läkarens roll Lyhördhet Olika behov av stöd, växla mellan iakttagare och vägledare Spridda de palliativa budskapet: Palliativa ombud i både landsting och kommun!

8 Landstinget i Kalmar län Samverkan vid palliativa insatser och vård / Oskarshamn 25 maj, Landstinget i Kalmar län Samverkan vid palliativa insatser och vård / Oskarshamn 25 maj, Distriktsläkarens roll Blivit tydligare efter hemsjukvårdsväxlingen. Tidig aktiv roll i den palliativa vårdprocessen Distriktläkaren ger uppdrag om hemsjukvård Fler hembesök!

9 Landstinget i Kalmar län Samverkan vid palliativa insatser och vård / Oskarshamn 25 maj, Landstinget i Kalmar län Samverkan vid palliativa insatser och vård / Oskarshamn 25 maj, Palliativt inriktad primärvårdsläkare Arbetsfördelning distriktsläkare – 80 % allmänmedicin 20 % palliativmedicin 20 % avser Hembesök Rådgivning –sjuksköterskor och kollegor Hantera –symtomlindring –existentiella frågor –relationer

10 Landstinget i Kalmar län Samverkan vid palliativa insatser och vård / Oskarshamn 25 maj, Landstinget i Kalmar län Samverkan vid palliativa insatser och vård / Oskarshamn 25 maj, Patientfall - Man född 1941 Man född 1941, till yrket snickare och byggmästare. Familj, hustru och två döttrar.

11 Landstinget i Kalmar län Samverkan vid palliativa insatser och vård / Oskarshamn 25 maj, Landstinget i Kalmar län Samverkan vid palliativa insatser och vård / Oskarshamn 25 maj, Forts patientfall Sjukdomshistoria Man söker akut på Hälsocentral –Rektalblödning, Hb92 identifieras –Remitteras akut till kirurgisk klinik –Rekto-sigmoidal cancer med spridning till lever o lunga –Tarmresektion och postop cytostatika

12 Landstinget i Kalmar län Samverkan vid palliativa insatser och vård / Oskarshamn 25 maj, Landstinget i Kalmar län Samverkan vid palliativa insatser och vård / Oskarshamn 25 maj, Forts patientfall Rektalblödning, rektosigmoideoskopi, inga säkra recidiv Kontroll kir, tillväxt och spridning av metastaser. Brytpunktsamtal, avslutar cytostatika PRIVO inkopplas. Pat mår bra! Lugn o trygg, arbetar vidare i byggfirman

13 Landstinget i Kalmar län Samverkan vid palliativa insatser och vård / Oskarshamn 25 maj, Landstinget i Kalmar län Samverkan vid palliativa insatser och vård / Oskarshamn 25 maj, Forts patientfall Söker akut på HC. Buksmärta o andfådd efter däckbyte Kraftig leverförstoring Avslutar pall cytostatika (som trots allt pågått från onkologen Lkp!) Hembesök ssk och läk via PRIVO. Trött o orkeslös. Äter dåligt Kortison, dietist. En dotter till HC för stödjande.

14 Landstinget i Kalmar län Samverkan vid palliativa insatser och vård / Oskarshamn 25 maj, Landstinget i Kalmar län Samverkan vid palliativa insatser och vård / Oskarshamn 25 maj, Forts patientfall Allt sämre. Terminal pall omvårdnad. Samtal dotter som sjukskrives, krisreaktion Pat avlider stilla i hemmet i anhörigas närvaro


Ladda ner ppt "WWW.LTKALMAR.SE Landstinget i Kalmar län Samverkan vid palliativa insatser och vård / Oskarshamn 25 maj, 2011 WWW.LTKALMAR.SE Landstinget i Kalmar län."

Liknande presentationer


Google-annonser