Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppföljning vid psykossjukdom Ulla Karilampi & Ruth Johansson 2011-02-101Kunskap gör skillnad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppföljning vid psykossjukdom Ulla Karilampi & Ruth Johansson 2011-02-101Kunskap gör skillnad."— Presentationens avskrift:

1 Uppföljning vid psykossjukdom Ulla Karilampi & Ruth Johansson Kunskap gör skillnad

2 Vad är psykos? Kunskap gör skillnad2Ulla Karilampi2 PsykosNeuros Borderline

3 Tillstånd, inte sjukdom • Förändrad verklighetsuppfattning • Tillstånd som påverkar CNS kan producera symptom på psykos • Demenssjukdomar • Depression • Missbruk • Akuta förändringar i livssituationen Kunskap gör skillnad3

4 Hur många drabbas? Kunskap gör skillnad4Ulla Karilampi4 3 av 100 drabbas 25%: 1 episod 50%: flera episoder/normalt liv 25%: psykossjukdom

5 Psykos eller schizofreni? • Symptomens varaktighet… • Minst sex månader • …och symptomens konsekvens • Påtaglig funktionsnedsättning Kunskap gör skillnad5

6 Stress, sårbarhet och skydd Kunskap gör skillnad6 Ohälsa Hälsa STRESS SÅRBARHET Hög Låg Hög SKYDD

7 Kunskap gör skillnad7

8 Projektets syfte • Kartlägga patienters totala livssituation • Ökad kunskap om patientgruppen • Kvalitetssäkring Kunskap gör skillnad8

9 Från forskning till vardag Kunskap gör skillnad9 Psykosinventering Uppföljning Vårdinsats

10 Årlig hälsoundersökning • Symptomskattning • Klinisk skattning • Egen rapportering • Remission • Funktionsförmåga • Social funktion • Aktiviteter och mål • Stöd från samhället • Somatisk status • Anhörigbörda Kunskap gör skillnad10

11 Utökad undersökning • Var 4:e år • Patient: • Hälsoenkät • Behandlare: • Behovsanalys (samordnare) • Funktionsskattning (samordnare) • Kognitiv funktionsnivå (psykolog) • Vardagsfärdigheter (arbetsterapeut) • Närstående: • Funktionsskattning Kunskap gör skillnad11

12 Vilken nytta? • Behandlingskonferens • Läkarbesök • Vårdplanering Kunskap gör skillnad12

13 Olika perspektiv • Patient • Behandlare • Närstående Kunskap gör skillnad13 Vem äger tolkningsföreträde?

14 Kvalitetsarbete Kunskap gör skillnad14 STRUKTURPROCESSRESULTAT (Vad man har att tillgå)(Vad som utförs)(Vad som uppnås)

15 Nationellt kvalitetsregister • Regionalt beslut om deltagande 1997 • Personbundna uppgifter • Diagnos • Behandling • Resultat • Möjliggör: • Uppföljning • Lärande • Ständigt förbättringsarbete Kunskap gör skillnad15

16 PsykosR • Processmått: • Tid av obehandlad psykos • Diagnostik • Användning av strukturerade instrument • Aktiv uppföljning Kunskap gör skillnad16

17 PsykosR • Resultatmått: • Uppnådd remission • Andel med GAF över 60 • Försörjningsförmåga • Behov av boendestöd Kunskap gör skillnad17

18 BMI enligt PsykosR Kunskap gör skillnad18 Kraftig övervikt PsykosR Övervikt

19 Boendeform och vikt Kunskap gör skillnad19 PsykosR

20 Kunskap gör skillnad20 PsykosR Många förbättringsområden framöver Patienternas kroppsliga hälsa - vikt - motion - kost Sysselsättning I remission

21 Internet länkar • Nationellt kvalitetsregister för psykosvård Kunskap gör skillnad21

22 Kunskap gör skillnad22


Ladda ner ppt "Uppföljning vid psykossjukdom Ulla Karilampi & Ruth Johansson 2011-02-101Kunskap gör skillnad."

Liknande presentationer


Google-annonser