Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppföljning vid psykossjukdom Ulla Karilampi & Ruth Johansson 2011-02-101Kunskap gör skillnad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppföljning vid psykossjukdom Ulla Karilampi & Ruth Johansson 2011-02-101Kunskap gör skillnad."— Presentationens avskrift:

1 Uppföljning vid psykossjukdom Ulla Karilampi & Ruth Johansson 2011-02-101Kunskap gör skillnad

2 Vad är psykos? 2011-02-10Kunskap gör skillnad2Ulla Karilampi2 PsykosNeuros Borderline

3 Tillstånd, inte sjukdom • Förändrad verklighetsuppfattning • Tillstånd som påverkar CNS kan producera symptom på psykos • Demenssjukdomar • Depression • Missbruk • Akuta förändringar i livssituationen 2011-02-10Kunskap gör skillnad3

4 Hur många drabbas? 2011-02-10Kunskap gör skillnad4Ulla Karilampi4 3 av 100 drabbas 25%: 1 episod 50%: flera episoder/normalt liv 25%: psykossjukdom

5 Psykos eller schizofreni? • Symptomens varaktighet… • Minst sex månader • …och symptomens konsekvens • Påtaglig funktionsnedsättning 2011-02-10Kunskap gör skillnad5

6 Stress, sårbarhet och skydd 2011-02-10Kunskap gör skillnad6 Ohälsa Hälsa STRESS SÅRBARHET Hög Låg Hög SKYDD

7 2011-02-10Kunskap gör skillnad7

8 Projektets syfte • Kartlägga patienters totala livssituation • Ökad kunskap om patientgruppen • Kvalitetssäkring 2011-02-10Kunskap gör skillnad8

9 Från forskning till vardag 2011-02-10Kunskap gör skillnad9 Psykosinventering Uppföljning Vårdinsats

10 Årlig hälsoundersökning • Symptomskattning • Klinisk skattning • Egen rapportering • Remission • Funktionsförmåga • Social funktion • Aktiviteter och mål • Stöd från samhället • Somatisk status • Anhörigbörda 2011-02-10Kunskap gör skillnad10

11 Utökad undersökning • Var 4:e år • Patient: • Hälsoenkät • Behandlare: • Behovsanalys (samordnare) • Funktionsskattning (samordnare) • Kognitiv funktionsnivå (psykolog) • Vardagsfärdigheter (arbetsterapeut) • Närstående: • Funktionsskattning 2011-02-10Kunskap gör skillnad11

12 Vilken nytta? • Behandlingskonferens • Läkarbesök • Vårdplanering 2011-02-10Kunskap gör skillnad12

13 Olika perspektiv • Patient • Behandlare • Närstående 2011-02-10Kunskap gör skillnad13 Vem äger tolkningsföreträde?

14 Kvalitetsarbete 2011-02-10Kunskap gör skillnad14 STRUKTURPROCESSRESULTAT (Vad man har att tillgå)(Vad som utförs)(Vad som uppnås)

15 Nationellt kvalitetsregister • Regionalt beslut om deltagande 1997 • Personbundna uppgifter • Diagnos • Behandling • Resultat • Möjliggör: • Uppföljning • Lärande • Ständigt förbättringsarbete 2011-02-10Kunskap gör skillnad15

16 PsykosR • Processmått: • Tid av obehandlad psykos • Diagnostik • Användning av strukturerade instrument • Aktiv uppföljning 2011-02-10Kunskap gör skillnad16

17 PsykosR • Resultatmått: • Uppnådd remission • Andel med GAF över 60 • Försörjningsförmåga • Behov av boendestöd 2011-02-10Kunskap gör skillnad17

18 BMI enligt PsykosR 2011-02-10Kunskap gör skillnad18 Kraftig övervikt PsykosR Övervikt

19 Boendeform och vikt 2011-02-10Kunskap gör skillnad19 PsykosR

20 2011-02-10Kunskap gör skillnad20 PsykosR Många förbättringsområden framöver Patienternas kroppsliga hälsa - vikt - motion - kost Sysselsättning I remission

21 Internet länkar • Nationellt kvalitetsregister för psykosvård http://www.kcp.se/vara_kvalitetsregister/psykosr/kontakta_psykosr/ 2011-02-10Kunskap gör skillnad21

22 2011-02-10Kunskap gör skillnad22


Ladda ner ppt "Uppföljning vid psykossjukdom Ulla Karilampi & Ruth Johansson 2011-02-101Kunskap gör skillnad."

Liknande presentationer


Google-annonser