Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samverkan Allmänläkarkonsult AKO Sjukvårdens samverkansambassadörer Allmänläkarkonsult Skåne jan 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samverkan Allmänläkarkonsult AKO Sjukvårdens samverkansambassadörer Allmänläkarkonsult Skåne jan 2014."— Presentationens avskrift:

1 Samverkan Allmänläkarkonsult AKO Sjukvårdens samverkansambassadörer Allmänläkarkonsult Skåne jan 2014

2 Samverkan Sjukvårdens största utmaning: • INTE ekonomi • INTE personalbrist • INTE prioriteringsbeslut Utan: Kan vi få olika vårdformer att samverka bättre? Allmänläkarkonsult Skåne jan 2014

3 Samverkan Ju mer komplicerad sjukvård, ju fler aktörer, desto mer märks att beslutsordning enligt linjeorganisation inte räcker. Nya vägar för beslut i samverkan. Allmänläkarkonsult Skåne jan 2014

4 Samverkan Allmänläkarkonsult AKO Sjukvårdens samverkansambassadörer Startade i Odense på 1980-talet Samverkan mellan praktiserande leger och Odense universitetssjukhus Allmänläkarkonsult Skåne jan 2014

5 Samverkan AKO spred sig till olika delar av Sverige under 1990- talet men ”krockade” då med den fortfarande förhärskande linjebeslutsordningen Växte till sig bl a i Reg Skåne Allmänläkarkonsult Skåne jan 2014

6 Några olika perspektiv att se på AKO Skåne 2014 Producentneutralt Lokal professionell samverkan Regional professionell samverkan Södra sjukvårdsregionens och Reg Skånes kunskapsorganisation Regionala riktlinjer och vårdprogram som berör allmänmedicin Regional fortbildning i samverkan Videotek, webb-filmer för fortbildning Lokal anpassning av regionala riktlinjer Lokal fortbildning i samverkan Publicerings- och ”auktoriserings”verktyg på webben Diagnosbaserad hemsida – en ingång för all allmänmedicin Lokal nyhetsinformatör Ekonomiskt perspektiv Kommande perspektiv?: Kommunen Distriktssköterskor Sjukgymnastik/arbetsterapi Allmänläkarkonsult Skåne jan 2014

7 Hälsovalet Skåne Behov av en fristående part •samverkan mellan •primärvård och •sjukhusvård/organspecialister •privata och offentliga •”Vårdgivaren ansvarar för att vårdcentralen vid utförande av uppdraget följer Region Skånes beslutade regelverk, tillämpningar, riktlinjer och vårdprogram.” (ur ackrediteringsvillkoren) Allmänläkarkonsult Skåne jan 2014

8 Kollegial legitimitet AKO fungerar enbart om familjeläkarna - oavsett driftsform - uppfattar att AKO representerar dem Allmänläkarkonsult Skåne jan 2014

9 AKO Skåne 2014 Producentneutralt Lokal professionell samverkan Regional professionell samverkan: Exv cancerprocesser Strokeprocessen Akutprocessen Allmänläkarkonsult Skåne jan 2014

10 AKO Skåne 2014 Producentneutral roll i kunskapsorganisationen Södra sjukvårdsregionens och Reg Skånes kunskapsorganisation Via de olika kunskaps- och expertgrupperna Regionala riktlinjer och vårdprogram som berör allmänmedicin Regional fortbildning i samverkan Lokal anpassning av regionala riktlinjer Lokal fortbildning i samverkan Allmänläkarkonsult Skåne jan 2014

11 AKO Skåne 2014 Producentneutral roll i kunskapsorganisationen Videotek Webb-filmer för fortbildning 2-3 egenproducerade kortfilmer/år, nya medicinska riktlinjer för och av allmänmedicinare i samverkan med sjukhusspecialister T ex Kronisk njursjukdom KOL Förmaksflimmer Allmänläkarkonsult Skåne jan 2014

12 AKO Skåne 2014 Producentneutral roll i kunskapsorganisationen En ny Diagnosbaserad hemsida – en ingång för all allmänmedicin Publicerings- och ”auktoriserings”verktyg på webben En kraftfull nysatsning Medicinska PM och riktlinjer, samverkansformer och remissinstanser: allt samlat under en och samma webbsida ett och samma webbverktyg, uniform layout för att lätt hitta Ett skånskt svar på Viss.nu eller Fakta (Jönköpings landsting) Allmänläkarkonsult Skåne jan 2014

13 AKO Skåne 2014 Producentneutralt Hemsidan – en ingång för all allmänmedicin Fungera som Lokal och regional nyhetsinformatör till allmänmedicinen Allmänläkarkonsult Skåne jan 2014

14 AKO Skåne 2014 Ekonomiskt perspektiv Webb-redaktör 2013 80%. Plan 2014 100%. AKO-koordinatörer 2013: 4x40% + 20% = 1,8 tjänst. Plan 2014: 2,1 tjänst. AKO-are 2013: 48 st (sept -13) Malmö 11 (490 årstimmar) Lund 15 (1010 årstimmar) Hbg 8 (590 årstimmar) Krsd 14 (1160 årstimmar) Uppdrag 2014 beräknas kunna hanteras inom den ram som AKO har 2013 Lokala AKO-are kan engageras både lokalt och regionalt arbete Engageras i att skapa den nya diagnosbaserade hemsidan Allmänläkarkonsult Skåne jan 2014

15 AKO Skåne 2014 www.skane.se/akoskane Allmänläkarkonsult Skåne jan 2014


Ladda ner ppt "Samverkan Allmänläkarkonsult AKO Sjukvårdens samverkansambassadörer Allmänläkarkonsult Skåne jan 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser