Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Cytostatika. 2 Denna quizz är så sjukt jävla välgjord att nästan alla preparatnamn är länkade till FASS.se Om man exempelvisklickar på Cytarabin så.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Cytostatika. 2 Denna quizz är så sjukt jävla välgjord att nästan alla preparatnamn är länkade till FASS.se Om man exempelvisklickar på Cytarabin så."— Presentationens avskrift:

1 1 Cytostatika

2 2 Denna quizz är så sjukt jävla välgjord att nästan alla preparatnamn är länkade till FASS.se Om man exempelvisklickar på Cytarabin så kommer man till den FASS-sidan. Denna quizz är dedikerad till barnen i Italien.Cytarabin Totalt XX frågor

3 3 Antimetaboliterna 5-fluorourasil och Cytarabin ska efterlikna en grupp nuk.syror vilken?5-fluorourasil Cytarabin •Pyremidinerna •Purinerna •Seychellerna

4 4 Vilket enzym hämmas av Metotrexat?Metotrexat •TOPO-1 •TOPO-2 •Dihydrofolsyrareduktas

5 5 MetotrexatMetotrexat blir toxiskt om det bryts ner för långsamt av patienten. Vilken antidot ger man då? •Folsyra •Pantotensyra •Niacin toxiskt normalt

6 6 Detta ickeklassiska alkylerande medel används mot testiscancer och ovariecancer. •CisplatinCisplatin •KarboplatinKarboplatin •TransferinTransferin

7 7 Hur många bultar finns i Ölandsbron? (enl Wikipedia) •64 300 •203 000 •7 428 954

8 8 Vad kallas denna cytostatikagrupp? •Klassiska alkylerare •Ickeklassiska alkylerare •Taxaner

9 9 Taxanerna Paklitaxel och Docetaxel är extra bra mot en av dessa cancerformer. Vilken?Paklitaxel Docetaxel •Leucemi •Bröstcancer •Lungcancer

10 10 TOPO-2-isomerashämmarna TOPO-2-isomerashämmarna har en gemensam ändelse på preparatnamnen. Vilken? •-alizidin •-taxel •-rubicin

11 11 Vad används Imatinibmesilat till?Imatinibmesilat •Kronisk myeloisk leukemi •Kronisk obstruktiv leukemi •Kronisk dimeriserad leukemi

12 12 Vad används Imatinibmesilat till?Imatinibmesilat •Kronisk myeloisk leukemi •Kronisk obstruktiv leukemi •Kronisk dimeriserad leukemi

13 13 Vad används Imatinibmesilat till?Imatinibmesilat •Kronisk myeloisk leukemi •Kronisk obstruktiv leukemi •Kronisk dimeriserad leukemi

14 14 Vilket LM används till Reumatisk Artrit, leukemi och sarkomsarkom •Docetaxel •Epirubicin •Metotrexat

15 15 Vad kallas en sån här struktur där två proteiner sitter ihop med varandra DIMER

16 16 Slutligen vilken farmakologisk terapi är bäst vid cytostatikabehandling •Monoterapi med 99,99%-igt effektiv cytostatika •Kombinationsterapi •Höga doser Metotrexat + Morfin


Ladda ner ppt "1 Cytostatika. 2 Denna quizz är så sjukt jävla välgjord att nästan alla preparatnamn är länkade till FASS.se Om man exempelvisklickar på Cytarabin så."

Liknande presentationer


Google-annonser