Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Genetiska orsaker Ökat antal tillväxtstimulerande gener, ”genamplifiering” av tumörgener (onkogener) Förlust av tumörhämmande gener (tumör supressor gener),

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Genetiska orsaker Ökat antal tillväxtstimulerande gener, ”genamplifiering” av tumörgener (onkogener) Förlust av tumörhämmande gener (tumör supressor gener),"— Presentationens avskrift:

1 Genetiska orsaker Ökat antal tillväxtstimulerande gener, ”genamplifiering” av tumörgener (onkogener) Förlust av tumörhämmande gener (tumör supressor gener), t.ex. ”p53” Båda analyseras med DNA-teknik där man kan se om båda föräldrarnas arvsmassa är likvärdigt representerad.

2 Behandlingsnivåer 1. Hormon eller anti-hormon 2. Receptorblockerare
Behandling med östrogen vid prostatacancer Behandling med antiöstrogen, tex Nolvadex 2. Receptorblockerare Hormonreceptor blockerare 3. Hämning av intracellulär signalering Tyrosinkinashämmare, tex imatinib 4. Hämning av generella cellulära tillväxtmekanismer mTOR hämmare, tex rapamycin (också ett kinas

3 Behandlingsnivåer, forts
5. Reparera kromosomernas struktur Blockera överdriven acetylering av DNAstrukturproteiner i den s.k.nukleosomen 6. DNA bindande/DNA synteshämmande Alkylerande (tvärbinder DNA så att information ej kan läsas pga brot och tvärbidningar), tex cyklofosfamid Purin- och pyrimidinanaloger (felaktiga byggstenar) 7. Hämning av celldelning Hämmar mikrotubulis rörelse så att kromosomernas separation stoppas, tex taxaner 8. Stimulera apoptos eller cellmedierad cellnedbrytning Monoklonala antikroppar som framkallar apoptos eller makrofagocytos (ex rituximab) Återföra p53 genen (hypotetiskt)

4 Behandlingsnivåer, forts
9. Imitera feed-back Cytokiner och andra celltillväxt reglerande ämnen kan användas i kombinationsbehandling med övriga cellhämmande, cytostatiska, läkemedel för förstärkt effekt 10. Hämmad kärlnybildning Hämning av receptorerna för kärlnybildningshormonerna VEGF (receptorerna heter VEGFR) tex sutinib och sorafinib. Cellulär mekanism motsvarande punkt 2 på sin respektive målcell.

5 Biverkningar av cytostatika och annan cancerbehandling
Främst från de vävnader som har intensiv celldelning (hud, tarm, benmärg) Håravfall, sår och blåsor; Kräkning/diarre, minskad aptit och hämat näringsupptag; Blodbrist, infektionsförsvar; Försämrad livskvalitet. Infektioner som friska klarar blir svåra problem, tex virus och svamp Hjärtskadande Förgiftande/toxisk reaktion på snabb celldöd Ett problem på längre sikt är ökad risk för annan tumörsjukdom(”sekundär malignitet). Ökar vid allt större framgångar med behandling av unga patienter Nedsatt/utslagen fertilitet


Ladda ner ppt "Genetiska orsaker Ökat antal tillväxtstimulerande gener, ”genamplifiering” av tumörgener (onkogener) Förlust av tumörhämmande gener (tumör supressor gener),"

Liknande presentationer


Google-annonser