Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

K APITEL 1 G EOGRAFI – VÄRLDENS ÄMNE. L ANDSKAP BERÄTTAR S. 6 Landskap Opåverkat av människan kan det ändå ske en förändring med hjälp av: - vind - vatten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "K APITEL 1 G EOGRAFI – VÄRLDENS ÄMNE. L ANDSKAP BERÄTTAR S. 6 Landskap Opåverkat av människan kan det ändå ske en förändring med hjälp av: - vind - vatten."— Presentationens avskrift:

1 K APITEL 1 G EOGRAFI – VÄRLDENS ÄMNE

2 L ANDSKAP BERÄTTAR S. 6 Landskap Opåverkat av människan kan det ändå ske en förändring med hjälp av: - vind - vatten - is - vulkanism Naturlandskap Berg Öken

3 Naturlandskap till kulturlandskap  Jordbruk  Skogsbruk  Industrilandskap  Stadslandskap  Transportlandskap

4 J ORDYTAN EN MOSAIK S. 7 Jordytan  Naturlandskap  Kulturlandskap  Livsmiljöer Regionalgeografi – människans i aktiviteter samverkan med miljön = olika livsmiljöer eller regioner  Homogena regioner gällande klimat, näringsliv eller språk.  Funktionella regioner ex.v en tätortsregion

5 R EGIONAL UTVECKLING S.6 Hur områden utvecklas i förhållande till varandra Centrum – periferiförhållanden  Centrumområdet – mest utvecklat, stor folkmängd, välutvecklat näringsliv, liten arbetslöshet. Drar ofta till sig resurser från petrifiera omr. Vilket kan sprida utvecklingen till petrifiera omr.  Periferiområdet – glesbefolkat, ev. mindre utvecklat  Beroendet dem emellan påverkar den regionala utvecklingen ex. Norra Italien med södra Italien

6 L ÄGE, TÄTHET, NÄTVERK OCH SPRIDNING Läge = lokalisering av allt på jordytan Lokaliseringsmönster – hur vi utnyttjar/nyttjar jordytan och varför dessa mönster bildas. Geografiska nätverk – flyglinjer, tågräls, telekommunikationer Länkar – kopplar samman nätverken genom olika flöden. Håller samman nätverkets noder ex. flygplats

7 K ARTAN – GEOGRAFINS VIKTIGASTE HJÄLPMEDEL Redskap/hjälpmedel som visar större områden  Karta  Glob  Flybilder  Satellitbilder Slutsatser och iakttagelser angående livsmiljöer, resursutnyttjande och lokaliseringsmönster. Fältstudier

8 V AD ÄR EN KARTA ? Innehålla en skala  1:50 000 = 1 centimeter på kartan motsvarar 50 000 centimeter = 500 meter  Jämföra med verkligheten  Hur många detaljer Småskalig karta  Ett stort område  Inte lika många detaljer som en storskalig Storskalig karta  Ett litet område  Många detaljer

9 V AD ÄR EN KARTA ? Symboler  Tecken eller markeringar som återger något på jordytan Hus, vägar, folkmängd, topografin.

10 T OPOGRAFISKA OCH TEMATISKA KARTOR Topografiska kartor/fysiska kartor  terrängförhållanden – flackt/kuperat, sjöar, vattendrag, myrar, bebyggelse, vägar och gränser  Vanligast i kartböcker (atlas) Tematiska kartor  Befolkningskartor, berggrundskartor (geologiska kartor), växtlighetskartor (vegetationskartor)

11 U PPGIFT Vad är det för typ av karta och vad visar den? Vilken skala? Vilka symboler? Jämför med Sigtuna/Märstakartan Vilka är de största skillnaderna? Skriv ner! Berätta för de andra grupperna om eran karta! Om vi inte hinner färdigt idag berättar varje grupp på tisdag nästa vecka. Uppgift till tisdag nästa vecka. Läs igenom sidorna 11(Hur ser man höjdskillnader på kartor?) 12,13,14,15,16.


Ladda ner ppt "K APITEL 1 G EOGRAFI – VÄRLDENS ÄMNE. L ANDSKAP BERÄTTAR S. 6 Landskap Opåverkat av människan kan det ändå ske en förändring med hjälp av: - vind - vatten."

Liknande presentationer


Google-annonser