Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Syfte & Mål Den här presentationen ska hjälpa dig att: Förstå betydelsen av kroppens olika energisystem Kunna redogöra för vad som kännetecknar de olika.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Syfte & Mål Den här presentationen ska hjälpa dig att: Förstå betydelsen av kroppens olika energisystem Kunna redogöra för vad som kännetecknar de olika."— Presentationens avskrift:

1 Syfte & Mål Den här presentationen ska hjälpa dig att: Förstå betydelsen av kroppens olika energisystem Kunna redogöra för vad som kännetecknar de olika energisystemen: - hur samarbetar de? - deras kapacitet/effekt? - hur påverkas energisystemen av aktivitetens intensitet/varaktighet ? Redogöra för sambandet mellan dessa energigivande processer och de krav som din idrott ställer på dig

2 Kroppen behöver energi för att överleva Vi är uppbyggda av celler Celler behövs för: - andning - näringsupptag - tillväxt - förökning Oavsett aktivitet behöver kroppens celler energi för att överleva/fungera Vissa celler ansvarar för rörelse, vissa för syretransport osv. Celler med likartade funktioner bildar vävnader: - nervvävnad - muskelvävnad Olika vävnader bildar därmed olika organ/organsystem: - hjärta - lunga - etc. Våra celler behöver energi - hela tiden…

3 Energin som vår kropp/muskler/våra Celler behöver för överlevnad kommer från … ATP Adenosintrifosfat

4 …finns i extremt små mängder i kroppen, för att vi ska överleva måste ATP hela tiden återbildas ATP Adenosintrifosfat ATP Adenosintrifosfat …kan återbildas på olika sätt

5 Energigivande system – ett praktiskt exempel Det verkar som det finns en Magisk Gräns?

6 ATP Adenosintrifosfat Återbildning sker genom.. AEROBA PROCESSER = SYREBEROENDE AEROBA /SYREBEROENDE ENERGISYSTEM ANAEROBA PROCESSER = ICKE-SYREBEROENDE ANAEROBA /ICKE-SYREBEROENDE ENERGISYSTEM &

7 Energisystemen har olika karaktär… Anaerob: Icke Syreberoende Energisystem Aerob: Syreberoende Energisystem

8 Aeroba energisystemet Vårt livsnödvändiga energisystem Aeroba Energisystemet används hela tiden och i huvudsak när vi: Sover, vilar, går, joggar etc. Aeroba Energisystemet: Har en enorm kapacitet - bilen/batteriet tar oss hela vägen till ”Långtbortistan” - på en laddning! Dess Effekt är relativt låg - dvs. hastigheten på bilen är tyvärr låg Aerob: Syreberoende

9 Aeroba energisystemet Förbränner Näringsämnen Vad behövs för att en ELD ska brinna? … syre … ATP Adenosintrifosfat Kolhydrater Fett Protein När ATP återbildats, bildas också - restprodukter i form av vatten, värme och koldioxid vilket försvinner vid utandning

10 Anaeroba Energisystemet – delas in i två delar Anaeroba energisystemet används hela tiden och i huvudsak när du: Springer snabbt, hoppar högt, utför ett mycket ansträngande arbete, kampsituationer etc. Anaeroba Energisystemet: Har låg kapacitet - bilen/batteriet tar oss till Långtbortistan men vi måste stanna och tanka (vila) ca. 1000 ggr på vägen Har mycket hög effekt - hastigheten mellan tankningarna håller 200 km/h Anaerob: Icke syreberoende Energisystem

11 Del 1: Anaeroba Alactacida Energisystemet ”Kroppens Supersnabba Energisystem! Anaeroba Alactacida Energisystemet används i huvudsak: Inledande sekunderna vid maximalt arbete ATP finns tillgängligt direkt i muskulaturen Kreatinfosfat (CrP) finns också tillgängligt i muskulaturen vilket är kroppens absoluta raketbränsle Nedbrytning av ATP & CrP räcker till 6-11 sek maximalt arbete ATP Adenosintrifosfat CRP Kreatinfosfat

12 Del 2: Anaeroba Lactacida Energisystemet Spjälkar Kolhydrater – ett snabbare sätt än Förbränning ATP Adenosintrifosfat Kolhydrater Fett Protein Återbildar ATP snabbt När ATP återbildats, bildas också mjölksyra och andra surhetsrelaterade produkter vilket försämrar muskelfunktionen MJÖLKSYRA Vi får ATP snabbt men får betala med… SPJÄLKAR

13 Energisystemens samarbete Inget av de energivande systemen ansvarar ensamt för den totala energileveransen Beroende på aktivitetens intensitet (sömn eller maximalt sprintarbete) kommer olika energisystem ansvara för den huvudsakliga energileveransen Bilden visar hur energisystemen samarbetar vid maximalt arbete - Tänk att du ska springa (maximalt) efter bussen som går om 5 min

14 Fördelning av Energiomsättning genom Aeroba/Anaeroba processer Varje idrott har sin speciella karaktär De aeroba – anaeroba kraven skiljer sig åt mellan idrotter Om Du vet vilka krav aeroba/anaeroba krav din idrott ställer – vet du också hur du ska träna Bilden visar energifördelningen mellan aeroba respektive anaeroba processer under olika tävlingsdistanser/löpning Ju längre arbetstid desto mer återbildning av ATP sker genom aeroba processer 100 % Löpdistans, meter 10,000 m Andelen energi från aeroba processer Andelen energi från anaeroba processer 50 % 10 % 5000 m 100 m

15 Quiz Quiz 1.Med Aerob menas: 1. Icke syreberoendeX. Syreberoende2. Med tillgång till mjölksyra 2.Ange benämningen för den energirika förening som hela tiden måste återbildas för att vi ska kunna leva: 1. AKPX. ATP 2. SOK 3.Med Anaerob menas: 1. SyreberoendeX. Icke syreberoende2. Trötthet 4.Mjölksyra är: 1. BasisktX. Surt2. Fett 5.Det Aeroba energisystemet: 1. Spjälkar NäringsämnenX. Förbränner Näringsämnen2. Producerar Näringsämnen 6.Det Anaeroba energisystemet har: 1. Mycket Hög kapacitetX. Mycket Hög effekt2. Mycket Låg effekt 7.Det Aeroba energisystemet har: 1. Mycket Hög effektX. Mycket Hög Kapacitet2. Mycket Låg kapacitet 8.Vid återbildning av ATP genom Aeroba energigivande system bildas b la. följande restprodukt: 1. MjölksyraX. ATP2. Koldioxid

16 Quiz - svar 1.Med Aerob menas: 1. Icke syreberoendeX. Syreberoende2. Med tillgång till mjölksyra 2.Ange benämningen för den energirika förening som hela tiden måste återbildas för att vi ska kunna leva: 1. AKPX. ATP 2. SOK 3.Med Anaerob menas: 1. SyreberoendeX. Icke syreberoende2. Trötthet 4.Mjölksyra är: 1. BasisktX. Surt2. Fett 5.Det Aeroba energisystemet: 1. Spjälkar NäringsämnenX. Förbränner Näringsämnen2. Producerar Näringsämnen 6.Det Anaeroba energisystemet har: 1. Mycket Hög kapacitetX. Mycket Hög effekt2. Mycket Låg effekt 7.Det Aeroba energisystemet har: 1. Mycket Hög effektX. Mycket Hög Kapacitet2. Mycket Låg kapacitet 8.Vid återbildning av ATP genom Aeroba energigivande system bildas b la. följande restprodukt: 1. MjölksyraX. ATP2. Koldioxid


Ladda ner ppt "Syfte & Mål Den här presentationen ska hjälpa dig att: Förstå betydelsen av kroppens olika energisystem Kunna redogöra för vad som kännetecknar de olika."

Liknande presentationer


Google-annonser