Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Syfte & Mål Den här presentationen kommer att förklara nedanstående begrepp • Definitionen av Uthållighet/Trötthet • Syreupptag/Maximalt syreupptag • Mjölksyratröskel.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Syfte & Mål Den här presentationen kommer att förklara nedanstående begrepp • Definitionen av Uthållighet/Trötthet • Syreupptag/Maximalt syreupptag • Mjölksyratröskel."— Presentationens avskrift:

1 Syfte & Mål Den här presentationen kommer att förklara nedanstående begrepp • Definitionen av Uthållighet/Trötthet • Syreupptag/Maximalt syreupptag • Mjölksyratröskel • Borgskala • Maxpuls • Intervall & Kontinuerlig träning • Lokal - Central kapacitet • I korthet: Kroppens anpassning till Uthållighetsträning

2 You Tube Ni tror att ni varit trötta? http://www.youtube.com/watch?v=MTn1v5TGK_w

3 Definition uthållighet?! ”Förmåga att motstå trötthet vid en specifik typ av aktvitet”

4 Definition Trötthet?! ”Oförmåga att bibehålla en given arbetsintensitet, kraftutveckling eller rörelsehastighet”

5 Vad är uthållighet?

6 Vilken typ av uthållighet kräver din idrott? Anaerob: Icke Syreberoende Aerob: Syreberoende

7 Fördelning av Energiomsättning genom Aeroba/Anaeroba processer • Varje idrott har sin speciella karaktär • De aeroba – anaeroba kraven skiljer sig åt mellan idrotter • Om Du vet vilka krav aeroba/anaeroba krav din idrott ställer – vet du också hur du ska träna • Bilden visar energifördelningen mellan aeroba respektive anaeroba processer under olika tävlingsdistanser/löpning • Ju längre arbetstid desto mer återbildning av ATP sker genom aeroba processer 100 % Löpdistans, meter 10,000 m Andelen energi från aeroba processer Andelen energi från anaeroba processer 50 % 10 % 5000 m 100 m

8 Repetition: Anaeroba Alactacida Energisystemet ”Kroppens Supersnabba Energisystem! Anaeroba Alactacida Energisystemet används i huvudsak: • Inledande sekunderna vid maximalt arbete • ATP finns tillgängligt direkt i muskulaturen • Kreatinfosfat (CrP) finns också tillgängligt i muskulaturen vilket är kroppens absoluta raketbränsle • Nedbrytning av ATP & CrP räcker till 6-11 sek maximalt arbete ATP Adenosintrifosfat CrP Kreatinfosfat

9 Repetition: Anaeroba Lactacida Energisystemet Spjälkning – ett snabbare sätt än Förbränning ATP Adenosintrifosfat Kolhydrater Återbildar ATP snabbt När ATP återbildats genom SPJÄLKNING, bildas också restprodukter i form av mjölksyra och andra surhetsrelaterade produkter vilket försämrar muskelfunktionen MJÖLKSYRA Vi får ATP snabbt men får betala med… SPJÄLKAR

10 Anaerob Uthållighetsträning Ska likna din idrott så mycket som möjligt Anaerob Produktionsträning: Ex. 100 m – Förbättrar kroppens förmåga att snabbt producera stora mängder ATP/energi. Träningen kännetecknas av korta arbetstider – lång vila Anaerob Tolerensträning : Ex. Brottning – Lär kroppen att arbeta trots ansamling av stora mängder mjölksyra, inte minst träning av Psyket/Viljan. Träningen kännetecknas av korta/långa arbetstider – kort vila KRÄVER MUSKLER!!!

11 Repetition: Aeroba energisystemet Förbränner Näringsämnen Vad behövs för att en ELD ska brinna? ATP Adenosintrifosfat Kolhydrater Fett Protein När ATP återbildats, bildas också - restprodukter i form av vatten, värme och koldioxid vilket försvinner vid utandning

12 Bra kondition = Högt Syreupptag • Syrekravet på kroppen i vila är lågt - Syreupptaget i vila är lågt •Syreupptaget ökar om arbetsbelastningen (syrekravet) ökar Bild kopierad: Träna din kondition, Sisu Idrottsböcker. A. Forsberg

13 Maximalt Syreupptag • Nås då syreupptagningen inte ökar trots en ökad arbetsbelastning – taket är nått! - Träningsbart • Test av Maximal Syreupptagningsförmåga kan göras: - i ”lab-miljö” - i fältmiljö: 3 km – Coopertest, Beep-test etc. • Uttrycks i liter/min eller i relation till kg/kroppsvikt – testvärde: - Otränade män/kvinnor: 2,0-3,5 liter syre/min - Världselit kvinnor: 4 liter - Världselit män: 6 liter • Hög maximal syreupptagningsförmåga är en avgörande faktor i uthållighetsidrotter & möjliggör snabbare återhämtning under match och/eller mellan matcher etc. Bild kopierad: Träna din kondition, Sisu Idrottsböcker. A. Forsberg

14 Mjölksyratröskel - ”å där verkar det som Elofsson gått in i väggen” • Mjölksyra = Restprodukt vid Anaerob Lactacid Energiproduktion • Mjölksyratröskeln definieras som den nivå där produktionen av mjölksyra överstiger borttransporten - 4 mmol mjölksyra/liter blod sammanfaller med Mjölksyratröskeln • Kontinuerligt arbete över ”tröskeln” = ansamling av mjölksyra • Ansamling av Mjölksyra i muskeln/muskelcellen påverkar muskelfunktionen negativt: - lågt ph-värde gör muskeln sur & trött • Regelbunden aerob träning flyttar tröskeln – du kan springa snabbare & längre Bild kopierad: Träna din kondition, Sisu Idrottsböcker. A. Forsberg

15 Maxpuls • Maximal Hjärtfrekvens/Puls • Testas med fördel på Löpband - kräver lång uppvärmning - psykiskt krävande test • Maxpulsen är Genetisk – påverkas ej av träning - en person med 220 slag/min är inte bättre tränad än en person med 180 slag/min • Sjunker med åren • Används vid Träningsplanering: - Individuell träningsstyrning - Uthållighetsträning - Nödvändigt

16 • Uthållighetsträningen bör vara pulsbaserad för att DU skall få ut maximalt av varje pass • Olika arbetsintensiteter medför olika träningseffekter • Målet med uthållighetsträningen är att förbättra kapaciteten och effektiviteten i kroppens syretransporterande organ • Regelbunden uthållighetsträning medför en rad förändringar/förbättringar på b la. Hjärtats pumpkapacitet, Lungornas kapacitet, Blodvolym & Musklernas förmåga att använda syre vid energiframställning • Regelbunden uthållighetsträning är nödvändig för att DU ska orka öva in nya tekniker, bibehålla fokus och påskynda återhämtningen under pågående aktivitet och mellan träningspass Maxpuls – så här används ditt värde

17 PULSZONER A1 – A2 - A3 Med hjälp av maxpulsen kan 3 Pulszoner skapas. Nedanstående är allmänna riktlinjer: • A1 ca 70 % av maxpuls: + Träningseffekt - Påskyndar Återhämtningen Uthållighetsträning i A1 zonen är lågintensiv, upplevs som lätt, innebär kontinuerligt arbete och är lämplig återhämtningsträning • A2 ca 80 % av maxpuls: ++ Träningseffekt Uthållighetsträning i A2 zonen är medelintensiv, upplevs som ansträngande, målet är att arbeta strax under den s.k. mjölksyratröskeln. Innebär vanligtvis kontinuerligt arbete eller i vissa fall längre intervaller • A3 – ca 90 % av maxpuls: +++ Träningseffekt Uthållighetsträning i A3 zonen är högintensiv, upplevs som mycket ansträngande, innebär vanligtvis träning i intervallform

18 Intervall & Kontinuerlig träning Kontinuerlig: • Arbetstiden genomförs utan avbrott – i kontinuerligt tempo • Möjliggör en stor total arbetstid i lägre tempo • Den upplevda ansträngningen bör vara lägre än ovan Intervall: • Arbetsperioder med mellanliggande viloperioder • Möjliggör en stor total arbetstid i högt tempo • Den upplevda ansträngningen skall vara hög – mycket hög

19 Borg-skala ”en billigare variant av pulsklocka” • Används vid tester/komplement till pulsklockor • Ex. vid högintensiv intervallträning skall din skattning ligga kring Mycket ansträngande • Upplevd ansträngning = mått på arbetsintensiteten • Graderad från 6-20 & samvarierar i stort med pulssvaret • Skiljer mellan trötthet i armar/ben (lokal) & andning/puls (central trötthet)

20 Central & Lokal Kapacitet • Med träning kan vi förbättra vår uthållighet • Anpassningarna sker ”Centralt & Lokalt” • Poängen med anpassningarna är att kroppen effektiviserar sin förmåga att använda Syre till att återbilda ATP – den aeroba förmågan förbättras • Anpassningarna gör att vi kan utföra en aktivitet snabbare, längre och påskyndar återhämtningen • Vilka anpassningar tror ni att kroppen gör?

21 Anpassningar Centralt & Lokalt Centrala anpassningar: • Hjärtats kapacitet/slagvolym ökar – Hjärtfrekvensen minskar i vila • Lungornas kapacitet förbättras genom ökad andningsdjup, ökad maximal andningsfrekvens • Blodvolymen ökar, med flera liter i vissa fall - hemoglobinhalten ökar som transporterar och binder syret till blodet Lokala anpassningar: • Muskeln förbättrar sin förmåga att utnyttja syre till att återbilda ATP • Kapillärerna – dvs. de tunnaste blodkärlen kring muskeln ökar i antal/täthet - effektiviserar syrgas/koldioxidutbytet • Mitokondrierna ökar i antal/täthet - Mitokondrierna är den viktiga slutstationen i syretransporten och är muskelns Kärnkraftverk - här förbränns näringsämnen i syfte att återbilda ATP • Träning i syfte att förbättra den lokala kapaciteten ska utföras så likt tävlingsrörelserna som möjligt

22 Quiz 1.Med Aerob menas: 1. Icke syreberoendeX. Syreberoende2. Med tillgång till mjölksyra 2.Maxpulsen: 1. Påverkas inte av träningX. Är träningsbar 2. Ökar med åldern 3.Med Anaerob menas: 1. SyreberoendeX. Icke syreberoende2. Trötthet 4.Mjölksyratröskeln passeras vanligtvis vid en mjölksyrakoncentration kring: 1. 1 mmol/liter blodX. 14 mmol/liter blod 2. 4 mmol/liter blod 5.Ange normalvärde för maximalt syreupptag uttryckt i liter syre/min: 1. 20 liter syre/minX. 2,5 liter syre/min2. 13 liter syre/min 6.Vilken del ingår i begreppet Central kapacitet? 1. HjärnaX. Muskel2. Hjärta 7.Vilken del ingår i begreppet Lokal Kapacitet 1. MuskelX. Lunga2. Skelett 8.I muskelcellen finns flera ”kärnkraftverk” som använder syre till att producera ATP, vad heter kraftverken? 1. KapillärerX. Mitokondrier2. Nenadmartinisar

23 Quiz - Svar 1.Med Aerob menas: 1. Icke syreberoendeX. Syreberoende2. Med tillgång till mjölksyra 2.Maxpulsen: 1. Påverkas inte av träningX. Är träningsbar 2. Ökar med åldern 3.Med Anaerob menas: 1. SyreberoendeX. Icke syreberoende2. Trötthet 4.Mjölksyratröskeln passeras vanligtvis vid en mjölksyrakoncentration kring: 1. 1 mmol/liter blodX. 14 mmol/liter blod 2. 4 mmol/liter blod 5.Ange normalvärde för maximalt syreupptag: 1. 20 liter syre/minX. 2,5 liter syre/min2. 13 liter syre/min 6.Vilken del ingår i begreppet Central kapacitet? 1. HjärnaX. Muskel2. Hjärta 7.Vilken del ingår i begreppet Lokal Kapacitet 1. MuskelX. Lunga2. Skelett 8.I muskelcellen finns ”kärnkraftverk” som använder syre till att återbilda energi/ATP till muskelarbete, vad heter kraftverken? 1. KapillärerX. Mitokondrier2. Nenadmartinisar


Ladda ner ppt "Syfte & Mål Den här presentationen kommer att förklara nedanstående begrepp • Definitionen av Uthållighet/Trötthet • Syreupptag/Maximalt syreupptag • Mjölksyratröskel."

Liknande presentationer


Google-annonser