Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 1 Kroppsliga komplikationer till hög alkoholkonsumtion/alkoholberoende Lars Håkan Nilsson Kriminalvårdsstyrelsen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 1 Kroppsliga komplikationer till hög alkoholkonsumtion/alkoholberoende Lars Håkan Nilsson Kriminalvårdsstyrelsen."— Presentationens avskrift:

1 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 1 Kroppsliga komplikationer till hög alkoholkonsumtion/alkoholberoende Lars Håkan Nilsson Kriminalvårdsstyrelsen Peter Valverius Umeå Universitet

2 2 Alkohol påverkar nästan samtliga kroppsfunktioner genom direkt verkan, genom nedbrytningsprodukter eller indirekt genom effekt via signalsubstanser och hormoner •Metabola aspekter •Cancer •GI-kanal •Hjärta •Neurologi •Skador •Graviditet

3 Kroppsliga komplikationer Vid alkoholintag •hjärnan och nerver: minskad retledningshastighet •salt-vätskebalans:minskad utsöndring av ADH mer urinbildning •blodcirkulationen:vidgning av kärlen •matstrupe-magsäck:syraskador •levern:nedbrytning av alkohol •pankreas:ökad utsöndring av insulin •lungorna:vidgning av bronker, minskad sekrettransport •njurar:ökad utsöndring av vatten, natrium 3

4 4 Vad orsakar skada? •Alkohol i sig? •Nedbrytningsprodukter?  acetaldehyd •Metabola förändringar?  Sur inre miljö  Ändrad fettomsättning  Ändrad sockeromsättning  Ändrad hormonell styrning

5 5

6 6 Metabola förändringar  Ökat protontryck  Förskjuten laktat/pyrovatkvot  Hyperuricemi  Hypertriglyceridemi  Hormonrubbningar

7 7 Könsrelaterade skador •Alkohol bryts ned av enzymet ADH och denna nedbrytning börjar redan i magsäcken. Eftersom kvinnor har lägre aktivitet av ADH i magsäcken försenas denna nedbrytning. •Kvinnor består relativt sett av större andel fett och därmed mindre andel vatten, som alkohol fördelar sig i. Det innebär att även om en man och en kvinna dricker lika mycket så får kvinnan högre promille. •Vid samma alkoholmängd får kvinnor både mer akuta och kroniska skador, skadorna utvecklas även snabbare •Vid konsumtion över 20g/dag ökar risken för utebliven ägglossning och infertilitet bland kvinnor över 30 år är mer än dubbelt så vanligt bland kvinnor som dricker >7 glas/vecka jmf <1 glas/vecka

8 8 Alkoholkonsumtion ger en högre risk att utveckla cancer, men mekanismerna är olika •Bröstcancer  Genom att alkohol ökar känsligheten för östrogen finns en ökad risk vid högre alkoholkonsumtion. Detta bör beaktas vid behandling med östrogen i menopaus. •Cancer i mat- och luftstrupe  Direkt verkan  Sura uppkastningar •Levercancer  Direkt verkan – skrumplever? •Grovtarmscancer

9 9 Skador på mag- tarmkanalen •Munhåla •Matstrupe •Magsäck •Lever •Bukspottkörtel

10 Skador på mag- tarmkanalen •Parotissvullnad  direkt alkoholeffekt •Tandskador  bristande hygien  sur miljö •Sköra slemhinnor - slemhinneskador 10

11 11 Matstrupe- magsäck •Slitningar i matstrupen vid kräkningar, kan ge upphov till blödningar •Åderbråck på blodkärlen runt matstrupen (orsakas av leverskada) •Katarr i matstrupen •Katarr i magsäcken •Ökad risk för magsår

12 12 Alkoholorsakad leverskada •Det är oklart vad det är som gör att vissa personer utvecklar leverskada snabbare än andra •Leverinflammation, akut inflammation (ej virus/bakterier) av levern •Fettlever går över i skrumplever, en process som kan ta lång tid eller gå mycket fort •Orsaken till skrumplever är oklar, men endotoxiner, vissa enzymer från tarmen och oxidativ stress nämns

13 13 Fettlever (steathos) •Första tecknet på leverskada •Inlagring av triglycerider i levercellerna •Minskad nedbrytning av fett •Stegrade levervärden (ASAT, ALAT och gamma- GT) •Även andra orsaker än alkohol

14 14 Skrumplever (cirrhos) •Den vanligaste anledningen till levertransplantation i västeuropa •Bindvävsinlagring i levern  Försämrad leverfunktion  Risk för ansamling av skadliga nedbrytningsprodukter • Ökat tryck i venerna  Ökad kärlteckning  Åderbråck  Vätskeansamling i buken

15 15 Bukspottkörtelinflammation (pancreatit) •Akut pancreatit  Sambandet högre för alkohol som utlösande faktor för män än kvinnor  Akuta smärtor, status som ”akut buk” kraftigt stegrat pancreasisoamylas  Upprepade skov kan medföra risk för diabetes •Kronisk pancreatit  Ofta ”tyst” sjukdom, diffusa buksmärtor som ökar efter födointag  Flytande avföring av slemmig konsistens  Lågt pancreasisoamylas, ibland ges diagnosen först efter substitution med pancreasenzym

16 16 Hjärt-kärlsjukdomar •Högt blodtryck (hypertoni) •Djup ventrombos •Förmaksflimmer •Hjärtmuskelinflammation (cardiomyopathi )

17 17 Hypertoni •Alkoholabstinens innebär ett ökat påslag på adrenalinsystemet, vilket avläses som hög pulsfrekvens och högt blodtryck •Alkoholkonsumtion leder ofta till övervikt, vilket också är en riskfaktor för hypertoni

18 18 Inflammation i hjärtmuskeln (cardiomyopathi) •Andfåddhet, hjärtklappning och trötthet •Epidemi när cobolt tillsattes till ölet •Hög dödlighet •Hjärttransplantation

19 19 Neurologiska sjukdomar •Epileptiska anfall •Polyneuropahi •Lillhjärnskador •Wernicke Korsakovs syndrom •Alkoholdemens

20 20 Epileptiska anfall •Vanligt abstinenssymtom •Kommer oftast inom de första 24 timmarna när man slutar att dricka •Ska alltid utredas eftersom det endast är ett symtom, ingen sjukdom

21 21 Polyneuropathi •Skador på nerverna i ben och armar •Kuddkänsla under fötterna, nedsatt vibrationssinne, sämre balans, karaktäristisk gång, kan även orsaka smärtor •Ofta påverkan även på inre organ •Även annan orsak än alkohol

22 22 Cerebellär ataxi (Skada på lillhjärnan som ger brist på koordination) •Karaktäristisk gångrubbning •Balansrubbning •Sluddrigt tal •Slängiga rörelser, svårigheter med koordinationen •Andra orsaker än alkohol är vanliga

23 23 Wernicke Korsakovs syndrom •Ögonmuskelpares, ataxi och nedsatt närminne (”vindögd”, vingling och vimsig) •Vid avsaknad av vitamin B1 (tiamin) •Efter en tid kompenserar patienten det nedsatta närminnet med att berätta det han tror har hänt (”konfabulera”) •Kan i viss mån gå i regress, träning genom att använda sekvensminne

24 24 Skador/frakturer •Hög alkoholkonsumtion hos kvinnor minskar benets täthet och ökar risken för frakturer, framför allt bland yngre kvinnor •Frakturer uppkommer ofta i situationer som inte uppstått om inte personen ifråga druckit alkohol •Höftledsfrakturer är mer än dubbelt så vanligt bland personer som är högkonsumenter av alkohol än bland de som är lågkonsumenter •Frakturläkning försämras vid hög alkoholkonsumtion

25 Prognos: Det mesta kan läka ut – även många hjärnskador och leverskador. Kroniska förblir: •Leverskrumpning, •Kronisk bukspottkörtelinflammation, •Åderbråck i matstrupen pga leverskada •Skeletturkalkning •Wernicke-Korsakoffs syndrom’ •Polyneuropati •Högt blodtryck (vid alkoholintag) •Infektionskänslighet 25

26 26 Alkohol och graviditet •Fostret och modern börjar dela blodbana från v 3-4 •Alkohol fördelar sig i blod och moderkakan utgör inget passagehinder. Det innebär att moder och barn får samma promille •Organen börjar anläggas v 6-10 •Hjärnan utvecklas från tredje fosterveckan men tillväxten ökar påtagligt efter 24:de. •På nyfödda råttor har man sett att minskad hjärnvolym överensstämmer med högre promille under graviditeten

27 27 FAS = Fetal alcohol syndrom FASD = Fetal alcohol spectrum disorder •FAS är väl definierat ( litet huvud, kort ögonspringa, kort näsrot, smal överläpp, långt filtrum och litet mitt- ansikte) •Antal barn som föds med FAS är idag ca 50-100 •Barn med alkoholrelaterade skador är långt fler, men genom att symtomen år ospecifika går det inte at exakt beräkna •Vanliga symtom är sänkt IQ, nedsatt uppmärksamhet/impulskontroll, inlärningsproblem, försenad utveckling inklusive social funktion

28 28 Sammanfattning •Kroppsliga komplikationer till alkoholkonsumtion är vanliga, men det är inte alltid lätt att fastslå ett orsakssamband •Kroppsliga komplikationer ger ett utmärkt tillfälle att diskutera alkoholkonsumtion och alkoholvanor •Det är lätt att motivera till förändring utifrån hälsa •Under graviditet gäller nolltolerans beträffande alkohol


Ladda ner ppt "Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 1 Kroppsliga komplikationer till hög alkoholkonsumtion/alkoholberoende Lars Håkan Nilsson Kriminalvårdsstyrelsen."

Liknande presentationer


Google-annonser