Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kroppsliga skador till följd av hög alkoholkonsumtion Moa Bjerner, ST-läkare Allmänmedicin.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kroppsliga skador till följd av hög alkoholkonsumtion Moa Bjerner, ST-läkare Allmänmedicin."— Presentationens avskrift:

1 Kroppsliga skador till följd av hög alkoholkonsumtion Moa Bjerner, ST-läkare Allmänmedicin

2 Bakgrund Europa  Alkoholkonsumtionen dubbelt så hög i Europa som i övriga världen.  Västeuropa 12,9 liter 100% alkohol per capita.  Ryssland med omgivande länder 13,9 liter.  Globalt 5,8 liter.  Även den alkoholrelaterade dödligheten dubbelt så hög i Europa jämfört med resten av världen (6,3% av alla dödsfall).

3 Alkohol  Alkohol är vattenlösligt och efter intag sprids det snabbt till stora delar av kroppen.  Alkohol bryts till viss del ner redan i magsäcken, men levern står för största delen av nerbrytningen.  Alkohol och dess nerbrytningprodukter orsakar organskador i kroppen.

4

5

6 Metabola Förändringar  Ökat protontryck (NADH)  Påverkar syntes och nerbrytning av många andra kroppsegna substanser  Exv triglycerider – höjda blodfetter och fettlever.  Oxidation av vitamin A hämmas  Tros påverka fosterutvecklingen  Minskad spermaproduktion i Sertolicellerna.  Kroppens cellmembran ”mjukas upp” och genomsläppligheten påverkas.

7 Hormonrubbningar  Allmänt gäller försiktighet vid kliniska symptom och labprovstolkning – imiterar vissa endokrina sjukdomar, döljer andra (hyperthyreos)!  Sänkt sekretion antidiuretiskt hormon ger ökad urinproduktion.  Sänkt ACTH-sekretion ger störd kortisolbalans. Utsläckt dygnsrytm.  Könshormoner – hämmad sekretion av  Testosteron (män), östrogen (kvinnor)  ”It provokes the desire but it takes away the performance” – Shakespeare

8

9

10

11

12

13

14 Leverchirros

15

16

17

18

19

20

21 Alkoholdemens  Lurigt tillstånd.  Rapporteras förekomma hos 50-70% av kroniska alkoholister.  Defekt synrumsuppfattning, nedsatt synmotorisk förmåga, försämrat synminne, minskad förmåga abstrakt tänkande och problemlösning.  OBS! Verbala minnet och förmågan intakt! Normalt utfall i vanliga intelligenstester.

22 Wernicke-Korsakoffs Sjukdom  Långvarigt alkoholmissbruk  Dåligt nutritionsstatus med brist på tiamin (vitamin B1).  ”Vinglig, vimsig och vindögd” (ataxi, global konfusion och oftalmoplegi).  Ofta även minnesstörningar och perifer neuropati. Konfabulationer!  Hittas oftare i obduktionssalen än i verkligheten.  Behandling: Stora doser tiamin.

23

24 Kvinnor och Alkohol

25 År 1968 drack kvinnor ¼ av männens konsumtion År 2000 drack kvinnor ½ av männens konsumtion. Alkoholkonsumtion Åk 9: Flickors konsumtion 3,2 liter alkohol/år 2005 = fördubbling på mindre än 20 år. Pojkars konsumtion minskat från år 2000, nu 3,5 liter alkohol/år 2005.

26 Kvinnor och Alkohol  Jämlikhet = Tillgång till alkohol? Ju mer jämlikt ett land är desto mindre skillnad i alkoholvanor mellan könen. Minst skillnad ses i de nordiska länderna följt av väst-och centraleuropeiska länder.

27 Kvinnor och Alkohol Dryckesmönster och alkoholproblemens konsekvenser skiljer sig mellan könen. - Kvinnor dricker oftare hemma, ensamma. - Mer ”odramatiskt” drickande, klarar ofta att dricka socialt acceptabelt med andra. - Ofta ritualer kring drickandet. - Sällan stora beteendeförändringar, men stora känslomässiga konsekvenser. Män: Oftare ”periodare”, mer ”dramatiska”: Syns och hörs mer. Oftare sociala konsekvenser (fylleri, rattonykterhet, slagsmål). Mycket vanligare med antisocial personlighetsstörning.

28 Kvinnor och Alkohol  Kvinnor utvecklar beroende och organskador tidigare än män. OBS! Ej endast längd-viktberoende. Kvinnor får högre blodalkoholnivåer än män (blir berusade fortare). Kvinnor har en betydligt lägre nerbrytningsfrekvens av alkohol i magsäcken än män. Kvinnor har en betydligt lägre nerbrytningsfrekvens av alkohol i magsäcken än män. Östrogen ökar känsligheten för alkohol i levern. Kvinnor utvecklar bl a skrumplever (chirros) tidigare än män. Kvinnor kommer senare till behandling än män MEN tycks få bättre hjälp av behandlingen!

29 Kvinnor och Alkohol  Benskörhet – Kraftig alkoholkonsumtion minskar benmassan och försvagar benet. Särskilt hos unga kvinnor. Bestående!  Bröstcancer – Särskild riskökning vid samtidig hormonbehandling i klimakteriet.  Ofrivillig barnlöshet – Vid kroniskt alkoholintag under lång tid. Störningar i menscykeln ger utebliven ägglossning och sänkt fertilitet.  Psykiska sjukdomar – Vanligare med kombination alkoholism och psykiska besvär hos kvinnor (65%) jämfört med män (28%) – depression, fobi, ångest, ätstörningar.

30 Alkohol och Graviditet

31  Fostret och modern börjar dela blodbana från fostervecka 3-4.  Vid alkoholintag får moder och barn samma alkoholhalt/promille.  Organen börjar anläggas v.6-10.  Hjärnan utvecklas från 3:e fosterveckan med tillväxtspurt från v.24 och framåt.  10-12 gram alkohol (= 1 standarddrink)/dag i tidig graviditet ger ökad risk  Missfall  Minskad födelsevikt  Dålig tillväxt  Sämre intellekt från 6,5 månader och framåt

32 Alkohol och Graviditet  ”Binge drinking” = Berusningsdrickande (5-6 standardglas eller mer vid ett tillfälle) ger ytterligare ökad risk.  Mödravården  Viktig funktion för att upptäcka riskkonsumtion tidigt.  10% av gravida kvinnor dricker alkohol under graviditet (30% år 2006).  6% dricker 2-4 ggr per månad eller MER.  Blodprover hos gravida indikerar INTE riskkonsumtion.

33 FASD  FAS = 50-100 barn/år i Sverige.  FASD – 100-1000 barn/år.  Troligen underdiagnosticerat, toppen av ett isberg!  Olika symptom i olika åldrar  För få fall per läkare  Rädsla för falsk stigmatisering

34 FASD  = Fetal Alcohol Spectrum Disorder  Begreppet täcker alla akoholrelaterade symptom hos barnet.  Karakteristika:  Utseende: Litet huvud, kort ögonspringa, kort näsrot, litet mittansikte, långt filtrum, smal överläpp.  Sänkt IQ  Sänkt uppmärksamhet och impulskontroll  Inlärningsproblematik  Nedsatt fin-och grovmotorik  Försenad utveckling inklusive social funktion Olika skadebilder beroende på när i graviditeten kvinnan dricker!

35 Alkohol och Amning  Livsmedelsverket ger 2008 följande råd  Alkohol har inga positiva effekter för amningen. Enligt nuvarande forskning innebär det dock inga medicinska risker för barnet om du dricker måttliga mängder alkohol när du ammar, det vill säga 1-2 glas vin eller motsvarande 1-2 gånger i veckan. Den mängd alkohol som barnet kan få i sig med bröstmjölken är mycket liten.

36 Sammanfattning  Kroppsliga komplikationer till alkoholkonsumtion är vanliga men det är inte alltid så lätt att fastslå ett orsakssamband.  Kroppsliga komplikationer ger ett utmärkt tillfälle att diskutera alkoholkonsumtion.  Det är lätt att motivera till förändring utifrån hälsa.  Under graviditet gäller nolltolerans beträffande alkohol.

37 www.beroendemedicin.nu


Ladda ner ppt "Kroppsliga skador till följd av hög alkoholkonsumtion Moa Bjerner, ST-läkare Allmänmedicin."

Liknande presentationer


Google-annonser