Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Introduktion till metabolismen Biologisk kemi, 7,5p KTH Vt 2012 Märit Karls.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Introduktion till metabolismen Biologisk kemi, 7,5p KTH Vt 2012 Märit Karls."— Presentationens avskrift:

1 Introduktion till metabolismen Biologisk kemi, 7,5p KTH Vt 2012 Märit Karls

2 Vad är det för likhet?

3 Innehåll i modersmjölk •Per 100 g: •6,6 g laktos •4,6 g fett •0,9 g protein •Vad används dessa till?

4 •Till att bygga muskler och att åka skidor? •Delvis, men i varje liten cell utförs arbete som kräver energi och råvaror

5 Alla celler behöver energi •Rörelse (muskelkontraktioner) •Transport (jontransport över membran) •Tillväxt och reparation •För tillväxt och reparation behövs även råvaror till kroppens syntes av proteiner, cellmembran mm Energi och råvaror finns i våra födoämnen

6 Hjärnan behöver också energi! •20 % av kroppens O 2 - förbrukning •Inga lager •Fria fettsyror passererar inte blod- hjärnbarriären •Glukos till hjärnan är kroppens högsta prioritet

7 Var kommer energin ifrån?

8 Energirika molekyler ATP •ger energi till andra molekyler via kopplade reaktioner Se tab. 21.1 i McMurry och läs om denna fantastiska molekyl i kap. 21.5. Vi förbrukar ca 40 kg ATP/dag! Energirika bindningar Elektronbärare OBS! Fyll i negativa laddningar!

9 http://www.chemistry.wustl.edu/~courses/genchem/LabTutorials/Cytochromes/cytochromes.htm Ett sätt att se på metabolism…. …ämnesomsättning …energiomsättning

10 ….eller metabolismen lite mer i detalj! Katabolism =…………… Anabolism =……………...

11 Metabolismen på vår nivå http://www.frozencrocus.com/meta bolismoverview.html

12 Metabolismen på vår nivå •Detaljstudera 1 metabolism •Fundera på för varje reaktion: •VAR? (celltyp, cellorganell) •HUR? •VARFÖR? (ge energi, lagra energi, syntes) •NÄR? (reglering, hormonstyrt, enzymer) •Förhoppningsvis efter redovisning: ha en känsla för hur de hänger ihop

13 Digestionskanalen •Munnen •Magsäcken •Tunntarmen •Pancreas •LEVERN •Gallblåsan Se fig. 24-1 i Martini

14 Vad händer med maten? •Kolhydrater se fig. 8.8

15 Efter en måltid

16 Reglering av blodsocker http://www.bio.davidson.edu/Courses/Molbio/MolStudents/spring2005/Dresser/My%20favorite%20Protein.html

17 Vad händer med maten? •Lipider se fig. 8.9 •90 % av alla lipider i födan är triglycerider TG •Kolesterol finns bara i animaliska produkter –Ej essentiell, kroppen kan tillverka eget kolesterol •Fosfolipider finns i t ex äggula (lecitin) och jordnötter, ej essentiellt •Varför behöver vi lipider?

18 ”Ont kolesterol” eller ”gott kolesterol”? •Varför behöver vi kolesterol? •Kolesterolsyntes –Utgångsmaterial? –Viktigt att kunna reglera syntes av kolesterol. Hur sker det? Kolesterol; syntes och reglering OBS! Steroidskelettet

19 Vad händer med maten? •Protein se fig. 8.10 •Används i första hand inte för energiproduktion •Lagras inte, •Aminosyrapool för syntes av protein –konstant utbyte: lever-blod-vävnader •I levern tillverkas icke-essentiella aminosyror

20 Proteinsyntes •I alla celler tillverkas proteiner som cellen behöver enl ”recept” i generna •Cellerna lagrar inte aminosyror för kommande behov •Transaminering –Flyttar en aminogrupp från en ”onödig” aminosyra till en ketosyra, får en ny aminosyra som det finns behov av just då –Ex. glutamat/  -ketoglutarat (en citratcykelintermediär) –OBS! glutamat är glutaminsyrans anjon

21 Nedbrytning av protein •Varje dag bryts ca 500 g protein ned •Oxidativ deaminering i levern •Bildad NH 3 är toxisk, måste omvandlas till urea •80% av all NH 3 utsöndras som urea

22 Glykoneogenes •Nybildning av glukos från icke-kolhydrat •Utgångsmaterial? •När sker glukoneogenes? –Det skall kolhydratgruppen redovisa

23 Glukos från aminosyror http://themedicalbiochemistrypage.org/nitrogen-metabolism.html

24 Redovisning 1 Proteingrupp 1 Kolhydratgrupp 1 Lipidgrupp Förhoppningsvis kan vi få en uppfattning om likheter och skillnader samt en bild av hur de olika metabolismerna samverkar Alla studenter skall kunna Citronsyracykeln och Elektrontransportkedjan

25 Hur används molekylerna för energiproduktion och syntes? •Viktigast att förstå syftet med de olika vägarna •Känna till irreversibla/reglerande steg •Förstå regleringen av de olika vägarna •Enzymer i intermediärmetabolismen kräver co- enzymer, som oftast är vitaminderivat

26 Tips! Biblioteket har mycket relevanta biokemiböcker T ex: Baynes, Medical Biochemistry Jag har tillgång till bilder från boken

27 Fettsyra- metabolism http://guweb2.gonzaga.edu/faculty/cronk/c hemistry/CHEM445/lectures.cfm?L=19

28 Till nästa gång •Ser man bara på metaboliska schemat verkar det onödigt att göra glukos. ***Aminosyror jag ju omvandlas til pyruvat+ intermediärer i citratcykeln. Då skulle de väl kunna gå vidare direkt till elektrontransportkedjan? •Nej, enzymerna för reaktionerna (transaminering, direkt deaminering, oxidativ deaminering och dekarboxylering) som krävs för att omvandla aminosyror till pyruvat/intermediärer finns bara i levern TROR JAG s. 767 längst ner: katabolisering av aminosyror……..most of this is done in the liver. Alltså levern omvandlar aminosyror, gör glukos och skickar iväg den dit den behövs. •Står eg inget om i boken, gör någon fråga till grupparbetet!

29 Nästa gång: gör nya frågor; för varje process fråga; vad är syftet med Denna process? T ex transaminering


Ladda ner ppt "Introduktion till metabolismen Biologisk kemi, 7,5p KTH Vt 2012 Märit Karls."

Liknande presentationer


Google-annonser