Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är naturvetenskap i förskolan?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är naturvetenskap i förskolan?"— Presentationens avskrift:

1 Vad är naturvetenskap i förskolan?
Anna Vikström Luleå tekniska universitet 2011

2 Vad är naturvetenskap i förskolan
Vad är naturvetenskap i förskolan? Är det fysik, kemi, biologi i ”lightversion”? Eller allt som sker när barn nyfiket utforskar sin omvärld? Eller kanske något som ännu inte funnit sin form och definition i förskolans verksamhet?

3 Vad är naturvetenskap? …och vad är INTE naturvetenskap?
Allt i barns ”utforskande” kanske inte är naturvetenskapligt? Och naturvetenskap för förskolebarn kanske är något alldeles eget och unikt?

4 Mina erfarenheter 1 Naturvetenskap för förskollärare är ofta minnen från undervisning i biologi, kemi och fysik som inte alltid är så positiva. Naturvetenskap är ”svårt”.

5 Mina erfarenheter 2 Naturvetenskap i förskolan är ofta ”Småkryp”, ”Blommor”, ”Löv” och ”Snö, is och vatten” eller ”Flyta-sjunka” experiment.

6 Min önskan Naturvetenskapen försöker beskriva, förklara och förutsäga fenomen och sammanhang på ett generellt giltigt vis. Naturvetenskapen är ett verktyg, bland andra verktyg, som ger oss möjligheten att se på världen på nya och rikare sätt. Jag önskar att förskollärare och barn får utveckla sin förmåga att använda detta verktyg!

7 Mina erfarenheter 3 Om en förskollärare får tillgång till ett antal grundläggande begrepp ”Big ideas” så: Ökar möjligheten att förskolläraren ser att nästan allt i barnens omvärld och lekar kan stödja dem i deras naturvetenskapliga lärande. Ökar möjligheten att förskolläraren kan ge kloka svar på barnens frågor och utmana dem vidare.

8 Exempel på ”Big ideas” 1. Allt omkring oss består av atomer som ständigt rör på sig mellan mark, luft, vatten, levande och döda ting. Makaroner består till exempel av molekyler som består av atomer…och en bebis i mammas mage är gjord av atomer från makaroner… Vår värld är en låda Lego!

9 Big ideas 2 Allt levande består av celler som kräver byggnadsmaterial och energi; växter tillverkar detta själva (fotosyntesen), djur får det via näringskedjorna där växterna utgör grunden. Kroppen är till för cellen Allt levande strävar efter att överleva, växa och föröka sig.

10 Big ideas 3 Sexuell reproduktion innebär sammansmältning av könsceller och resulterar i en avkomma. Befruktning kan ske inuti (däggdjur, fåglar, insekter, fröväxter t ex) eller utanför kroppen (grodor, fiskar). Fosterutveckling sker alltid i vatten; i en livmoder, inuti ett ägg med skal, eller i ett ägg i en vattensamling.

11 Big ideas 4 Livet på jorden är beroende av en begränsad energibudget.
Allt levande måste samsas om det som fotosyntesen lagrat i ”börsen”. Vi kommer aldrig att få mat ur datorer.

12 Fantasidjuret ”Abbe”-en examinationsuppgift
Uppgift: Konstruera ett fantasidjur med en trovärdig kropp och ett realistiskt liv i ett kallt klimat. -Beskriv vilka grundläggande livsbehov ”Abbe” har , vad är ”liv” och vad kräver livet? -Beskriv i stora drag hur Abbes kropp och celler måste vara ”utrustade” för detta liv, dvs hur fortplantningen och de grundläggande livsbehoven kan tillgodoses. -Beskriv i stora drag hur Abbes samspel och anpassning till livsmiljön skulle kunna fungera för att ge goda livsförutsättningar.

13 Vad kan forskning bidra med?
Eller snarare… Vilka frågor behöver besvaras?

14 Mina frågor Vilka lärandeobjekt formas i förskolans naturvetenskapliga verksamhet i termer av avsikter, genomförandet i praktiken och barns lärande? Vilka faktorer påverkar det lärandeobjekt som formas? Hur tolkas exempelvis läroplanens målbeskrivningar?

15 Med förhoppning om… …fortsatt diskussion, TACK FÖR MIG!


Ladda ner ppt "Vad är naturvetenskap i förskolan?"

Liknande presentationer


Google-annonser